Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne styczeń 2023

Tydzień pierwszy: Mijają dni, miesiące, lata …

Cele ogólne:

Wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia.

Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Ogląda różne kalendarze, wraca uwagę na stałe następstwo dni tygodnia, miesięcy i lat.

Rozpoznaje porę roku po jej charakterystycznych cechach.

 

Tydzień drugi: Zima i zwierzęta.

Cele ogólne:

Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą; poznanie pracy leśnika.

Poznanie wybranych gatunków ptaków.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia dlaczego zimą należy pomagać zwierzętom; wie, na czym polega praca leśnika.

Podaje wiadomości na temat wybranego ptaka; wymienia cechy charakterystyczne ptaków.

 

Tydzień trzeci i czwarty: Babcia i dziadek.

Cele ogólne:

Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku wobec starszych.

Rozwijanie pamięci i uwagi.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia, dlaczego dziadkowie są znaczącymi osobami w rodzinie i dlaczego należy ich szanować.

Zapamiętuje i recytuje wiersz.

 

Tydzień czwarty: Zabawki.

Cele ogólne:

Wdrażanie do utrzymania porządku wśród zabawek.

Zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości i wnioskowania.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Samodzielnie porządkuje zabawki; odkłada je w wyznaczone miejsce.

Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych.

 

Piosenka: Pomóż ptakom

Zastukały ptaszki w okno:

„Hejże, hejże, dzieci!

Zima mrozem postraszyła,

śnieżek z nieba leci!

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek

i okruszków chleba!

Gdy na dworze zima,

ptakom pomoc trzeba!”

 

Tata zbija z desek karmnik,

chleb szykuje mama,

słonecznika ziarnka dzieci

wsypią tutaj zaraz.

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek

Wiersz: Kocham babcię i dziadka!

Kocham mocno babcię, dziadka –

to nie żarty, moi mili,

dzisiaj im życzenia składam,

by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia

i wszystkiego mam już dosyć,

dziadek mocno mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki

najwspanialsze są na świecie.

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach

przekazują wciąż wytrwale

swym kochanym wnukom, wnuczkom

rad życiowych całą gamę

Tydzień pierwszy: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);

Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;

Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;

Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;

Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;

Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;

Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.

 

Tydzień drugi: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;

Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);

Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;

Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

 

Tydzień trzeci: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;

Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;

Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami);

Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych  z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;

Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

 

Tydzień  czwarty: O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);

Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);

Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;

Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);

Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;

Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

 

Wiersz „Święto Babci i Dziadka”:

Dzisiaj jest Dzień Babci

i święto Dziadziusia,
O tym dniu pamięta każda mała wnusia.
My – wasi wnuczkowie

– również pamiętamy
I swoim najbliższym życzenia składamy.

Życzymy Wam, Babciu i Dziadku

samych dni słonecznych,
Pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk.
Żebyście nie mieli nigdy żadnych zmartwień,
I by się spełniło każde z Waszych pragnień.

 

Piosenka „Boogie – woogie”

Do przodu prawą rękę daj

Do tyłu prawą rękę daj
Do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą rękę daj
Do tyłu lewą rękę daj
Do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu prawą nogę daj
Do tyłu prawą nogę daj
Do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą nogę daj
Do tyłu lewą nogę daj
Do przodu lewą nogę daj  i pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Tydzień pierwszy: Rakietą w kosmos

Cel ogólny:

Rozbudzanie kreatywności artystycznej podczas malowania farbami, rysowania kredkami.

Poszerzanie wiedzy na temat kosmosu

Cele szczegółowe:

poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem

klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy

ćwiczenie motoryki małej

 

Tydzień drugi: Zima w pełni

Cel główny:  

Poszerzanie wiedzy na temat zimowych zjawisk pogodowych.

Rozumienie i utrwalenie stosunków przestrzennych

Cele szczegółowe:

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych

klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę

 

Tydzień trzeci: Droga babciu, drogi dziadku

Cel główny:

Odczuwanie przynależności do rodziny i grupy rówieśniczej.

Wyrażanie emocji w stosunku do swoich bliskich

Cele szczegółowe:

wdrażanie do okazywania pomocy i szacunku osobom starszym

wypowiadanie się na temat członków rodziny

śpiewanie piosenki, uczestniczenie w zabawach muzycznych

 

Tydzień czwarty: Każdy zawód jest ważny

Cel główny:

Poznawanie wybranych zawodów i związanych z nimi czynności.

