Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne maj 2022

Tydzień pierwszy: Moja ojczyzna

Cele ogólne:

kształtowanie polskiej tożsamości

zapoznanie z symbolami narodowymi

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

wymienia symbole narodowe i opisuje je

zna legendę o syrence warszawskiej

rozpoznaje herb Warszawy

 

Tydzień drugi: Moja miejscowość, mój region

Cele ogólne:

poznawanie symboli miejscowości w której mieszka dziecko

rozwijanie znajomości zasady fair play

rozwijanie intuicji geometrycznej

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

wie, jak wygląda herb miejscowości

obrysowuje figury geometryczne

uczestniczy w grach i zabawach zespołowych

 

Tydzień trzeci: Łąka w maju

Cele ogólne:

rozwijanie zdolności manualnych

rozwijanie wiedzy przyrodniczej

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

maluje dłońmi i palcami

nazywa kwiaty i zwierzątka mieszkające na łące

 

Tydzień czwarty: Święto rodziców

Cele ogólne:

wzmocnienie więzi uczuciowych między dziećmi i rodzicami

uwrażliwienie na różne gatunki muzyczne

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

opisuje emocje, jakie przeżywa w swojej rodzinie

wymienia członków swojej rodziny

śpiewa piosenki i rozmawia na ich temat

 

 

Piosenka B. Forma „Mama i tato”

Wyruszamy z mamą

na wielką wyprawę,

będzie czasu wiele

na wspólną zabawę

Ref: Razem z rodzicami

chcę poznawać świat

i nie ważne wcale,

że mam mało lat.

Na wycieczkę tato

zabierze mnie dzisiaj.

Jedzie z nami mama

i siostra Marysia.

Ref: Razem z rodzicami….

Czuję się bezpiecznie

zawsze z rodzicami,

jeśli chcesz, zapraszam,

zostań dzisiaj z nami

 

Wiersz B. Szelągowska „Moja rodzina”

Piękny uśmiech, dobre serce;

wszystko umie zrobić sama.

Kocha mnie najbardziej w świecie.

To jest właśnie moja mama!

 

Ta, to, ti, ta, ti, tom!

Kocham ciebie i nasz dom.

 

Zawsze chętnie mi pomagasz,

kiedy jesteś obok, tato.

Z Tobą czuję się bezpiecznie.

Kocham Ciebie właśnie za to!

Tydzień pierwszy: Mieszkam w Polsce

Cele ogólne:

Kształtowanie tożsamości narodową przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń

Zapamiętywanie najważniejszych ulic w mieście i nazwy ulicy, na której mieszkamy,

Potrafi podać nazwę swojej miejscowości,

Utrwala symbole narodowe

 

Tydzień drugi: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Cele ogólne:

Doskonalenie mowy dzieci, wysłuchanego tekstu;

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

Tydzień trzeci: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

Cele ogólne:

Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

 

Tydzień czwarty: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Cele ogólne:

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

 

Wiersz: „Wierszyk dla mamy”
Moja kochana mamusiu!
To dla ciebie ten wierszyk,
dla ciebie słońce i chmury,
dla ciebie tęcza i wietrzyk.
Wiosną i latem – kwiaty,
jesienią – liście jesienne…
Bądź szczęśliwa, mamusiu,
Dziś, jutro i codziennie!

 

Piosenka  „Tęcza nad łąką”

Ogromna chmura zakryła słońce,

lecą na ziemię deszczu kropelki.

Mokną biedronki, mokną zające,

małym ślimakom mokną muszelki.

 

Ref.:

Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

Błyszczy w górze kolorami!

Weźmy wszyscy się za ręce,

namalujmy tęczę sami! } bis

 

Zza wielkiej chmury wybiegło słońce,

wpadło na łąkę tyle promieni,

patrzą biedronki, patrzą zające –

to kolorami tęcza się mieni!

 

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!…

Tydzień pierwszy: „Jak powstaje książka”

Cel główny:

Rozbudzenie zainteresowania książkami.

Cele szczegółowe:

wie jak powstają książki,

rozumie że książki należy szanować,

wie na czym polega działalność biblioteki.

 

Tydzień drugi:  „Na łące”

Cel główny:

Zachęcanie do prowadzenia własnych obserwacji i poznawania roślin i zwierząt żyjących na łące.

Cele szczegółowe:

zna typowe elementy łąki,

zna głoskę ł,

ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową podczas zabaw ruchowych i plastycznych.

 

Tydzień trzeci: „Mama i tata”

Cel główny:

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Cele szczegółowe:

zna poszczególnych członków rodziny oraz zawody, które wykonują,

sprawnie przeliczania w granicach własnych możliwości,

wykonuje prezent na Dzień Matki.

 

Tydzień czwarty: „Zwierzęta”

Cel ogólny:

Poszerzenie wiedzy na temat świata zwierząt.

Cele szczegółowe:

zna funkcje instytucji niosących pomoc zwierzętom: weterynarz,

zna niebezpieczeństwa wynikając ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem,

zna głoskę z.

