Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Szukaj

Wybierz język

Polish English French German Russian

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

ksą     WARTO PRZECZYTAĆ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

październik 2020

 

1

Tydzień pierwszy: Jaki jestem.

Cele ogólne:

·          Rozwijanie umiejętności wskazywania i nazywania wybranych części ciała;

·          Podkreślanie wartości przyjaźni,

 

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

·          Prawidłowo wskazuje i nazywa wybrane części ciała;

·          Wie, kto to jest przyjaciel i jakie posiada cechy.

 

Tydzień drugi:  Moja rodzina.

Cele ogólne:

·          Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny;

·          Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami: jeden, dwa;

 

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

·          Rozpoznaje i prawidłowo nazywa członków najbliższej rodziny;

·          Liczy do dwóch

 

Tydzień trzeci: To jest mój dom.

Cele ogólne:

·          Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

·          Zapoznanie z nazwami wybranych domów i ich mieszkańcami;

·          Zapoznanie z wybranymi domowymi urządzeniami elektrycznymi;

 

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

·          Wypowiada się swobodnie na podany temat;

·          Nazywa domy, w których mieszkają wybrane zwierzęta;

·          Rozpoznaje i nazywa wybrane domowe urządzenia elektryczne;


Tydzień czwarty: Domowi ulubieńcy.

Cele ogólne:

·          Zapoznanie z wyglądem i zastosowaniem koła;

·          Rozpoznawanie wysokości dźwięków;

·          Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt domowych.

 

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

·          Rozpoznaje i nazywa koło, wie, gdzie można je zobaczyć;

·          Reaguje na piosenkę wykonaną w wysokim lub niskim rejestrze;

·          Wie, w jaki sposób należy dbać o zwierzęta domowe.

 

 

Piosenka: Kot jest czysty.

 

Kot się myje przed śniadaniem,

Kot się myje przed obiadem,

Przed kolacją i przed spaniem,

Taką kocią ma zasadę.

 

Ref.:   Kot jest czysty i my też.

Spójrz na ręce jeśli chcesz!

Po co mają krążyć plotki,

że czyściejsze od nas kotki.

 

Kot mydełka nie używa,

Bez ręcznika się obywa.

Ja w łazience kran odkręcę,

Mydłem wyszoruje ręce.

 

 

 

Wiersz: Idzie kotek

 

Idzi, idzie kotek mały,

Doszedł do przedszkola.

Ola go znalazła w szatni

i przyniosła do nas.

Kotku mały, kotku szary,

Możesz z nami zostać.

Jeść dostaniesz, pić dostaniesz,

Krzywda cię nie spotka.

 


 2

Tydzień pierwszy: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.

Cele ogólne:

Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.

Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.

Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców

Przewidywane efekty

Gromadzi wiadomości na temat owoców,

Kształci umiejętności wypowiadania się na podany temat,

Kształci koordynację wzrokowo-ruchowej i doskonali sprawności manualnej,

Rozwija zdolności plastycznych i wyobraźnię twórczej,

Rozwija poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych,

 

Tydzień drugi: Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka.

Cele ogólne:

Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.
Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
Kształtowanie intuicji matematycznych.
Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.

Przewidywane efekty

Gromadzi wiedzę na temat warzyw i ich przechowywania,

Rozwija samodzielność w działaniu i tworzeniu,

Rozwija percepcję wzrokową, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

Utrwala umiejętności porównywania liczebności zbiorów

Tydzień trzeci: Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

Cele ogólne:

Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.

Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.

Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
Przewidywane efekty

Zwraca uwagę na piękno otaczającej przyrody 

Eksperymentuje z kolorami

Rozwija wyobraźnię przez ekspresję słowną i plastyczną;

Rozwija umiejętności relaksowania się przy muzyce.


 Tydzień czwarty: Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

Cele ogólne:

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.
Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

Rozbudzanie poczucia estetyki.

Przewidywane efekty

Poznaje las i jego mieszkańców

Nabiera umiejętności do zgodnej pracy w zespole;

Rozwija motorykę małą i dużą oraz percepcję wzrokową;

Rozwija rozumowanie drogą analogii;

Wyraża emocje podczas zabaw teatralnych

 

Piosenka: "A ja wiem"

A ja wiem, nie powiem,
kto nas dziś odwiedzi,
czerwone jabłuszko,
co na drzewie siedzi.
Czerwone jabłuszko,
złocista gruszeczka,
złocista gruszeczka
i piękna śliweczka.