Wyrażanie pozytywnych emocji i satysfakcji z wytworów własnej pracy

Cele szczegółowe:

wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu

poznanie numeru alarmowego

zapoznanie z pieniędzmi (monetami i banknotami)

 

 

Piosenka: Babcia i dziadek

Kto zabawki zreperuje? Często w czoło mnie całuje

Kto najwięcej zna zagadek? Oczywiście – mój dziadek

Kto nie lubi gdy grymaszę? Kto przytula kiedy płaczę?

Kto po domu chodzi w kapciach? Oczywiście – moja babcia

 

Ref. Dla babci i dziadka Słodka czekoladka W dniu święta waszego

 

Życzymy wszystkiego słodkiego!

Kto pomaga mi posprzątać i po kuchni wciąż się krząta?

 Kto wygodne ma kolana? Moja babcia kochana Kto mi bajki opowiada?

Z kim najlepiej się dogadam? Najmądrzejszy jest na świecie?

To mój dziadek przecież wiecie!

 

Ref. Dla babci i dziadka Słodka czekoladka

 

W dniu święta waszego Życzymy wszystkiego słodkiego

 

Wiersz- „Dzień dziadków”

Babcia z dziadkiem dziś świętują
wszystkie wnuki więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie

– bardzo kocham swoją babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz
Święto dziadków ważna rzecz!

Tydzień pierwszy: Skąd wiem, że mija czas?

Cele główne:

poznawanie zwyczajów związanych z witaniem nowego roku,

rozwijanie umiejętności matematycznych,

rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu.

Cele szczegółowe:

poznaje noworoczne zwyczaje – puszczanie sztucznych ogni, organizowanie balów karnawałowych, składanie życzeń noworocznych,

klasyfikuje przyrządy do odmierzania czasu według przeznaczenia, wymienia liczebniki

potrafi powtórzyć tekst za nauczycielem., stosując proponowane zmiany dynamiczne, podczas śpiewu wyraźnie wypowiada tekst piosenki.

 

Tydzień drugi: Kto dokarmia zimą zwierzęta?

Cele główne:

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na treści opowiadania,

rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w okresie zimowym,

rozwijanie sprawności rachunkowych.

Cele szczegółowe:

słucha uważnie opowiadań, odpowiada na pytania dotyczące ich treści,

wyjaśnia, dlaczego w okresie zimowym należy dokarmiać ptaki,

przelicza, posługując się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3 i większym.

 

Tydzień trzeci: Za co kocham moje babcie i moich dziadków?

Cele główne:

poznawanie rodzajów zabawek popularnych dawniej i obecnie,

rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu’

zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim.

Cele szczegółowe:

wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania, wymienia nazwy różnych zabawek,

reaguje na przerwę w muzyce i wykonuje ukłon, potrafi wykonać taniec z rekwizytem,

mówi, jak można sprawić przyjemność babci i dziadkowi, wykonuje lusterko dla babci i krawat dla dziadka.

 

Tydzień czwarty: Za jaką postać przebiorę się na bal?

Cele główne:

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

zapoznanie z tematyką dotyczącą karnawału,

rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanego kryterium.

Cele szczegółowe:

wypowiada się prostymi zdaniami,

poznaje zwyczaje karnawałowe,

sortuje figury według podanego kryterium.

 

Piosenka: Święto babci i dziadka (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

 

Babcia wszystko wie najlepiej,

wszystko zrobić umie.

I nakarmi, i pomoże,

zawsze mnie zrozumie.

Ref.: Dziś święto babci i dziadka,

więc wnucząt wesoła gromadka,

składa najlepsze życzenia:

„Zdrowia, szczęścia, życzeń spełnienia!”.

 

Dziadek to jest mój przyjaciel,

nigdy nie zawiedzie,

czyta bajki i mnie uczy

jeździć na rowerze.

 

Ref.: Dziś święto babci i dziadka…

Piosenka  „Święta dziadków” Iwona Róża Salach

Babcia z Dziadziem dziś świętują

wszystkie dzieci więc pracują.

Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.

 

W kuchni błyszczą już talerze,

wnusia babci bluzkę pierze.

Wnusio już podaje kapcie

– bardzo kocha swoją babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki – precz!

Święto Dziadków – ważna rzecz!

Tydzień pierwszy: Płynie czas

Tydzień drugi: Młodsi i starsi

Tydzień trzeci: Sport to zdrowie

Tydzień czwarty: Dbam o zdrowie

 

Cele ogólne:

utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących upływu czasu i sposobu jego pomiaru;

utrwalenie nazw pór roku;

operowanie nazwami miesięcy;

utrwalenia nazw dni tygodnia i pór dnia;

operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec;

kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych;

kształtowanie poczucia opiekuńczości w stosunku do osób starszych- zachęcanie do pomocy osobom starszym;

wyrażanie radości z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych;

poznawanie symboli igrzysk olimpijskich;

kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka;

rozwijanie słownika czynnego – operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych;

rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji;

kształtowanie pożądanych cech charakteru do uprawiania sportu;

poznawanie zasad zdrowego stylu życia;

rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu życia;

rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych;

czytanie globalne wyrazów zegar, but, nos, ser ;

rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek z, b, n, s, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych; operowanie liczebnikami porządkowymi

rozwijanie umiejętności porządkowania, dobierania w pary;

doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania;

 

Piosenka : Tęgi mróz

muz. Tadeusz Pabisiak,

sł. Agnieszka Galica

 

Tęgi ze mnie mróz, tęgi ze mnie mróz.

Pomaluję szyby w kwiatki,

Na czerwono nos Agatki,

Kubę mocno szczypnę w uszy,

Mroźnym śniegiem będę prószył.

 

Ref.: Tęgi ze mnie mróz.

 

Tęgi ze mnie mróz. Tęgi mróz.

Tęgi ze mnie mróz. (x2)

 

Na jeziorze zmrożę wodę,

Woda się pokryje lodem.

Dach ozdobię sopelkami,

Będę skrzypieć pod nogami.

 

Ref.: Tęgi ze mnie…

 

Będę trzeszczał, będę ściskał,

Będę straszył, szczypał, świstał.

Niech do domu szybko zmyka

Ten, kto wyszedł bez szalika.

 

Ref.: Tęgi ze mnie

 

 

Wiersz: Jak biedronka zgubiła kropki

Wanda Chotomska

W poniedziałek bardzo rano

pierwsza kropka wpadła w siano.

 

Drugą kropką wiatr we wtorek

grał w siatkówkę nad jeziorem.

 

W środę kos dał swoim dzieciom

do zabawy kropkę trzecią.

 

W czwartek czwarta z siedmiu kropek

w świat ruszyła autostopem.

 

Piąta kropka w piątek rano

wpadła w studnię cembrowaną.

 

Szóstą kotek wziął w sobotę

i nie oddał jej z powrotem.

 

A ta siódma przy niedzieli

spadła w mieście z karuzeli.

 

Tydzień pierwszy: Płynie czas.

Cele ogólne:

Buduje szacunek do drugiego człowieka.

Rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi występującymi rytmicznie ; dzień i noc.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Umie okazywać szacunek dla dziadków.

Rozumie występowanie naprzemiennie dnia i nocy.

 

Tydzień drugi: Młodsi i starsi.

Cele ogólne:

Poznaje wartości ,,szacunek’’.

Poznaje bliskich członków rodziny.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozumie jakie potrzeby maja ludzie starsi.

Potrafi nazwać swoich bliskich członków rodziny.

 

Tydzień trzeci ;Sport to zdrowie.

Cele ogólne:

Poszerzenie wiadomości na temat zdrowia jako wartości.

Poszerzenie wiedzy na temat aktywnego spędzania wolnego czasu.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi dbać o swoje zdrowie.

Zna zabawy i gry na śniegu.

 

Tydzień czwarty: Dbam o zdrowie.

Cele ogólne:.

Utrwala wiedzę o zdrowym stylu życia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jak można zadbać o swoje zdrowie.

Poznaje pracę pani farmaceutki.

 

Wiersz “Dla dziadka”

  1. Gellner

 

Dziadku, Dziadku, czy to ty?
Coś na twojej głowie lśni.
To korona! Słowo daję!
Przecież znam korony z bajek!
Czy to fotel?
Ale skąd!
To nie fotel tylko tron!
I w ogóle i w szczególe
jesteś Dziadku dzisiaj królem!
Pytasz co to za zagadka?
To po prostu Święto Dziadka!

 

PiosenkaDzień Babci, Dzień Dziadka to dopiero gratka”

Dzień Babci, Dzień Dziadka to dopiero gratka,
Wnuki pięknie są ubrane, mają buzie roześmiane.

Ref: Niech nam żyje Dziadek, Babcia
Niech im zdrowie służy,
Niechaj uśmiech mają, aż po same uszy.

U Babci, u Dziadka troski dziś znikają
Dziś przyjmują małych gości, którzy życzą im radości.

Ref: Niech nam żyje Dziadek, Babcia
Niech im zdrowie służy,
Niechaj uśmiech mają, aż po same uszy.

 

 

Tydzień pierwszy: W świecie baśni.

Cel główny:

Wzbudzanie zainteresowania literaturą.

Kontakt z literaturą i czasopismami..

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące utworu

określa wygląd bohater utworu literackiego

śpiewa piosenkę

zgina papier według wzoru

liczy w zakresie 6

określa położenie przedmiotu

składa obrazek z części

rysuje bohatera utworu literackiego

rozpoznaje

rozpoznaje piosenki po linii melodycznej

 

Tydzień drugi: Dokarmiamy ptaki.

Cel główny:

Dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.

Rozpoznawanie i nazywanie niektórych ptaków

Rozpoznawanie niektórych zwierząt po śladach na śniegu..

Cele operacyjne (dziecko):

posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech

śpiewa piosenkę

wie do czego służy karmnik

rozróżnia sikorkę, wróbla i gila

wykonuje pracę plastyczną

skacze obunóż

 

Tydzień trzeci: Moja babci i mój dziadek.

Cel główny:

Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny; podawanie powiązań między jej członkami.

Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

Cele operacyjne (dziecko):

recytuje wiersz i śpiewa piosenkę

układa kwiatek względem siebie według poleceń nauczyciela

odbija dłoń maczaną w farbie na obrazku serduszka

prezentuje babciom i dziadkom swoje umiejętności taneczno-wokalne

wymienia członków swojej rodziny

zna powiązania między członkami rodziny np. babcia to mama mamy lub taty itp.

 

Tydzień czwarty: Zabawy na śniegu.

Cel główny:

Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Cele operacyjne (dziecko):

dba o czystość

stosuje określenia długi, krotki

rytmicznie klaszcze

wykonuje i spożywa sałatkę owocową

opowiada historyjkę obrazkową

układa papierową kulę względem siebie według poleceń nauczyciela

uczestniczy w zabawie ilustracyjnej

maluje farbami na podany temat

chodzi w kolumnie parami

 

Wiersz: „Wesoły królik”

B.Lewandowka

 

Za różową górą,

za niebieskim lasem

mieszkał biały królik,

wesoły grubasek.

Królik razem z żoną,

córką i synkami

założył pod lasem

własny sklep z bajkami.

Kto tylko królika

o bajki poprosi,

dostaje sto bajek

za złamany grosik.

I ja także byłam

w tym małym sklepiku.

Co kupiłam?

Bajkę.

Jaką?

O króliku!

 

Piosenka: „Walczyk dla babci i dziadka”

sł. B.Szelągowska muz. J.Pietrzak

 

Tańczymy dla babci walczyka,

niech niesie się wkoło muzyka.

Niech płynie muzyka na cały świat.

Żyj, babciu, żyj nam sto lat!

 

Tańczymy dla dziadka walczyka,

Niech niesie się wkoło muzyka.

Niech płynie muzyka na cały świat.

Żyj, dziadku, żyj nam sto lat!

 

Tydzień pierwszy: Nadchodzi nowy rok

Cele ogólne:

Zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.

Utrwalanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje wybrane zwyczaje związane z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.

Dostrzega następstwa zdarzeń, następstwa miesięcy, pór roku, dni tygodnia.

 

Tydzień drugi: Sporty zimowe

Cele ogólne:

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz odwzorowywania.

Poznanie nazw olimpijskich dyscyplin sportowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, potrafi podać charakterystyczne cechy zimy.

Zna zasady sportowego zachowania.

 

Tydzień trzeci: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Cele ogólne:

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych.

Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat.

Kształtuje pozytywne cechy charakteru.

Wskazuje cechy charakteryzujące dzieci i osoby starsze.

 

Tydzień czwarty: Karnawał

Cele ogólne:

Poznanie znaczenia słowa karnawał.

Zachęcanie do bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wzbogaca słownictwo o określenia związane z karnawałem.

Poznaje tradycje związane z tłustym czwartkiem.

 

Wiersz W. Chotomskiej „ Kto tam?”

 

Kto tam?

Wnuczek i wnuczka.

Do kogo?

Do Babci i Dziadka

niosą kwiaty z przedszkola

i ptaszek siedzi w kwiatkach.

Ten ptaszek to kukułka.

Kukułka zaraz wykuka

ile całusów dostaną

dziadkowie od wnuczki i wnuka.

 

Piosenka pt. „ Babcia od bajek, dziadek od zagadek.”

Sł. S. Karaszewski

 

Moja Babcia i mój Dziadek

to wspaniali są dziadkowie.

Dziadek mnóstwo zna zagadek,

Babcia bajkę nam opowie.

 

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada

moja Babcia i mój Dziadek.

 

Poprosimy naszą Babcię:

Babciu, z tajemniczą miną

opowiadaj swoją bajkę,

a za każdym razem inną.

 

Posadzimy teraz Dziadka

na fotelu wiklinowym.

Dziadku, powiedz nam zagadkę

całkiem nową prosto z głowy.

Tydzień pierwszy: Płynie czas

Cele ogólne:

Poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem.

Utrwalenie nazw pór roku oraz dni tygodnia.

Operowanie pojęciami – nazwami miesięcy.

Kształtowanie poczucia upływającego czasu.

Wyrażanie radości z doświadczania i eksperymentowania.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie czas.

Poznaje urządzenia służące do pomiaru upływającego czasu.

Wymienia po kolei nazwy dni tygodnia, pór roku i miesięcy.

Bada zjawiska przyrodnicze.

 

Tydzień drugi: Sport to zdrowie

Cele ogólne:

Kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka.

Operowanie pojęciami związanymi z dyscyplinami sportów zimowych.

Zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji.

Poznawanie świata wieloma zmysłami.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia znaczenie pojęcia sprawność fizyczna.

Nazywa zimowe dyscypliny sportowe.

Zna zasady bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich.

Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Poznaje świat różnymi zmysłami.

 

Tydzień trzeci: Młodsi i starsi

Cele ogólne:

Kształtowanie poczucia szacunku w stosunku do osób starszych.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Rozwijanie umiejętności porządkowania, dobierania w pary.

Poznawanie zjawisk przyrodniczych, obserwowanie i omawianie ich.

Wdrażanie do przedstawiania swoich umiejętności i wiedzy na forum.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie: szacunek dla starszych osób.

Wie, iż należy pomagać starszym ludziom.

Przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów.

Uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji.

Prezentuje swoja wiedzę i umiejętność dotyczącą swoich dziadków.

 

Tydzień czwarty: Dbam o zdrowie

Cele ogólne:

Poznawanie symboli igrzysk olimpijskich.

Poznawanie procesu powstawanie kazeiny (ścinanie białka, wytrącanie tłuszczu).

Poznawanie symboli na metkach ubrań; poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie zasad zdrowego stylu życia.

Rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Mówi o swoich doświadczeniach związanych z dbaniem o własne zdrowie.

Wyjaśnia pojęcie fair play; dostrzega i wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu.

Zna różne zimowe dyscypliny sportowe.

Wie, które zimowe buty służą do uprawiania różnych zimowych sportów.

 

Piosenka pt. „Cza-cza dla babci”

 (sł. Ewa Stadtmüller, muz. Agnieszka Widlarz)

 

Ref.: Poznajcie, proszę, moją babcię.

Ma pantofelki, a nie kapcie.

Fryzurkę rudą jak wiewiórka,

na siwe włosy jeszcze kiedyś przyjdzie czas.

 

Babcia w niebieskim dresie

pędem na zumbę gna.

Kijki ma w obu rękach,

i adidasy pełne klasy babcia ma.

 

Ref.: Poznajcie, proszę, moją babcię…

 

Babciu, chodźmy na basen!

Babciu, na rolki czas!

Babciu, no powiedz szczerze,

Czy na rowerze dzisiaj też przegonisz nas.

 

Ref.: Poznajcie, proszę, moją babcię…

 

Wiersz pt. „Narciarz”

(Jan Brzechwa)

 

Pada śnieżek, pada śnieżek,

łatwo zapaść się po pas,

a na nartach, jak wzdłuż ścieżek

mogę sobie iść przez las.

Droga gładka i otwarta,

słońce świeci, śnieżek spadł,

więc na nartach, więc na nartach

śmiało mogę ruszać w świat.

Tydzień pierwszy: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);

Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;

Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;

Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;

Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;

Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;

Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.

 

Tydzień drugi: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;

Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);

Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;

Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

 

Tydzień trzeci: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;

Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;

Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami);

Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;

Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

 

Tydzień czwarty: O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);

Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);

Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;

Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);

Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;

Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.


Wiersz  Dziadek“

Nic już nie poradzę na to,

że mojego taty tato

zamiast ślęczeć nad gazetą,

lubi dla mnie być poetą.

Składa wersy w zgrabne zwrotki

kolorowe jak stokrotki.

Dziadek puzzle też układa,

bajki pięknie opowiada.

Gdy idziemy przez park stary,

wokół same dziwy, czary.

Dziadek klucze ma do snów.

Brak na tego dziadka słów!

To z nim (chociaż już niemłody!)

najwspanialsze mam przygody.

Zamiast bujać się w fotelu

(wzorem innych dziadków wielu),

buja ze mną wciąż w obłokach,

opowiada mi o smokach

i łasuchem jest nie lada –

razem ze mną dżem podjada.

Choć prawdziwy, nie baśniowy,

dziadek mój jest wyjątkowy!

Bożena Pierga


Piosenka Dobrze mi u dziadków “

Koci, koci, łapci,

dobrze mi u babci.

Weźmie na kolana

babcia ukochana!

Babcia da obiadek,

pohuśta mnie dziadek.

Zjemy czekoladkę

z babcią oraz z dziadkiem.

Złapmy się za ręce

przy naszej piosence,

zatańczymy w kapciach dziadek,

ja i babcia!

Dziadek, ja i babcia!

Dziadek, ja i babcia!

 

Tydzień pierwszy: Nadchodzi nowy rok

Cele ogólne:

Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem Starego Roku i witaniem Nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.

Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, utrwalanie nazw dni tygodnia,.

Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, systematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem.

Zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

Cele szczegółowe:

Zna zwyczaje związane z żegnaniem Starego Roku i witaniem Nowego Roku

Nazywa dni tygodnia

Zna cechy kolejnych pór roku

Dostrzega rytm następujących po sobie dni i nocy

 

Tydzień drugi: Sporty zimowe

Cele ogólne:

Poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw.

Poznanie litery u, U, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego,

Poznanie cyfry 8, kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym).

Poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej.

Cele szczegółowe:

Zna zasady sportowego zachowania i zgodnej rywalizacji.

Kształtuje pojęcie liczby osiem w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

Poznaje utwory muzyki klasycznej, kształtuje umiejętności wokalne

 

Tydzień trzeci: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Cele ogólne:

Poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.

Poznanie litery s, S, doskonalenie słuchu fonematycznego.

Kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym).

Poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem, zdobywanie doświadczeń plastycznych..

Cele szczegółowe:

Wie, co to znaczy szanować starszą osobę.

Kształtuje umiejętności plastyczne.

Wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie.

Kształtuje w sobie pozytywne cechy charakteru.

 

Tydzień czwarty: Karnawał

Cele ogólne:

Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

Poznanie cyfry 0, doskonalenie umiejętności przeliczania, logicznego myślenia, kształtowanie pojęcia liczby 0 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym).

Zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku.

Utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

Cele szczegółowe:

Zna zwyczaje związane z Karnawałem, kształtuje poczucie rytmu.

Poznaje cyfrę 0, doskonali umiejętność przeliczania.

Wymienia tradycje związane z Tłustym Czwartkiem.

Tworzy proste układy taneczne.

 

Wiersz pt.,, Dla dziadka” –D. Gellner

Dziadku, Dziadku, czy to ty?
Coś na twojej głowie lśni.
To korona! Słowo daję!
Przecież znam korony z bajek!
Czy to fotel?
Ale skąd!
To nie fotel tylko tron!
I w ogóle i w szczególe
jesteś Dziadku dzisiaj królem!
Pytasz co to za zagadka?
To po prostu Święto Dziadka!

 

Piosenka pt.,, Babcia z dziadkiem to jest to”

Gdy niewiele tak mamy jeszcze lat
Mama tata dom to nasz cały świat
Babcia z dziadkiem są uśmiechają się
Jak nam dobrze z nimi jest

Ref: Czy świeci słońce czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już

 

Dziadek chętnie tak z nami bawi się
Babcia czyta nam bajki tuż przed snem
Z nimi wrażeń moc pięknych przygód sto
Babcia z dziadkiem to jest to

Ref: Czy świeci słońce czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już