 

Piosenka Hymn Bajkowego Przedszkola

Gdy się budzi słonko rano,

Dzieci wstają razem z mamą

I wędrują do przedszkola bardzo wcześnie.

Ubierają w szatni kapcie

I żegnają prędko babcię,

Bo za klamką czarodziejską jest jak we śnie.

 

Ref.:

W Bajkowy Przedszkolu Misie i Krasnale

Są dla siebie miłe nie kłócą się wcale.
Smerfy, Muchomorki, Pszczółki i Motylki

By się uczyć świata nie marnują chwilki.

Stokrotki i Żabki ćwiczą bez wytchnienia,

A Słoneczka i Biedronki robią doświadczenia.

W Bajkowym Przedszkolu zabawa króluje,

Każde dziecko jest bezpieczne i się integruje.

Tutaj wszyscy się lubimy, przez zabawę się uczymy,

Swą opieką otaczamy wszystkich wkoło.

Potrafimy mówić grzecznie i bawimy się bezpiecznie

Wiec bajkowym przedszkolakom jest wesoło.

Ref.

 

Tajemniczy pokój mamy,

W którym świata doświadczamy

I zmieniamy kiedy trzeba zachowania.

Nikt się z nas nie denerwuje,

Bo gdy w sobie złość poczuje

Biegnie szybko na dywanik do tupania.

Ref.

 

To bajkowe jest przedszkole, każdy może być aktorem

I brać udział w przedstawieniach dla miasteczka.

Jemy mądrze oraz zdrowo, udzielamy się sportowo,

Poznajemy piękno ziemi na wycieczkach.

Ref.

 

Wiersz  Dla mamy i taty

Z okazji święta Taty i Mamy

dziś uroczyście wam obiecamy:

codziennie sprzątać swoje zabawki,

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,

od mamy nigdzie się nie oddalać,

groźnych zapałek szust! nie zapalać.

 

Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek,

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek.

Gdy zobaczymy gdzieś muchomora,

to go nie zerwie żaden przedszkolak!

 

Będziemy grzeczni i przyrzekamy

słuchać uważnie taty i mamy.

Wyszorujemy ząbki starannie

i nie będziemy wariować w wannie.

 

Mama nas uczy drogowych znaków,

tata trenuje małych pływaków.

Czytacie bajki, gdy księżyc świeci,

rano buziaczkiem budzicie dzieci,

a choć psocimy czasem troszeczkę,

to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem.

Bo z rodzicami jest zawsze lato,

kochana Mamo, kochany Tato!

Tydzień pierwszy: Na wsi

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Posługiwanie się pojęciami: obora, stajnia, chlew.

 

Tydzień drugi: Święta Wielkanocne

Poznanie zwyczajów wielkanocnych własnego regionu i ogólnopolskich.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Dodawanie i odejmowanie na zbiorach zastępczych.

 

Tydzień trzeci: Praca rolnika

Posługiwanie się pojęciami: świt, rano, południe, popołudnie, wieczór.

Ilustrowanie za pomocą liczmanów treści zadań.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

 

Tydzień czwarty: Chronimy środowisko

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora.

 

Piosenka „Skacze drogą zając”

 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.

ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.
ref.:

 

Wiersz      autor: Małgorzata Wiśniewska-Koszela

Płyną już po niebie
bielutkie baranki,
maluję dla bliskich
wesołe pisanki.

To na Wielkanoc, to na Wielkanoc,
najradośniejsze ze wszystkich świąt,
stroiki robię, baziami zdobię
i gałązkami cały dom.

Mama smakołyki
różne wyczaruje,
ja koszyczek do święcenia
sobie przygotuję.

To na Wielkanoc, to na Wielkanoc,
najradośniejsze ze wszystkich świąt,
święconką pachnie i ciastami,
gości znów będzie pełen dom.

Tydzień pierwszy: Polska to mój dom

rozwija poczucie więzi z „małą ojczyzną” (swoim miastem),

zna symbole narodowe

uważnie słuchania i wypowiada się na temat usłyszanej legendy,

kształtuje postawę patriotyczną oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych

rozwija wiedzę na temat hymnu,

zna słowa i melodię hymnu narodowego, śpiewa go wspólnie z kolegami,

zapoznaje się z mapą Polski – wskazuje stolicę, rzekę Wisłę, morze Bałtyckie,

rozpoznaje i nazywa literę j, J,

doskonali percepcję wzrokową i słuchową

rozwija umiejętność orientowania się w przestrzeni,

odkodowuje i koduje informacje

           

Tydzień drugi: W krainie muzyki

kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

doskonali poprawną emisję głosu, dykcję i oddech przez naśladowanie dźwięków instrumentów

wzbogaca słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy,

rozwija umiejętność współpracy i współdziałania,

kształtuje postawę prozdrowotną – rozwija wiedzę na temat wpływu hałasu na zdrowie człowieka,

rozpoznaje i nazywa literę h, H

doskonali umiejętności matematyczne (porównuje, klasyfikuje, kontynuuje rytmy),

 

