Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne czerwiec 2021

Tydzień pierwszy: Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.

Cele ogólne:

Zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka.

Podkreślenie szkodliwości hałasu dla zdrowia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie kiedy dzieci obchodzą swoje święto.

Wie, że hałas szkodzi zdrowiu.

 

Tydzień drugi: Na naszym podwórku.

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt.

Rozwijanie mowy, koncentracji uwagi oraz sprawności manualnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje zwierzęta po wybranych częściach ciała.

Wypowiada na podany temat, prawidłowo posługuje się pędzlem i farbami.

 

Tydzień trzeci i czwarty: Poznajemy świat za pomocą zmysłów.

Cele ogólne:

Przestrzeganie przed ocenianiem ludzi na podstawie wyglądu.

Poznanie różnego rodzaju środków lokomocji.

Zwrócenie uwagi na charakterystyczne oznaki lata.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, że nie należy oceniać innych na podstawie ich wyglądu.

Określa w jaki sposób poruszają się różne pojazdy.

Podaje przykłady znak lata.

 

PIOSENKA Wiosenny deszczyk

Pada deszczyk wiosenny –

ciepły, cichy, senny

plum, plum, plum, plum,

plum, plum, plum.

 

Szemrzą, szumią kropelki,

srebrne, drobne, niewielkie:

plum, plum, plum, plum,

plum, plum, plum.

 

WIERSZ Lato

Daj mi rękę, mamusiu,

pójdziemy na rosę.

Trawa będzie zielona,

my będziemy bose.

Drzewa będą zielone,

góry będą zielone,

chmury będą zielone,

dymy będą zielone …

Wiesz dlaczego zielone?

Bo to będzie lato!

Tydzień pierwszy: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Cele ogólne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej;

Uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Cele szczegółowe:

Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka

Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Tydzień drugi: Kogo spotkamy nad wodą?

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Cele szczegółowe

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Doskonalenie umiejętności matematycznych w przeliczaniu elementów w zakresie 1-5 i więcej

Rozwijanie wyobraźni poprze prace plastyczne

Tydzień trzeci: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Cele ogólne:

Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Cele szczegółowe:

Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody

Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Tydzień czwarty: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Cele ogólne:

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Cele szczegółowe:

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

Zwrócenie uwagi na dbanie o bezpieczeństwo podczas wakacji

Piosenka „Żyrafa fa fa”

Dziś zagadkę mam dla dzieci.

Posłuchajcie, czy zgadniecie:

szyję aż do nieba ma,

małą główkę, różki dwa.

Ref.: To żyrafa fa, fa, fa, fa, wysoka jest jak szafa.

To żyrafa ra, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa. } bis

 

Cała w plamki jest i łatki,

zjada trawę, listki, kwiatki.

Jak nazywa się ten zwierz?

Powiedz szybko, jeśli wiesz!

Ref.: To żyrafa fa, fa, fa, fa, wysoka jest jak szafa.

To żyrafa ra, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa. } bis

 

Wiersz „Czerwiec z tatą”

Gdy czerwcowe słońce świeci,

na spacerek idą dzieci.

Każde z tatą swym za rękę,

Nucąc wesołą piosenkę

Tralala, ho, ho, ho

spacer z tatą to jest to!

Tydzień pierwszy: Święto dzieci

Cele ogólne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej;

Uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Cele szczegółowe:

zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka

zna i wymienia prawa dziecka

wyznacza kierunki w przestrzeni: z przodu, z tyłu, przed, za, na górze, na dole, pomiędzy, w, na zewnątrz.

Tydzień drugi: Kim będę, gdy dorosnę

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Rozwijanie czynnego słownika dzieci o nazwy zawodów.

Cele szczegółowe

próbuje układać zdania złożone na określony tematyczna

poprawnie przelicza elementy zbioru w zakresie 6

czyta globalnie wyrazy: sklep, kasa, bank

Tydzień trzeci: Kolory lata.

Cele ogólne:

Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.

Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Cele szczegółowe:

dzieli wyrazy na sylaby, składa wyrazy z sylabowa

usprawnia aparat mowy podczas zabaw „Gimnastyki buzi i języka”

buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej ilustracji

Tydzień czwarty: Już wakacje

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Cele szczegółowe:

porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej

doskonali szybkość i zwinność

wyjaśnia zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych wypraw

Piosenka Kim zostanę

sł. Ewa Stadtmüller muz. Urszula Borkowska

Agatka chce być modelką,

więc kciuki za nią trzymamy,

gdy stawia niepewne kroki

w szpilkach mamy.