 

 

Wiersz "Jeż"

H. Zdzitowiecka

Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.
Węszy noskiem w lewo, w prawo,
to pod listkiem, to pod trawą,
gdzie się kryje dobry łup.
Drepcze mały jeż – tup, tup.
Drepcze poprzez lasu gąszcze,
łapie myszy, węże, chrząszcze...
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi.

3

 Tydzień pierwszy: Warzywa

Cele ogólne:

Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

Cele szczegółowe:

Chętnie uczestniczy w zabawach muzycznych oraz rytmiczno-ruchowych.

Poznaje otaczający go świat przy pomocy różnych zmysłów.

Przy pomocy nauczyciela wykonuje sok z marchwi i jabłek, degustuje własnoręcznie wykonany sok.

Tydzień drugi: Jesienią w parku

Cele ogólne:

Motywowanie do wyrażania siebie poprzez różnorodne formy plastyczne.

Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu las.

Cele szczegółowe:

Tworzy własne kompozycje z materiału przyrodniczego.

Jest świadome konieczności dbania o higienę, myje ręce po zabawie i przed posiłkami.

Stara się czytać całościowo wyraz las.

Tydzień trzeci: Jesienią w lesie

Cele ogólne:

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w lesie.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem wielkości.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Cele szczegółowe:

Tworzy wypowiedzi na podstawie własnych obserwacji .

Klasyfikuje przedmioty, posługuje się pojęciami mniejsze, większe, takie same.

Przelicza na konkretach w zakresie swoich możliwości.

Tydzień czwarty: Przygotowania do zimy

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

Kształtowanie wrażliwości na dobro zwierząt.

Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz porównywania zbiorów.

Cele szczegółowe:

Operuje pojęciami na, pod, za, przed, obok.

Dokarmia ptaki w przedszkolnym karmniku, rozumie konieczność opiekowania się zwierzętami.

Stosuje pojęcia więcej, mniej, tyle samo.

Tydzień piąty: Zabawy na jesienne wieczory

Cele ogólne:

Pobudzanie do działań artystycznych

Kształtowanie umiejętności dostrzegania szczegółów i łączenia ich z ogółem.

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w odpowiedni sposób i w odpowiedniej sytuacji.

Cele szczegółowe:

Chętnie uczestniczy w zabawach parateatralnych, ilustruje treści wierszy i opowiadań poprzez ruch.

Ćwiczy umiejętność skupienia uwagi i dostrzegania szczegółów na obrazkach.

Wyraża emocje odpowiednio do sytuacji oraz w sposób akceptowany przez społeczeństwo.

 

 

Wiersz pt.,,Idzie Felek”

 Małgorzata Barańska

 

Idzie sobie mały Felek,

żeby kupić kartofelek.

A dla Zuzi i dla Ewki

Felek kupi dwie marchewki.

Dla Marysi kupi pory,

dla Marcinka kalafiory,

dla Michała dwa selery,

dynię i pietruszki cztery

 


Piosenka pt ,,Kasztanki”

Wiatr pogłaskał stary kasztan

po złotej czuprynie,

a w ogródku już kasztanki

skaczą po ścieżynie.

Ref: Kto się z nami bawić chce

w kasztankowa grę – bis.

 

Jeden w prawo, drugi w lewo

trzeci skoczył boczkiem,

ten malutki okrąglutki

w trawie błyska oczkiem.

Ref: Kto się z nami…

 

A ten piąty, a ten szósty

kasztanek łaciaty,

zamiast dzieciom do kieszonki

skoczył między kwiaty.

Ref: Kto się z nami…

 

 

 

4

Pierwszy tydzień W przedszkolu

Cele ogólne:

Motywowanie do wyrażania siebie poprzez różnorodne formy plastyczne.

Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu las.

Cele szczegółowe

·        Tworzy własne kompozycje z materiału przyrodniczego.

·        Jest świadome konieczności dbania o higienę, myje ręce po zabawie i przed posiłkami.

