Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne październik 2021

Tydzień pierwszy: Idzie jesień… przez ogród i sad

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw

liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników

słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

Tydzień drugi: Idzie jesień… do zwierząt

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana

tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw

ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary

Tydzień trzeci: Co z czego otrzymujemy?

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw

poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, Internetu

Tydzień czwarty: Idzie jesień… z deszczem

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

uczestniczenie w zabawach badawczych; poznawanie właściwości różnych materiałów

kształtowanie postawy proekologicznej: szanowanie wody, niemarnowanie jej

odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

Piosenka „Owoce i warzywa”

  1. Gruszki, śliwki, jabłka,

ludzie je zjadają,

słodkie i witamin

wiele w sobie mają.

Ref.: Witamina A, witamina C

są w owocach i warzywach.

Każdy o tym wie.

  1. Groszek, pomidory

i inne warzywa

zdrowe i dlatego

często je spożywaj.

Ref.: Witamina A…

  1. Zupa jarzynowa,

przecier ogórkowy.

 

Wiersz: Wiewiórka – I. Salach

Wiewióreczka ruda

 oczkiem sobie mruga

damy jej orzechy

może przyjdzie tutaj

Ma rudy ogonek

Oczka jak węgielki

A na uszkach śmieszne

Czerwone pędzelki.

Jedz warzywa i owoce,

będziesz zawsze zdrowy.

Ref.: Witamina A…

Tydzień pierwszy: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

Tydzień drugi: Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

Kształtowanie intuicji matematycznej;

Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

Tydzień trzeci: Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

Tydzień czwarty: Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozbudzanie poczucia estetyki;

Wdrażanie do poszanowania przyrody.

Piosenka Wiewióreczka mała

 

Ref.: Wiewióreczka mała,

po lesie biegała,

hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

 

1.Spotkała jeżyka,

tańczyli walczyka,

tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

2.Spotkała owieczkę,

tańczyli poleczkę,

raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

3.Spotkała Ślimaka,

tańczą kujawiaka,

raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

4.Spotkała szaraka,

tańczą kujawiaka,

dookoła polany, tańczą kujawiaka. (bis)

 

 

Wiersz „Skarby jesieni” H. Zdzitowiecka

 

A czy wiecie , co to ” skarby jesieni”?

Piękne jabłuszko , co się w sadzie rumieni,

garść orzechów na leszczynie zebranych,

spadające z wysoka kasztany,

pełne maku słodkiego makówki

i czepliwe, łopianowe główki,

strąk fasoli, kapusty łuszczyny

i czerwone jagody kaliny,

i na klonach nasionka skrzydlate,

co z jesiennym ścigają się wiatrem.

 

Tydzień pierwszy: W zdrowym ciele zdrowy duch

Cel główny

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele szczegółowe

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

Tydzień drugi: Jesienią w parku

Cel główny

Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmieniającej się przyrody

Cele szczegółowe

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ,, a”

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią

Tydzień trzeci: Jesienią w lesie

Cel główny

Kształtowanie poczucia dbania o środowisko naturalne

Poznanie zasad panujących w lesie

Cele szczegółowe

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ,, l ‘’

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu, las.

Poznanie pracy pani Leśnik

Tydzień czwarty: Przygotowania do zimy

Cel główny

Uwrażliwienie na pomoc leśnym zwierzętom w okresie zimowym

Cele szczegółowe

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ,, m” w wyrazach

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mama.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Wiersz Jesień Olga Pruszkowska

Idzie, idzie Pani Jesień,

Różne dary w koszu niesie.
Ma tam liście, piękne, nowe,

bardzo barwne kolorowe.
I kasztany i żołędzie,

rozsypuje wszędzie, wszędzie.
I też niesie jarzębinę

na korale dla dziewczynek!
Wszystko piękne jest i nowe,

I czerwone i brązowe,
No i żółte, oczywiście,

I jest wszędzie uroczyście!

Piosenka Kolorowe liście

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają.

Tydzień pierwszy: W zdrowym ciele zdrowy duch

Cel główny

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele szczegółowe:

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

 

Tydzień drugi: Jesienią w parku

Cel główny

Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmieniającej się przyrody

Cele szczegółowe:

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ,, a”

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią

 

Tydzień trzeci: Jesienią w lesie

Cel główny

Kształtowanie poczucia dbania o środowisko naturalne

Poznanie zasad panujących w lesie

Cele szczegółowe:

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ,, l ‘’

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu, las.

Poznanie pracy pani Leśnik

 

Tydzień czwarty: Przygotowania do zimy

Cel główny

Uwrażliwienie na pomoc leśnym zwierzętom w okresie zimowym

Cele szczegółowe:

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ,, m” w wyrazach

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mama.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 

Piosenka  Fikający zuch

sł. Agnieszka Galica,

muz. Tadeusz Pabisiak

 

Gimnastykuj się codziennie.

Zobacz, jakie to przyjemne.

Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch,

pokaż, jaki z ciebie zuch.

W zdrowym ciele zdrowy duch

pokaż, jaki z ciebie zuch.

 

Raz przysiady, raz podskoki.

Ręce w górę lub na boki.

Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch…

 

Mocne nogi, plecy proste

raz fikołek, a raz mostek

Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch…

 

Wiersz Jesień Olga Pruszkowska

Idzie, idzie Pani Jesień,

różne dary w koszu niesie.

Ma tam liście, piękne, nowe,

bardzo barwne, kolorowe.

I kasztany, i żołędzie,

rozsypuje wszędzie, wszędzie

 

I też niesie jarzębinę

na korale dla dziewczynek!

Wszystko piękne jest i nowe,

i czerwone, i brązowe,

no i żółte, oczywiście,

i jest wszędzie uroczyście!

 

A w nich okna jak lusterka,

księżyc nocą na nie zerka.

Tydzień pierwszy: Dary jesieni.

doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania warzyw

kształtuje umiejętność łączenia elementów w pary wg. określonej cechy

poznaje nazwy grzybów; dzieli je na jadalne i trujące

kształtuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby

przelicza elementy

utrwala zasady zdrowego żywienia

rozwija motorykę całego ciała

Tydzień drugi: Dbamy o zdrowie.

poznaje zasady zdrowego odżywania się

wie jakie znaczenia dla człowieka ma sport

kształtuje umiejętność współpracy w grupie

ćwiczy umiejętność samodzielnego ubierania się

kształtuje poczucie rytmu

poznaje pracę lekarza i pielęgniarki

rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje

Tydzień trzeci: Jesienią w parku i lesie.

rozróżnia prawą i lewą stronę ciała

zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie

zna kolory podstawowe oraz ich pochodne

kształtuje umiejętność interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

rozwija zainteresowanie przyrodą oraz szacunek do zwierząt

kształtuje umiejętność współpracy i współdziałania

Tydzień czwarty: Zabawy na jesienne wieczory.

rozwija kreatywność, cierpliwość oraz koncentrację

kształtuje poczucie rytmu

wie jak należy zachować się w miejscach publicznych

rozwiązuje oraz wymyśla zagadki słowne

kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała

Piosenka: „Zbieramy grzyby”

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.

Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

Ref: Kurki, rydze i maślaki,

Borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

Muchomora ominiemy z daleka.

Niech muchomor na złe muchy poczeka.

Poszukamy żółtych kurek pod sosną.

Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

 

Wiersz: ,,Kotek” Julian Tuwim

Miauczy kotek: miau!

– Coś ty, kotku, miał?

– Miałem ja miseczkę mleczka,

teraz pusta jest miseczka,

a jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!

– Co ci, kotku, co?

– Śniła mi się wielka rzeka,

wielka rzeka, pełna mleka

aż po samo dno.

Pisnął kotek: pii…

– Pij, koteczku, pij!

Skulił ogon, zmrużył ślipie,

śpi – i we śnie mleczko chlipie,

bo znów mu się śni.

Tydzień pierwszy: Idzie jesień przez świat.

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

Uwrażliwianie na piękno przyrody.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi korzystać z toalety , umyć ręce, jeść posiłki, ubierać i rozbierać się.

Obserwuje przyrodę jesienną.

 

Tydzień drugi: Jesienna przyroda.

Cele ogólne:

Poznaje jesienne oznaki.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jakie są oznaki jesieni.

Potrafi uważnie słuchać poleceń nauczyciela.

 

Tydzień trzeci ;Koszyk Pani Jesieni.

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Poszerzenie wiedzy nt jesiennych zbiorów.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi opowiadać o swoich doświadczeniach.

Wie, jaki są jesienne zbiory z lasu , sadu i ogrodu.

 

Tydzień czwarty: Skarby jesieni.

Cele ogólne:.

Zapoznanie ze skarbami Pani Jesieni.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jakie są skarby w jesiennym koszu jesieni.

Rozwija zdolności manualne.

 

Wiersz ,,Liście”

Czerwone, złote, brązowe,
liście jak z bajki kolorowe,
płyną na wietrze jesiennym,
a za oknem świat taki senny.

Ptaki w dalekie lecą kraje,
jabłoń owoce swoje nam daje.
Deszcz kropelkami na ziemię kapie,
pola już puste, spichrze bogate

 

Piosenka ,,Kurki, rydze i maślaki”

I.
Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

II.
Muchomora ominiemy z daleka.
niech muchomor na złe muchy tu czeka.

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

III.
Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

 

Tydzień pierwszy: Jesień w sadzie.

Cel główny:

Poznawanie określenia owoce egzotyczne.

Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

Rozpoznawanie drzew owocowych: wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

Cele operacyjne (dziecko):

rozpoznaje wybrane owoce oraz nazywa drzewa owocowe

rozpoznaje małą i wielką literę o O

wykonuje ćwiczenia z piłką

liczy w zakresie 10 i więcej

nazywa owoce

maluje sylwety owoców

podaje propozycje prawideł do gry matematycznej oraz ich przestrzega

rozpoznaje i nazywa cyfry 1 i 2

wykonuje sałatkę owocową

stosuje liczbę mnogą i pojedynczą

stosuje nazwę owoce egzotyczne

Tydzień drugi: Jesień na działce.

Cel główny:

Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa

Rozróżnia warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu

Nazywanie przetworów z owoców i warzyw.

Cele operacyjne (dziecko):

rozpoznaje i nazywa warzywa

wypowiada się na podany temat i tworzy dialogi

rozpoznaje i nazywa literę a A kolejności zdarzeń

zna pory dnia

opowiada historyjkę z uwzględnieniem

śpiewa piosenkę i rytmicznie klaszcze

wymienia części warzyw i określa w jakiej postaci nadają się do spożycia

rozpoznaje i nazywa cyfrę 3

wypowiada się na temat opowiadania

analizuje, wyciąga wnioski

Tydzień trzeci: Nasze rodziny.

Cel główny:

Nazywanie i podawanie powiązania miedzy członkami rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek.

Dzielenie się informacjami na temat imion rodziców, wykonywanego zawodu, opisywanie ich wyglądu.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat swojej rodziny

rozpoznaje i nazywa literę m M

wymienia członków swojej rodziny

wykonuje ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy

segreguje przedmioty według określonych cech i układa je zgodnie z zaproponowanym rytmem

interpretuje muzykę ruchem

prawidłowo nakrywa do stołu

rozpoznaje i nazywa kwadrat

rozpoznaje wybrane zawody

wypowiada się na temat pracy zawodowej rodziców

podaje przykłady pozytywnych i negatywnych wpływów wiat runa środowisko przyrodnicze

Tydzień czwarty:  Nasi domowi ulubieńcy.

Cel główny:

Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące opowiadania i wiersza

mówi wyraźnie

rozpoznaje i nazywa literę e E

wypowiada się na temat psich zwyczajów

wypełnia ograniczoną konturem powierzchnię

reaguje na zmiany tempa w muzyce

określa liczebność danego zbioru

rozpoznaje i nazywa cyfrę 4

sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

wie co to za miejsce – schronisko dla zwierząt

 

Piosenka: „Pomidorek”
sł. H.Łochocka, muz.M.Sawa

Wyrósł pomidorek
mały i zielony,
pięknie się rozejrzał
na obie strony.
Tam zielony goździk,
tutaj róże widzi,
więc się zieloności
swojej zawstydził.


ref. Pomi, pomi pomidorek
krasnym okrył się kolorem,
płaszczyk włożył gładki nowy
pomi, pomi pomidorowy.

 

A ten pomidorek
dobrze jest nam znany,
dobrze jest nam znany
– bardzo lubiany.
Bo i kolor ładny,
i potrawa zdrowa –
zupa lub sałatka pomidorowa.

ref. Pomi, pomi pomidorek…

 

Wiersz: „Chory kotek”.

W.Grodzieńska

Wyszedł kotek na deszczyk,
dostał kaszlu i dreszczy.
Boli głowa i oczy,
nogi w błocie przemoczył.
Kładzie mama koteczka
do ciepłego łóżeczka.
Bierze synka za rączkę:
–    Oj, masz, synku, gorączkę!
Przyszedł tatuś wieczorem
z siwym panem doktorem.
–    Ratuj, panie doktorze,
bo z syneczkiem wciąż gorzej!
Doktor kotka opukał,
okularów poszukał
i powiada:

– Dam ziółka,
będziesz zdrowy jak pszczółka.
Dam ci proszki na dreszcze,
i poleżysz dzień jeszcze.
Ale lepsze niż proszki są
na deszczyk kaloszki.

 

na czas gdy przyjdą
mróz i zamiecie

Tydzień pierwszy: Dary jesieni

Cele ogólne:

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozróżnia i nazywa popularne warzywa i owoce.

Poznaje zasady zdrowego odżywiania.

Tydzień drugi: Dbamy o zdrowie

Cele ogólne:

Zapoznanie z pracą lekarza pediatry.

Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa części garderoby.

Nabywa wiedzę na temat pochodzenia produktów.

Kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową.

Tydzień trzeci: Jesienią w parku i w lesie

Cele ogólne:

Obserwacja najbliższego otoczenia, zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Uczestniczy w zabawach muzyczno – rytmicznych przy poznanych piosenkach.

Rozpoznaje liście i owoce najpopularniejszych polskich drzew.

Rozumie znaczenie słów „dary jesieni”.

Tydzień czwarty: Zabawy na jesienne wieczory

Cele ogólne:

Rozwijanie cierpliwości i koncentracji.

Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozwija sprawność manualną.

Czerpie radość ze wspólnej zabawy.

Nabywa umiejętność rzucania i łapania piłki.

Wiersz: „Idzie Jesień” T. Śliwiak

Idzie łąką, idzie polem,

pod złocistym parasolem.

Gdy go zamknie – słońce świeci.

Gdy otworzy – pada deszcz.

Kto to taki? Czy już wiecie?

Tak! To właśnie Jesień jest!

 

Piosenka: „Małe czerwone jabłuszko”

1. Małe czerwone jabłuszko,

tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają. 2x

2. Małe czerwone jabłuszko,
tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.2x

3. Małe czerwone jabłuszko,
tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
W rączki klaszcze jabłuszko, razem z dojrzałą gruszką.2x

4. Małe czerwone jabłuszko,
tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Biegną sobie dokoła, jabłuszko gruszkę woła.2x

 

Tydzień pierwszy: Idzie jesień przez świat

Cele ogólne:

Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu.

Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej.

Poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew.

Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie.

Zna sposoby spędzania wolnego czasu.

Rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa.

Tydzień drugi: Jesienna przyroda

Cele ogólne:

Poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt

Doskonalenie percepcji wzrokowo- słuchowo-ruchowej.

Doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów.

Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.

Rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność.

Zna sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy.

Rozwija sprawność manualną.

Tydzień trzeci: Koszyk Pani Jesieni

Cele ogólne:

Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt.

Poznawanie roślinności uprawianej na polu.

Poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu.

Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów.

Doskonalenie sprawności fizycznej.

Poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Doskonali sprawność fizyczną.

Przelicza w zakresie określonego zbioru.

Rozpoznaje i nazywa rośliny uprawiane na polu.

 

Tydzień czwarty: Skarby jesieni

Cele ogólne:

Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów.

Doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski i w nagłosie wyrazów.

Poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych.

Doskonalenie motoryki małej i dużej.

Poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Zna sposoby przygotowania się ludzi do zimy.

Zna i wymienia miejsca przeznaczone do przechowywania jesiennych darów.

Wymienia nazwy przetworów jesiennych.

 

Wiersz

Jesienne Liście Marcin Przewoźniak

Co to? Złote i zielone,
i brązowe, i czerwone…

Piękne liście! Już zbieramy!
I po kształtach odróżniamy:

Te wycięte jak serduszka
w podarunku dała brzózka.

Liść dębowy ma falbanki
falujące jak firanki.

Z liści klonu – bukiet marzeń.
Mogą także być wachlarzem.

A tym w kształcie łapy stracha
kasztanowiec do nas macha.

Pokazuje paluchami,
Gdzie posypał kasztanami!

 

Piosenka Malowała jesień

Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.

Lala, lala, la, lala, lala, la

Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.

 

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół

Lala, lala, la, lala, lala, la

Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół

 

Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie

Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.

Lala, lala, la, lala, lala, la
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.

Tydzień pierwszy: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Cele ogólne:

Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem.

Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom.

Cele szczegółowe:

Tworzy własne kompozycje z materiału przyrodniczego.

Jest świadome konieczności dbania o higienę, myje ręce po zabawie i przed posiłkami.

Nazywa i opisuje owoce, dzieli słowa na sylaby.

Tydzień drugi: Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy z dziedziny przyrody.

Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

Kształtowanie intuicji matematycznej.

Cele szczegółowe:

Tworzy wypowiedzi na podstawie własnych obserwacji .

Klasyfikuje przedmioty, posługuje się pojęciami mniejsze, większe, takie same.

Rozpoznaje i nazywa warzywa.

Tydzień trzeci : Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Cele ogólne:

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku.

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno.

Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

Cele szczegółowe:

Wymienia nazwy drzew, na których rosną: szyszki, jarzębina, kasztany i żołędzie.

Rozpoznaje drzewa.

Dostrzega zmiany jakie zachodzą w przyrodzie jesienią.

Tydzień czwarty: Las szumi jesiennie, już się robi sennie

Cele ogólne:

Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu praz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wiosenny zmrok, szarówka).

Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i i ich jesiennych zwyczajów.

Wdrażanie do poszanowania przyrody.

Cele szczegółowe:

Nazywa zwierzęta przedstawione na ilustracji.

Rozpoznaje ptaki odlatujące na zimę z Polski i zimujące w naszym kraju.

Nazywa jesienne kolory i wykorzystuje je w pracy.

Piosenka Wiewióreczka mała

Ref.: Wiewióreczka mała,

po lesie biegała,

hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

 

1.Spotkała jeżyka,

tańczyli walczyka,

tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

2.Spotkała owieczkę,

tańczyli poleczkę,

raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

3.Spotkała Ślimaka,

tańczą kujawiaka,

raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)

Ref. Wiewióreczka mała….

 

4.Spotkała szaraka,

tańczą kujawiaka,

dookoła polany, tańczą kujawiaka. (bis)

 

Wiersz „Skarby jesieni” H. Zdzitowiecka

A czy wiecie , co to ” skarby jesieni”?

Piękne jabłuszko , co się w sadzie rumieni,

garść orzechów na leszczynie zebranych,

spadające z wysoka kasztany,

pełne maku słodkiego makówki

i czepliwe, łopianowe główki,

strąk fasoli, kapusty łuszczyny

i czerwone jagody kaliny,

i na klonach nasionka skrzydlate,

co z jesiennym ścigają się wiatrem.

Iwona Salach

Tydzień pierwszy: W przedszkolu

Cele ogólne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Cele szczegółowe:

Czuje się współgospodarzem grupy.

Zna sale przedszkolną i topografie przedszkola.

Poznaje zasady zachowania obowiązujące w przedszkolu.

Tydzień drugi: Droga do przedszkola

Cele ogólne:

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Cele szczegółowe:

Zna podstawowe zasady ruchu drogowego.

Wie, czy, zajmuje się policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe

Tydzień trzeci: Oto Ja

Cele ogólne:

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Cele szczegółowe:

Nazywa poszczególne części ciała.

Rozpoznaje i nazywa zmysły jakimi odbiera świat.

Tydzień czwarty: Jesienią w parku

Cele ogólne:

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w parku.

Dostrzeganie podobieństw i różnic zmian zachodzących w przyrodzie w kolejnych porach roku.

Kształtowanie spostrzegawczości poprzez zachowanie kolejności i rytmu przedmiotów.

Cele szczegółowe:

Wymienia zmiany zachodzące jesienią w parku.

Klasyfikuje przedmioty według wybranych cech.

Układa konkretne przedmioty według wskazanego rytmu

 

Piosenka pt.,,Jeżyk i liście”

1.Szur, szur, szur, liści góra!
Szur, szur, szur, coś tam szura..

Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

  1. Czy Ty wiesz, co tam siedzi,
    Czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

  1. Szur, szur, szur, jeżyk mały.
    Szur, szur, szur, w liściach cały.

Wiersz pt.,,Mam trzy latka”

Mam trzy latka, trzy i pół

sięgam brodą ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku,

i o piesku co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.