Ref. A ja wciąż patrzę do góry

i skrycie o tym marzę,

by kiedyś zostać

prawdziwym kominiarzem.

 

Mateusz chce być strażakiem,

ognia nie boi się wcale,

już pędzi gdzieś do pożaru na sygnale.

Ref. A ja…

 

Mikołaj chce być kierowcą,

ma świetne, rajdowe auto,

a Krzyś rakietę, bo będzie kosmonautą.

Ref. A ja…

Wiersz: Jestem duży!

Jestem duży!

Byłem mały.

Wróżki mnie zaczarowały!

Jakie wróżki? Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki,

i urosły moje ręce,

włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały,

chociaż byłem taki mały

Tydzień pierwszy: Święto dzieci

Cele ogólne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej;

Uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Cele szczegółowe:

zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka

zna i wymienia prawa dziecka

wyznacza kierunki w przestrzeni: z przodu, z tyłu, przed, za, na górze, na dole, pomiędzy, w, na zewnątrz.

Tydzień drugi: Kim będę, gdy dorosnę

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Rozwijanie czynnego słownika dzieci o nazwy zawodów.

Cele szczegółowe

próbuje układać zdania złożone na określony tematyczna

poprawnie przelicza elementy zbioru w zakresie 6

czyta globalnie wyrazy: sklep, kasa, bank

Tydzień trzeci: Kolory lata.

Cele ogólne:

Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.

Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Cele szczegółowe:

dzieli wyrazy na sylaby, składa wyrazy z sylabowa

usprawnia aparat mowy podczas zabaw „Gimnastyki buzi i języka”

buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej ilustracji 

Tydzień czwarty: Już wakacje

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Cele szczegółowe:

porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej

doskonali szybkość i zwinność

wyjaśnia zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych wypraw

Piosenka Kim zostanę

sł. Ewa Stadtmüller muz. Urszula Borkowska

Agatka chce być modelką,

więc kciuki za nią trzymamy,

gdy stawia niepewne kroki

w szpilkach mamy.

Ref. A ja wciąż patrzę do góry

i skrycie o tym marzę,

by kiedyś zostać

prawdziwym kominiarzem.

 

Mateusz chce być strażakiem,

ognia nie boi się wcale,

już pędzi gdzieś do pożaru na sygnale.

Ref. A ja…

 

Mikołaj chce być kierowcą,

ma świetne, rajdowe auto,

a Krzyś rakietę, bo będzie kosmonautą.

Ref. A ja…

Wiersz: Jestem duży!

Jestem duży!

Byłem mały.

Wróżki mnie zaczarowały!

Jakie wróżki? Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki,

i urosły moje ręce,

włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały,

chociaż byłem taki mały

Tydzień pierwszy: Dzień dziecka (dziecko):

jest świadome , że dzieci mają swoje prawa i obowiązki

poznaje dzieci z różnych stron świata (ich wygląd, miejsce zamieszkania itd…)

rozumie, że każdy człowiek powinien równo traktować wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć;

rozpoznaje emocje, nazywa je – wie, że każdy ma prawo je okazywać;

rozwija słuch fonematyczny;

potrafi przeliczać w zakresie do 10 i więcej, posługuje się liczebnikami porządkowymi;

doskonali orientację w schemacie własnego ciała;

 

Tydzień drugi: Wakacje tuż-tuż… (dziecko):

zna krajobrazy różnych rejonów Polski;

wie, jak można spędzać czas w górach, nad morzem, nad jeziorem;

zna zasady warunkujące bezpieczny wypoczynek i bezpieczną zabawę;

dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyróżnia głoskę h w wyrazach, czyta globalnie wyraz hamak;

rozwija sprawność manualną;

odczytuje cyfry 1-9;

przelicza elementy w zbiorach (dodaje i odejmuje);

utrwala nazwy i kształty figur geometrycznych

 

Tydzień trzeci: Kolory lata (dziecko):

wie, kiedy powstaje tęcza, wymienia jej kolory;

rozumie słowo horyzont;

dokonuje pomiaru długości za pomocą sznurka;

porządkuje zdarzenia przyczynowo-skutkowe; układa historyjki obrazkowe dotyczące sekwencji czasowych

 

Tydzień czwarty: Do widzenia przedszkole (dziecko):

zna zasady bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą, w górach, w dużym mieście;

różnicuje kierunki;

wykonuje prosty układ taneczny;

buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym;

 

Wiersz: Różowy

Marcin Brykczyńskie

Hokus-pokus, czary-mary,

ogłaszamy sztuczkę nową,

przez różowe okulary

świat zobaczysz na różowo:

różowe domy i miasta,

różowy las tam wyrasta,

chmury i niebo hen w górze,

pola i łąki, i drzewa,

wszystkie różowe jak róże,

i ptak różowy, co śpiewa

same różowe nutki,

aż cieszą się kwiaty w ogródku

i znikają bez śladu smutki.

Bo w świecie na różowo,

daję Wam na to słowo,

nie może być żadnych smutków.

 

Piosenka: Kim zostanę

sł. Ewa Stadtmüller

muz. Urszula Borkowska

 

Agatka chce być modelką,

więc kciuki za nią trzymamy,

gdy stawia niepewne kroki

w szpilkach mamy.

 

Ref. A ja wciąż patrzę do góry

i skrycie o tym marzę,

by kiedyś zostać

prawdziwym kominiarzem.

 

Mateusz chce być strażakiem,

ognia nie boi się wcale,

już pędzi gdzieś do pożaru

na sygnale.

 

Ref. A ja…

 

Mikołaj chce być kierowcą,

ma świetne, rajdowe auto,

a Krzyś rakietę,

bo będzie kosmonautą.

 

I choć sprzątać nie ma komu,

jest wesoło w naszym domu!

Tydzień pierwszy: Dzień dziecka

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw.

Poszerzenie wiedzy nt. dzieci z różnych stron świata.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wskazać różnice i podobieństwa na obrazku.

Doskonali umiejętność poruszania się po mapie.

 

Tydzień drugi: Zwierzęta duże i małe

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w świecie.

Doskonalenie czytania globalnego.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jakie są zwierzęta żyjące na innych kontynentach.

Rozbudowuje słownik, wypowiada się całymi zdaniami.

 

Tydzień trzeci : Lato

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności nazywania pór roku, miesięcy

Poszerzenie informacji na temat burzy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wymienić cechy lata, zna miesiące.

Wie, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy.

 

Tydzień czwarty: Wakacje!

Cele ogólne:.

Doskonalenie ekspresji twórczej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jak można spędzać wakacje.

Rozwija kreatywne myślenie.

 

Piosenka ,,Lato płynie do nas”słowa: K. Zuchora
muzyka: K. Kwiatkowska


Raz, dwa, raz i dwa,
słońce idzie drogą,
z górki chmurki biegną dwie,

ref: Hop! Hop! – słychać w koło
Hop! Hop! – echo woła
Po jeziorze łódka mknie
lato płynie do nas

Raz, dwa, raz i dwa,
nadszedł czas zabawy,
pędzi, goni w polu wiatr
chce się z nami bawić

ref: Hop Hop….

Wiersz: ,,Tato, czy już lato?”

Barbara Szelągowska


Raz, dwa, raz i dwa
wiatr wesoło pląsa,
w górze, w chmurze, w ciszy pól
dzwoni śpiew skowronka.
Powiedz, proszę! Powiedz tato
po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach;
Po bitej śmietanie z truskawkami;
Po kompocie z wiśniami;
Po życie, które na polach dojrzewa;
Po letnich ulewach;
Po słowiku, co wieczorami śpiewa;
Po boćkach uczących się latać;
Po ogródkach tonących w kwiatach;
Po świerszczach koncertujących na łące;
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce;
Po zapachu skoszonej trawy i róż;
I… już!

 

Tydzień pierwszy: Na moim podwórku

Cel główny:

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące wiersza i opowiadania

liczy w zakresie pięciu

porusza się rytmicznie przy muzyce

maluje farbami na dany temat

rozwiązuje zagadki

wie jak zachować się na wycieczce

bawi się wspólnie na placu zabaw

uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tydzień drugi: Taki sam, ale inny.

Cel główny:

Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania,  zwyczajów (ubiór, mieszkanie).

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat dzieci innych ras

uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

układa piłkę względem siebie według poleceń nauczyciela

liczy w zakresie pięciu

śpiewa piosenkę

mówi wyraźnie

wykonuje rysunek

wymienia cechy przyjaciela

maluje portret przyjaciela

Tydzień trzeci i czwarty: Nadchodzą wakacje.

Cel główny:

Poznawanie ważniejszych regionów Polski.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.

Poznawanie wybranych środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego.

Cele operacyjne (dziecko):

opowiada historyjkę

dodaje i odejmuje w zakresie pięciu

śpiewa piosenkę

rysuje po śladzie

 koloruje rysunek

sprząta w swojej szufladzie

wymienia dwa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne

wymienia trzy oznaki charakterystyczne dla lata

wskazuje na mapie Polki góry i morze

Piosenka: „Już wkrótce wakacje”

sł. i muz. Di K Jagiełło

 Już wkrótce wakacje

i piękna pogoda,

wyjedźmy więc czym prędzej,

bo każdej chwili szkoda.

Ref. Gdzie grzywy morskich fal,

gdzie słońca złoty blask,

gdzie ptaków leśny chór

swym śpiewem wita nas.

 

Żegnamy się z panią,

z Maciusiem i z Anią,

gotowi, spakowani,

dziś w drogę wyruszamy.

Ref. Gdzie grzywy morskich fal…

 

Lecimy, jedziemy,

idziemy, płyniemy,

powietrzem, lądem, wodą,

by spotkać się z przyrodą

Ref. Gdzie grzywy morskich fal…

Wiersz: „Lato i dzieci”

B.Forma

Lato do nas idzie,

zatrzyma się w lesie.

Jagody, poziomki

w dużym koszu niesie.

 

Słoneczka promienie

rozrzuca dokoła.

– Chodźcie się pobawić! –

głośno do nas woła.

 

Nad morze, w góry

Chce pojechać z nami.

Wie, że miło spędzi

czas z przedszkolakami.

Tydzień pierwszy: Polska to mój dom.

Cele ogólne:

Rozwijanie poczucia więzi z ojczyzną.

Kształtowanie postawy patriotycznej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna symbole narodowe

Wypowiada się na podany temat

Zna dwie zwrotki hymnu

Tydzień drugi: W krainie muzyki.

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy muzycznej.

Zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje instrumenty po odgłosach

Odczytuje i kontynuuje rytm

Śpiewa poznane piosenki

Tydzień trzeci: Wrażenia i uczucia.

Cele ogólne:

Utrwalenie nazw emocji.

Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Odgaduje emocje po mimice

Uczestniczy w zabawach dramowych

Wie, jak radzić sobie z emocjami

Tydzień czwarty: Święto mamy i taty.

Cele ogólne:

Uwrażliwienie na potrzeby i emocje innych.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Opisuje swoich rodziców

Rysuje obraz rodziny

Wie, jak okazać miłość mamie i tacie.

Piosenka pt. „Podarujmy mamie”

Podarujmy mamie dziś

Jak winogron słodkich kiść

To, co w sercach naszych gdzieś głęboki tkwi.

To, co dla swej mamy ma,

Każde dziecko tak jak ja,

Miłość, której godna jesteś ty.

Pamiętajmy o tym, że

Tylko mama liczy się

I możemy mieć ją w życiu tylko raz.

Więc nie traćmy cennych chwil,

Ją kochajmy z całych sił.

Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas.

 

I choć minie wiele lat,

Choć się zmieni cały świat,

Nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już.

Żar jej ciągle w nas się tli,

Najważniejsza jesteś ty,

Nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz.

 

Wiersz Agnieszki Frączek pt. „Przedszkolna orkiestra”

By zagrać z prawdziwą orkiestrą,

nie trzeba być żadnym maestro,

wystarczy fantazji ćwierć deka.

Słuchacze już biegną z daleka!

Bo Antek w parapet uderza

i rocka grać na nim zamierza.

Jaś stuka zażarcie w żeberka,

aż grzejnik wywija oberka,

Staś biurko przerobił na bęben

i bębni w nie, nucąc kolędę,

a Krzysiek na nerwach gra tryle…

Przedszkolna orkiestra. I tyle.

Tydzień pierwszy: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Cele ogólne:

Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.

Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.

Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zdobywa informacje o największych miastach polskich.

Poznaje herby wybranych miast Polski.

Poznaje znaczenie umownych znaków i symboli na mapie.

 

Tydzień drugi: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Cele ogólne:

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.

Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).

Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje zwierzęta żyjące w dżungli , ich wygląd, sposób poruszania się.

Wie, jak należy zachowywać podczas zwiedzania ogrodu zoologicznego.

Przelicza elementy zbioru.

 

Tydzień trzeci: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Cele ogólne:

Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.

Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).

Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.

Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje krajobrazy typowe dla naszego kraju.

Nazywa środowiska przyrodnicze.

Ćwiczy narządy mowy.

Dokonuje analizy głoskowej prostych wyrazów.

 

Tydzień czwarty: Bezpieczne wakacje!

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji .

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Ćwiczy skoczność, zwinność i rzuty do celu.

Ćwiczy narządy mowy.

 

Piosenka – pt. „Wakacje przedszkolaków”

Zosia wyjeżdża dziś z rodzicami,

z piasku zbuduje zamek z wieżami .

Pozbiera bursztyn, muszle, kamyki

i będzie słuchać morza muzyki .

Ref .: A kto zostanie na wsi lub w mieście,

temu pomysłów podsunę dwieście .

Może na przykład podglądać mrówkę,

pasikonika czy bożą krówkę .

Kuba wędruje z tatą hen, w góry,

chce być wysoko jak białe chmury .

Zaczną wędrówkę od małej górki,

gdzie pod kamieniem żyją jaszczurki.

Ref .: A kto zostanie na wsi lub w mieście,

temu pomysłów podsunę dwieście .

Może na przykład uczyć się pływać,

nurkować, skakać, owoce zrywać.

Wiersz pt. „Żyrafa u fotografa”

Przyszła pewna Żyrafa

W niedzielę do fotografa.

– Czy to pan robi zdjęcia?

– Ja.

– A ładne są te zdjęcia?

– Ba!

– I tak sam pan je robi?

– Sam.

– A ma pan aby kliszę?

– Mam.

– A nie pęknie ta klisza?

– Nie ma mowy.

– A objął mnie pan całą?

– Nie, do połowy.

– A co będzie z drugą połową?

– Zdejmę osobno.

– Czy za tę samą cenę?

– Nie, za dopłatą drobną.

– A na jednym zdjęciu się nie da?

– Wykluczone.

– To trudno, niech pan robi.

– Pstryk!

Pstryk!

Zrobione.

– A teraz?

– Teraz zlepię te zdjęcia najlepiej jak potrafię

I wręczę pani za chwilę wspaniałą fotografię.

Ludwik Jerzy Kern

Tydzień pierwszy: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Cele szczegółowe:

Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka

Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Tydzień drugi: Kogo spotkamy nad wodą?

Cele szczegółowe

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Doskonalenie umiejętności matematycznych w przeliczaniu elementów w zakresie 1-5 i więcej

Rozwijanie wyobraźni poprze prace plastyczne

Tydzień trzeci: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Cele szczegółowe:

Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody

Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

Tydzień czwarty: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Cele szczegółowe:

Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

Zwrócenie uwagi na dbanie o bezpieczeństwo podczas wakacji

 

Piosenka „Żyrafa fa fa”

Dziś zagadkę mam dla dzieci.

Posłuchajcie, czy zgadniecie:

szyję aż do nieba ma,

małą główkę, różki dwa.

Ref.: To żyrafa fa, fa, fa, fa, wysoka jest jak szafa.

To żyrafa ra, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa. } bis

 

Cała w plamki jest i łatki,

zjada trawę, listki, kwiatki.

Jak nazywa się ten zwierz?

Powiedz szybko, jeśli wiesz!

Ref.: To żyrafa fa, fa, fa, fa, wysoka jest jak szafa.

To żyrafa ra, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa. } bis

 

Wiersz „Czerwiec z tatą”

Gdy czerwcowe słońce świeci,

na spacerek idą dzieci.

Każde z tatą swym za rękę,

Nucąc wesołą piosenkę

Tralala, ho, ho, ho

spacer z tatą to jest to!