·        Stara się czytać całościowo wyraz las.

 

Drugi tydzień Jesienią w lesie

Cele ogólne:

·          Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w lesie.

·          Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem wielkości.

·          Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Cele szczegółowe:

·          Tworzy wypowiedzi na podstawie własnych obserwacji .

·          Klasyfikuje przedmioty, posługuje się pojęciami mniejsze, większe, takie same.

·          Przelicza na konkretach w zakresie swoich możliwości.

 

Trzeci tydzień  Zabawy na jesienne wieczory

Cele ogólne:

·          Pobudzanie do działań artystycznych

·          Kształtowanie umiejętności dostrzegania szczegółów i łączenia ich z ogółem.

·          Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w odpowiedni sposób i w odpowiedniej sytuacji.

Cele szczegółowe:

·          Chętnie uczestniczy w zabawach parateatralnych, ilustruje treści wierszy i opowiadań poprzez ruch.

·          Ćwiczy umiejętność skupienia uwagi i dostrzegania szczegółów na obrazkach.

·          Wyraża emocje odpowiednio do sytuacji oraz w sposób akceptowany przez społeczeństwo.

 

Czwarty tydzień Przygotowania do zimy

Cele ogólne:

·          Doskonalenie umiejętności stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

·          Kształtowanie wrażliwości na dobro zwierząt.

·          Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz porównywania zbiorów.

Cele szczegółowe:

·          Operuje pojęciami na, pod, za, przed, obok.

·          Dokarmia ptaki w przedszkolnym karmniku, rozumie konieczność opiekowania się zwierzętami.

Stosuje pojęcia więcej, mniej, tyle samo

 

Piosenka Wiewióreczka mała

Ref.: Wiewióreczka mała, po lesie biegała,

hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

 

1.Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka,

tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała....

 

2.Spotkała owieczkę, tańczyli poleczkę,

raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała....

 

3.Spotkała Ślimaka, tańczą kujawiaka,

raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała....

 

4.Spotkała szaraka, tańczą kujawiaka,

dookoła polany, tańczą kujawiaka. (bis)

 

 

Wiersz „Skarby jesieni” H. Zdzitowiecka

A czy wiecie , co to " skarby jesieni"?

Piękne jabłuszko , co się w sadzie rumieni,

garść orzechów na leszczynie zebranych,

spadające z wysoka kasztany,

pełne maku słodkiego makówki

i czepliwe, łopianowe główki

strąk fasoli, kapusty łuszczyny

i czerwone jagody kaliny,

i na klonach nasionka skrzydlate,

co z jesiennym ścigają się wiatrem.

 

5

 

Tydzień pierwszy: W zdrowym ciele zdrowy duch

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

·          poznaje i utrwala nawyki higieniczne; posiada podstawowe umiejętności dbania o czystość

·          przestrzega  zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w grupie przedszkolnej i na placu zabaw

·          rozwija sprawność fizyczną podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych

·          poszerza słownik o nazwy dyscyplin sportowych

·          jest samodzielne w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych i w szatni

·          poznaje  funkcję instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

·          odbiera otaczający świat poprzez różne zmysły

·          sprawnie przeliczania w zakresie 3 i więcej;

·          porównuje liczebność zbiorów; porządkuje je według rosnącej lub malejącej liczby elementów

·          poznaje zapis graficzny liczby 1

 

Tydzień drugi: Jesienią w parku

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

·          dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane z jesienią  w parku,

·          nabywa umiejętność klasyfikowania według jednej cechy

·          rozwija analizę i syntezę słuchową - dzieli podane proste wyrazy  na sylaby oraz na głoski

·          buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym  i logicznym.

zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw

Tydzień trzeci: Jesienią w lesie

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie (w lesie),

poszerza słownk o nazwy drzew

klasyfikuje według dwóch cech.

czytanie globalne wyrazu las

rozwija analizę i syntezę słuchową - dzieli podane proste wyrazy  na sylaby oraz na głoski

składa obrazki z części,

czyta globalnie wyrazy odnoszące się do tematu

 

Tydzień czwarty: Przygotowania do zimy

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne: