Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne maj 2021

Tydzień pierwszy: Wiosenna łąka.

Cele ogólne:

Poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące.

Rozwijanie sprawności manualnych i poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i prawidłowo nazywa wybrane zwierzęta mieszkające na łące.

Wykonuje biedronkę techniką orgiami.

Tydzień drugi: Muzyka jest wszędzie.

Cele ogólne:

Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.

Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia nazwy wybranych instrumentów muzycznych.

Wyraża muzykę ruchem.

Tydzień trzeci: Bawimy się w teatr.

Cele ogólne:

Przybliżenie wiadomości na temat teatru.

Zachęcanie do dowolnych i organizowanych zabaw w teatr.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Stosuje słowa związane z teatrem.

Chętnie podejmuje zaproponowane działania.

Tydzień czwarty: Zawody rodziców.

Cele ogólne:

Poznanie wybranych zawodów.

Pielęgnowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia czynności wykonywane przez ludzi pracujących w wybranych zawodach.

Pamięta o Dniu Matki; wykonuje dla niej upominek.

Piosenka Na Dzień Matki

Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci,

niosą tobie życzeń bukiecik,

serduszka gorące, kwiatuszki pachnące,

co wyrosły na twojej słońce.

Wiersz „Laurka”

R. Pisarskiego

Namaluję na laurce

czerwone serduszko,

ptaka co ma złote pióra

i kwiaty w dzbanuszku.

Żyj Mamusiu moja miła

sto lat albo dłużej!

Bądź wesoła i szczęśliwa,

zdrowie nich Ci służy.

 

Tydzień pierwszy: Wiosenna łąka.

Cele ogólne:

Poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące.

Rozwijanie sprawności manualnych i poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i prawidłowo nazywa wybrane zwierzęta mieszkające na łące.

Wykonuje biedronkę techniką orgiami.

Tydzień drugi: Muzyka jest wszędzie.

Cele ogólne:

Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.

Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia nazwy wybranych instrumentów muzycznych.

Wyraża muzykę ruchem.

Tydzień trzeci: Bawimy się w teatr.

Cele ogólne:

Przybliżenie wiadomości na temat teatru.

Zachęcanie do dowolnych i organizowanych zabaw w teatr.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Stosuje słowa związane z teatrem.

Chętnie podejmuje zaproponowane działania.

Tydzień czwarty: Zawody rodziców.

Cele ogólne:

Poznanie wybranych zawodów.

Pielęgnowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia czynności wykonywane przez ludzi pracujących w wybranych zawodach.

Pamięta o Dniu Matki; wykonuje dla niej upominek.

Piosenka Na Dzień Matki

Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci,

niosą tobie życzeń bukiecik,

serduszka gorące, kwiatuszki pachnące,

co wyrosły na twojej słońce.

Wiersz „Laurka”

R. Pisarskiego

Namaluję na laurce

czerwone serduszko,

ptaka co ma złote pióra

i kwiaty w dzbanuszku.

Żyj Mamusiu moja miła

sto lat albo dłużej!

Bądź wesoła i szczęśliwa,

zdrowie nich Ci służy.

Tydzień pierwszy: Wiosenna łąka.

Cele ogólne:

Poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące.

Rozwijanie sprawności manualnych i poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i prawidłowo nazywa wybrane zwierzęta mieszkające na łące.

Wykonuje biedronkę techniką orgiami.

Tydzień drugi: Muzyka jest wszędzie.

Cele ogólne:

Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.

Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia nazwy wybranych instrumentów muzycznych.

Wyraża muzykę ruchem.

Tydzień trzeci: Bawimy się w teatr.

Cele ogólne:

Przybliżenie wiadomości na temat teatru.

Zachęcanie do dowolnych i organizowanych zabaw w teatr.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Stosuje słowa związane z teatrem.

Chętnie podejmuje zaproponowane działania.

Tydzień czwarty: Zawody rodziców.

Cele ogólne:

Poznanie wybranych zawodów.

Pielęgnowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia czynności wykonywane przez ludzi pracujących w wybranych zawodach.

Pamięta o Dniu Matki; wykonuje dla niej upominek.

Piosenka Na Dzień Matki

Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci,

niosą tobie życzeń bukiecik,

serduszka gorące, kwiatuszki pachnące,

co wyrosły na twojej słońce.

Wiersz „Laurka”

R. Pisarskiego

Namaluję na laurce

czerwone serduszko,

ptaka co ma złote pióra

i kwiaty w dzbanuszku.

Żyj Mamusiu moja miła

sto lat albo dłużej!

Bądź wesoła i szczęśliwa,

zdrowie nich Ci służy.

 

Tydzień pierwszy: Lubimy książki

Cele ogólne:

Budzenie zaciekawienia książką jako źródłem wiedzy oraz informacji.

Rozwijanie inwencji twórczej dzieci

Kształtowanie wyobraźni, wzbogacanie wrażeń, spostrzeżeń, myślenia i mowy.

Cele szczegółowe:

Zna prezentowane bajki i ich bohaterów.

Poznaje zawody związane z osobami, które uczestniczą w procesie powstawania książki.

Rozwija umiejętność rysowania na określony temat i podejmuje decyzje odnośnie tematyki pracy.

Tydzień drugi: Wiosenna łąka

Cele ogólne:

Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące.

Rozwijanie wiedzy przyrodniczej.

Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

Cele szczegółowe:

Potrafi wymienić co najmniej dwóch mieszkańców łąki.

Nazywa wybrane kwiaty rosnące na łące.

Wypowiada się na temat treści wysłuchanego wiersza.

Wie, że przyroda może być źródłem wrażeń estetycznych

Tydzień trzeci: Mama i tata

Cele ogólne:

Wzmocnienie więzi uczuciowej między rodzicami i dziećmi.

Zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich mam.

Dostrzeganie zaangażowania rodziców przy wykonywaniu codziennych obowiązków.

Cele szczegółowe:

Opisuje emocje, jakie przeżywa w swojej rodzinie.

Przedstawia czynności domowe podczas zabaw.

Potrafi powiedzieć gdzie pracują rodzice i, jaki zawód wykonują i jakie są ich obowiązki domowe.

Tydzień czwarty: Zwierzęta domowe

Cele ogólne:

Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących w domu.

Rozwijanie wiedzy dotyczącej opieki nad zwierzętami domowymi.

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia.

Cele szczegółowe:

Zna potrzeby zwierząt i sposoby opieki nad nimi.

Wie z czym związana jest decyzja o przyjęciu nowego zwierzaka do domu.

Umie dostrzegać i ocenić złe traktowanie zwierząt przez ludzi.

Wie, że zwierzęta też mają zdolność przeżywania i odczuwania.

Piosenka „A ja wolę moją mamę”

Majka Jeżowska

I. Pewnego razu Kinga, spotkała Wikinga

Mieszkał na obrazku,

Zrywał się o brzasku

I zwiedzał wielkie morza

I Kindze było go żal

Ref: A ja wolę moją mamę

Co ma włosy jak atrament

Złote oczy jak mój miś

I płakała rano dziś

II. Pewnego dnia Dorota,

Znalazła w lesie kota

Wzięła więc go do domu,

Zamiast go dać byle komu

I świetnie się bawili

I w zgodzie sobie żyli

Ref: A ja wolę moją mamę

Co ma włosy jak atrament

Złote oczy jak mój miś

I płakała rano dziś

A ja wolę moją mamę

Co ma włosy jak atrament

Złote oczy jak mój miś

I płakała rano dziś

Wiersz „Moja mama”

Kim jest ta miła pani, zgadnijcie moi kochani?

Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką.

Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką.

Uczy nas różnych robotek, choć nie jest panią ze szkoły.

I zna lekarstwo na smutek, od razu jesteś wesoły.

Wkłada nam od niechcenia cukierek w kieszeń fartuszka.

Spełnia nasze życzenia jak dobra wróżka.

A kiedy wkłada sukienkę nową i uśmiech oczy jej rozjaśnia

To myślę, a może to królowa na chwilę wyszła z baśni?

A to jest przecież moja mama tylko rysunek ją pomniejsza.

Ale jest przecież taka sama tylko ,że dużo ładniejsza.

 

 

Tydzień pierwszy: Polska – moja ojczyzna

Cele ogólne:

Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem.

Kształtowanie polskiej tożsamości.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe:

Dopasowuje obrazki przedstawiające te same flagi, wskazuje flagę Polski.

Ćwiczy koordynację ruchową oraz refleks.

Rysuje flagę po śladzie, koloruje ją we właściwy sposób.

Tydzień drugi: Wiosenna łąka

Cele ogólne:

Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące.

Rozwijanie wiedzy przyrodniczej.

Rozwijanie wyobraźni artystycznej.

Cele szczegółowe:

Potrafi wymienić co najmniej dwóch mieszkańców łąki.

Nazywa wybrane kwiaty rosnące na łące.

Wypowiada się na temat treści wysłuchanego wiersza.

Tydzień trzeci: Mama i tata

Cele ogólne:

Wzmocnienie więzi uczuciowej między rodzicami i dziećmi.

Zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich mam.

Dostrzeganie zaangażowania rodziców przy wykonywaniu codziennych obowiązków.

Cele szczegółowe:

Opisuje emocje, jakie przeżywa w swojej rodzinie.

Przedstawia czynności domowe podczas zabaw.

Potrafi powiedzieć gdzie pracują rodzice i jakie są ich obowiązki domowe.

Tydzień czwarty: Zwierzęta domowe

Cele ogólne:

Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących w domu.

Rozwijanie wiedzy dotyczącej opieki nad zwierzętami domowymi.

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia.

Cele szczegółowe:

Zna potrzeby zwierząt i sposoby opieki nad nimi.

Wie z czym związana jest decyzja o przyjęciu nowego zwierzaka do domu.

Umie dostrzegać i ocenić złe traktowanie zwierząt przez ludzi.

Piosenka „A ja wolę moją mamę”

Majka Jeżowska

I. Pewnego razu Kinga, spotkała Wikinga

Mieszkał na obrazku,

Zrywał się o brzasku

I zwiedzał wielkie morza

I Kindze było go żal

Ref: A ja wolę moją mamę

Co ma włosy jak atrament

Złote oczy jak mój miś

I płakała rano dziś

II. Pewnego dnia Dorota,

Znalazła w lesie kota

Wzięła więc go do domu,

Zamiast go dać byle komu

I świetnie się bawili

I w zgodzie sobie żyli

Ref: A ja wolę moją mamę

Co ma włosy jak atrament

Złote oczy jak mój miś

I płakała rano dziś

A ja wolę moją mamę

Co ma włosy jak atrament

Złote oczy jak mój miś

I płakała rano dziś

Wiersz „Moja mama”

Kim jest ta miła pani, zgadnijcie moi kochani?

Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką.

Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką.

Uczy nas różnych robotek, choć nie jest panią ze szkoły.

I zna lekarstwo na smutek, od razu jesteś wesoły.

Wkłada nam od niechcenia cukierek w kieszeń fartuszka.

Spełnia nasze życzenia jak dobra wróżka.

A kiedy wkłada sukienkę nową i uśmiech oczy jej rozjaśnia

To myślę, a może to królowa na chwilę wyszła z baśni?

A to jest przecież moja mama tylko rysunek ją pomniejsza.

Ale jest przecież taka sama tylko ,że dużo ładniejsza.

Tydzień pierwszy: Jak powstaje książka (dziecko):

uważnie słucha utwory literackie

interesuje się książkami, czasopismami i chętnie z nich korzysta nie niszcząc ich

opowiada czym zajmują się pisarz, bibliotekarz

dokonuje analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów

poznaje liczebnik główny i porządkowy – 9 oraz pojęcie zero (nic)

podaje nazwy kierunków w przestrzeni i na kartce

Tydzień drugi: Na łące (dziecko):

rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące na łące;

prowadzi obserwacje na łonie natury – w ogrodzie przedszkolnym;

odbiera otaczający świat poprzez różne zmysły

dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyróżnia głoskę ł w wyrazach, czyta globalnie wyraz łapa

posługuje się pojęciami; ciężki, lekki, cięższy, lżejszy podczas zabaw z wagą szalkową

Tydzień trzeci: Mama i tata (dziecko):

opowiada czym zajmują się rodzice; nazywa wykonywany przez nich zawód

opisuje rodziców, dostrzega ich charakterystyczne cechy (wygląd, charakter),

wypowiada się, w jaki sposób można sprawić przyjemność rodzicom;

wykonuje prezent dla rodziców;

wymienia nazwy miesięcy, pór roku i dni tygodnia;

poznaje wzór graficzny liczby 0 oraz 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników

poprawnie przelicza, porządkuje, porównuje liczebności

kontroluje napięcie mięśniowe podczas kolorowania, rysowania, kreślenia po śladzie,

Tydzień czwarty: Moje zwierzątko (dziecko):

rozumie, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból

rozumie konieczność codziennej opieki nad zwierzętami domowymi

zna funkcję instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz)

wie, że spotkanie z nieznajomym zwierzęciem niesie za sobą niebezpieczeństwo

dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyróżnia głoskę z w wyrazach; czyta globalnie wyraz zebra

wykonuje czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach

Wiersz: Skarga książki

Jan Huszcza

Jestem książką z dużej szafy.

Wszyscy mówią, żem ciekawa,

więc mnie ciągle ktoś pożycza,

lecz nie cieszy mnie ta sława.

Miałam papier bielusieńki,

ślady na nim Florka ręki.

Pozginał Jaś mi rogi,

Julek na mnie kładł pierogi.

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,

trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce Staś diabełka,

małpkę w klatce.

Anka, Władka siostra mała,

ta mi kartki dwie wyrwała.

Cóż mi z tego, żem ciekawa,

dłużej żyć tak nie potrafię.

Nie będziecie mnie szanować,

to się na klucz zamknę w szafie.

 

Piosenka: Łąka

sł. Stanisław Karaszewski,

muz. Tadeusz Strąk

Na wiosennej łące tańczyły zające.

Po trawie skakały, z łąką się witały.

Witały ślimaka, motyla i szpaka,

żabę, kreta, muchę, mrówkę i ropuchę.

Ref.: Hej -ha, hej- ha, raz, dwa, trzy,

z zajączkami zatańcz ty.

Na wiosennej łące tańczyły zające.

Po trawie skakały, kwiatki oglądały.

Oglądały bratki, fiołki i bławatki, mlecze i rumianek, przez calutki ranek.

Ref.: Hej -ha, hej- ha, raz, dwa, trzy,

z zajączkami zatańcz ty.

 

Piosenka: Moja wesoła rodzinka

sł. Stanisław Karaszewski

muz. Tomasz Strąk

My rodzinę dobrą mamy,

zawsze razem się trzymamy!

I choć czasem czas nas goni,

my – jak palce jednej dłoni!

Ref. Mama, tata, siostra, brat

i ja – to mój mały świat!

Dużo słońca, czasem grad –

to wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,

a do mamy się przytulę.

Tata kocha, lecz inaczej,

uspokaja, kiedy płaczę.

 

Gdy napsocę i nabroję,

siedzę w kącie, bo się boję!

Tata skarci, pożałuje,

a mamusia pocałuje!

Kiedy nie ma taty, mamy,

wszyscy sobie pomagamy!

I choć sprzątać nie ma komu,

jest wesoło w naszym domu!

 

Tydzień pierwszy: Polska to mój dom.

Cele ogólne:

Rozwijanie poczucia więzi z ojczyzną.

Kształtowanie postawy patriotycznej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna symbole narodowe

Wypowiada się na podany temat

Zna dwie zwrotki hymnu

Tydzień drugi: W krainie muzyki.

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy muzycznej.

Zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje instrumenty po odgłosach

Odczytuje i kontynuuje rytm

Śpiewa poznane piosenki

Tydzień trzeci: Wrażenia i uczucia.

Cele ogólne:

Utrwalenie nazw emocji.

Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Odgaduje emocje po mimice

Uczestniczy w zabawach dramowych

Wie, jak radzić sobie z emocjami

Tydzień czwarty: Święto mamy i taty.

Cele ogólne:

Uwrażliwienie na potrzeby i emocje innych.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Opisuje swoich rodziców

Rysuje obraz rodziny

Wie, jak okazać miłość mamie i tacie.

Władysław Bełza ,,Kto ty jesteś?’’- wiersz

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę!

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Piosenka ,,Jesteśmy Polką i Polakiem’’

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty


 

Tydzień pierwszy:   Moja miejscowość, mój kraj.

Cel główny:

Poznawanie swojej miejscowości.

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

Cele operacyjne (dziecko):

wykonuje flagę Polski

wie, ze stolicą Polski jest Warszawa

wie skąd się wzięła nazwa Warszawa

podaje nazwę swojej miejscowości

określa czy jego miejscowość to miasto czy wieś

porównuje liczebność zbiorów, łącząc elementy w pary

wykonuje domek z pudełka i kolorowego papieru

uczestniczy w układzie tanecznym do piosenki

nazywa największa rzekę Polski – Wisłę, oraz wybrane miasta

rysuje ramkę i ja ozdabia

Tydzień drugi: Wiosna na łące

Cel główny:

Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.

Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Oglądanie kwitnących  roślin – zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno.

Cele operacyjne (dziecko):

liczy w zakresie pięciu i więcej

porusza się rytmicznie przy muzyce

koloruje o rysunek łąki

opowiada historyjkę

rozpoznaje i nazywa niektóre kwiaty łąkowe

rozpoznaje i nazywa niektóre owady łąkowe

dzieli na sylaby

skacze jak żabka

nazywa części rośliny

przestrzega zasad panujących w grupie

Tydzień trzeci: Chciałbym być matematykiem

Cel główny:

Zaciekawienie dzieci matematyką.

Wyrównanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej.

Cele operacyjne (dziecko):

dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 1 – 6

wskazuje osobę wyższą i niższą

liczy uderzenia w bębenek w zakresie 1 – 10

zna nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności

zauważa cykliczność i niezmienność występowania miesięcy i pór roku

stosuje określenia: cięższy od, lżejszy od, wazy tyle samo

mierzy długość krokami, stopa za stopą; wyciąga wnioski z pomiarów

podąża w kierunku, z którego dochodzi dźwięk

Tydzień czwarty: Moi Rodzice

Cel główny:

Wzmacnianie więzów w rodzinie.

Podawanie informacji na temat swojej rodziny.

Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania całym zdaniem

prezentuje własne umiejętności: śpiewa piosenki, recytuje wiersz

rytmizuje tekst

zna imiona swoich rodziców

wie jaki zawód wykonują rodzice

rysuje portret mamy i taty

koloruje rysunek

używa zwrotów grzecznościowych

dostrzega rytm i kontynuuje go

porównuje  liczebność zbiorów

 

Wiersz: „Łąka” R. Salach

Łąka tylu ma mieszkańców,

zwierząt, roślin kolorowych.

Tu motylek, a tam pszczółka,

tutaj kwiatek – o różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały,

obok niego idzie mrówka.

Na rumianku w krasnej sukni

przycupnęła boża krówka.

Nad tą łąką kolorową

bal wydały dziś motyle.

Zapraszają wszystkie dzieci,

Więc zatańczmy z nimi chwilę.

 

Piosenka: „Żabie sekrety”

sł.B.Szelągowska muz .R. Dziekański

Żaby kumkają od rana, że dzisiaj święto mam mama.

My mamę bardzo kochamy, życzenia mamie składamy.

 

Żyj, droga mamo, żyj nam sto lat!

Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas.

Żyj, droga mamo, żyj nam sto lat!

Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas.

 

Żaby rechocą od rana, że swoje święto ma tata.

My tatę bardzo kochamy, życzenia tacie składamy.

 

Żyj, drogi tato, żyj nam sto lat!

Bądź zawsze zdrowy i kochaj nas.

Żyj, drogi tato, żyj nam sto lat!

Bądź zawsze zdrowy i kochaj nas.

Tydzień pierwszy: Polska to mój dom.

Cele ogólne:

Rozwijanie poczucia więzi z ojczyzną.

Kształtowanie postawy patriotycznej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna symbole narodowe

Wypowiada się na podany temat

Zna dwie zwrotki hymnu

Tydzień drugi: W krainie muzyki.

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy muzycznej.

Zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje instrumenty po odgłosach

Odczytuje i kontynuuje rytm

Śpiewa poznane piosenki

Tydzień trzeci: Wrażenia i uczucia.

Cele ogólne:

Utrwalenie nazw emocji.

Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Odgaduje emocje po mimice

Uczestniczy w zabawach dramowych

Wie, jak radzić sobie z emocjami

Tydzień czwarty: Święto mamy i taty.

Cele ogólne:

Uwrażliwienie na potrzeby i emocje innych.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Opisuje swoich rodziców

Rysuje obraz rodziny

Wie, jak okazać miłość mamie i tacie.

Piosenka pt. „Podarujmy mamie”

Podarujmy mamie dziś

Jak winogron słodkich kiść

To, co w sercach naszych gdzieś głęboki tkwi.

To, co dla swej mamy ma,

Każde dziecko tak jak ja,

Miłość, której godna jesteś ty.

Pamiętajmy o tym, że

Tylko mama liczy się

I możemy mieć ją w życiu tylko raz.

Więc nie traćmy cennych chwil,

Ją kochajmy z całych sił.

Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas.

 

I choć minie wiele lat,

Choć się zmieni cały świat,

Nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już.

Żar jej ciągle w nas się tli,

Najważniejsza jesteś ty,

Nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz.

 

Wiersz Agnieszki Frączek pt. „Przedszkolna orkiestra”

By zagrać z prawdziwą orkiestrą,

nie trzeba być żadnym maestro,

wystarczy fantazji ćwierć deka.

Słuchacze już biegną z daleka!

Bo Antek w parapet uderza

i rocka grać na nim zamierza.

Jaś stuka zażarcie w żeberka,

aż grzejnik wywija oberka,

Staś biurko przerobił na bęben

i bębni w nie, nucąc kolędę,

a Krzysiek na nerwach gra tryle…

Przedszkolna orkiestra. I tyle.

Tydzień pierwszy: „Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa.”

Cele ogólne:

Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią.

Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.

Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.

Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Określa pogodę i rysuje ikony, które ją symbolizują; dobiera ubiór odpowiedni do pogody.

Zna zjawiska atmosferyczne towarzyszące burzy.

Rozpoznaje figury geometryczne, określa ich wielkość i kolor.

Opowiada, jak wygląda tęcza.

Tydzień drugi: „Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.”

Cele ogólne:

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.

Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania tej charakterystyki.

Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.

Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozwija zainteresowania przyrodnicze; zna zwierzęta mieszkające na łące i w lesie.

Poznaje zioła rosnące na łące: rumianek, dziurawiec, mięta; dowiaduje się o ich działaniu leczniczym.

Zapoznaje się z cyklem rozwojowym motyla.

Poznaje zwyczaje mrówek; dowiaduje się o pożytecznej roli biedronki w przyrodzie.

Tydzień trzeci: „Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.”

Cele ogólne:

Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenie.

Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.

Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.

Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Chętnie opowiada o pracy swoich rodziców.

Ma szacunek dla ludzi wykonujących niebezpieczne zawody.

Mówi, kim chciałby zostać w przyszłości.

Wie, jak wezwać pomoc w niebezpiecznej sytuacji; pamięta numery telefonów alarmowych.

Zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi osobami; rozumie, że nie można ufać nieznajomym.

Tydzień czwarty: „Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.”

Cele ogólne:

Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.

Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.

Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Dzieli się własnymi spostrzeżeniami w sposób zrozumiały dla otoczenia.

Przygotowuje prezent dla mamy z okazji jej święta.

Rozumie konieczność samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz pomagania w domowych pracach porządkowych.

Docenia znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka.

Wzmacnia więzi emocjonalne w rodziną.

 

Piosenka pt. „ Dla mojej mamusi” (sł. Monika Majewska, muz. Miłosz Konarski)

Ref. Dla mojej mamusi zerwę gwiazdkę z nieba.

Mojej mamusi najpiękniej dziś zaśpiewam!

Dla mojej mamusi dziś tańczę, recytuję.

Mojej mamusi za wszystko dziś dziękuję.

 

Za to, że najlepsze piecze babki,

że z papieru składa dla mnie statki,

że jak słowik pięknie dla mnie śpiewa,

razem ze mną wspina się po drzewach.

Ref. Dla mojej mamusi…

 

Za to, że jak wróżka świat czaruje,

że przytula, kiedy zachoruję,

że do snu mi bajki opowiada,

że jest słodka tak, jak czekolada.

Ref. Dla mojej mamusi… / 2x

 

Wiersz pt. „Mamo!” (I. Suchorzewska)

– Mamo, zapnij mi guziki!

– Mamo, wciągnij mi buciki!

– Mamo, zawiąż sznurowadło!

– Mamo, podnieś, bo coś spadło!

– Mamo, przynieś mi łyżeczkę!

– Mamo, popraw poduszeczkę!

We dnie, w nocy,

Wieczór, rano

Ciągle tylko:

– Pomóż mamo!

Za to beczeć umie sam…

– Znasz takiego?

Bo ja znam.

 

Tydzień pierwszy: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Tydzień drugi : Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy

Tydzień trzeci: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.

Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.

Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

Tydzień czwarty: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

 Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość

 

Piosenka „Tęcza nad łąką“

Ogromna chmura zakryła słońce,

lecą na ziemię deszczu kropelki.

Mokną biedronki, mokną zające,

małym ślimakom mokną muszelki.

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

Błyszczy w górze kolorami!

Weźmy wszyscy się za ręce,

namalujmy tęczę sami! } bis

 

Zza wielkiej chmury wybiegło słońce,

wpadło na łąkę tyle promieni,

patrzą biedronki, patrzą zające –

to kolorami tęcza się mieni!

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!…

 

Wiersz „Malowanie „

Co będzie na tym obrazie?

Na razie kładę kolory i linie.

Niebieska rzeka płynie zwinnie,

wtem żółte słońce wpada do rzeki

i zaraz las wyrasta zielony, wielki.

Czerwony mak ma niebo czerwone nad głową.

Spojrzę –

i słońce zachodzi złoto i fioletowo,

a kiedy żółty kolor z czerwonym połączę,

pomarańczowe kule rozsypią się po łące.

Pomarańcze na łące? I gdzież to być może?

– Na obrazku.

Gdzie jestem w różowym humorze.

Joanna Pollakówna