Tydzień trzeci: Wrażenia i uczucia

kształtuje umiejętność nazywania własnych emocji i uczuć,

doskonali umiejętność odczytywania sygnałów niewerbalnych;

radzi sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny,

rozwija umiejętność radzenia sobie ze strachem i z ciemnością,

rozpoznaje emocje innych, rozwija empatię,

 

Tydzień czwarty: Święto mamy i taty

wzmacnia poczucie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną,

prawidłowo nazywa członków rodziny,

potrafi okazać najbliższym uczucie szacunku i miłości, formułuje życzenia dla mamy i taty,

potrafi wcielić się w role,

wypowiada się na dany temat

 

Wiersz: „Moje miejsce”  Dominika Niemiec

Miejsce gdzie żyję, ten piękny zakątek świata,

miejsce, w którym każdego traktuję jak brata,

miejsce, gdzie Wisła od gór wiedzie do morza,

miejsce, gdzie na polach ścielą się łany zboża,

miejsce, gdzie w jeziorach odbija się błękit nieba,

miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie bać się nie trzeba,

miejsce dumnego orła opieką otoczone,

miejsce, którego barwy są biało – czerwone,

to miejsce kocham, dbam o nie, szanuję,

to miejsce to Polska, za jej piękno dziękuję

 

 

Wiersz: „Wesoły tata”  Piotr Pollak

Mój tata jest niepoważny,

ciągle się ze mnie śmieje.

Kiedy ja mówię: – Wciąż rosnę!

On mówi: – Skąd, ty malejesz!

Nie lubisz kaszy na mleku,

zostawiasz ser i warzywa,

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz,

tylko wciąż ciebie ubywa!

Staniesz się taki malutki,

że w krasnoludka się zmienisz

będziesz się kąpać w akwarium

i drzemać w mojej kieszeni.

Nie pójdziesz na spacer z pieskiem,

tylko z chomikiem lub z myszką.

Ja na to: – Dobrze, tato,

jutro na obiad zjem wszystko.

Ale ty razem ze mną

chrup marchew i sałatę,

bo jak się zmienię w zająca,

chcę mieć zająca – tatę.

 

Piosenka: „Podarujmy mamie”

muz. i sł. Danuta i Karol Jagiełłowie

 

Podarujmy mamie dziś, jak winogron słodkich kiść,

to co w sercach naszych gdzieś głęboko tkwi.

To, co dla swej mamy ma,

każde dziecko tak jak ja,

miłość, której godna jesteś tylko ty. (bis)

 

Pamiętajmy o tym, że tylko mama liczy się

i możemy mieć ją w życiu tylko raz.

Więc nie traćmy cennych chwil,

ją kochajmy z całych sił.

Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas. (bis)

 

I choć minie wiele lat,

choć się zmieni cały świat,

nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już.

Żar jej ciągle w nas się tli,

najważniejsza jesteś ty,

nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz. (bis)

Tydzień pierwszy: Książka – mój przyjaciel

Cele ogólne:

Rozwijanie zainteresowań bajkami,

Poznanie zawodu logopedy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Uważnie słucha bajek czytanych przez nauczyciela,

Wie, na czym polega praca logopedy.

 

Tydzień drugi: Baśnie, bajki, legendy.

Cele ogólne:

Utrwalenie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych,

Poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,

Kulturalnie zachowuje się w bibliotece.

 

Tydzień trzeci : Rodzina razem się trzyma.

Cele ogólne:

Rozwija umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny,

Nazywanie i przeliczanie części ciała.

Przewidywane efekty wychowawczo- dydaktyczne

Zna, członków swojej rodziny,

Nazywa i przelicza części ciała.

 

Tydzień czwarty : Ja i moi bliscy.

Cele ogólne:

Powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia,

Uczestniczenie w zabawach przy muzyce.

Przewidywane efekty wychowawczo-dydaktyczne

Zna dni tygodnia,

Z radością uczestniczy we wszystkich zabawach ruchowych.

 

Piosenka ,,Choć mam rączki małe”

Choć mam rączki małe i niewiele zrobię,

pomogę mamusi, niech odpocznie sobie.

Zamiotę izdebkę umyję garnuszki,

niech się tu nie schodzą łakomczuszki – muszki.

I braciszka uśpię w białej kolebusi.

Chociaż w tym pomogę kochanej mamusi.

 

Wiersz ,,Książka” (fragment)

Kiedy książkę swą otwieram,

Bo znów kiepski humor mam,

Książka w podróż mnie zabiera.

Z nią wędruję tu i tam,

Czasem straszy mnie smokami

Czasem wzrusza mnie do łez,

Jednak z nią, z nią ciekawie zawsze jest!

 

 

Tydzień pierwszy: „ Polska – mój dom”

Cel główny:

Poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego.

Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski, nazywanie największych rzek Polski, nazywanie symboli narodowych.

Cele operacyjne:

uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat

nazywa wybrane rodzaje domów

rozpoznaje i nazywa charakterystyczne miejsca w swojej miejscowości

śpiewa piosenki i bawi się przy nich, nazywa region z którego pochodzą

rozpoznaje flagę polską, polskie godło i hymn państwowy

tworzy własny obrazek, dorysowując brakujące elementy

prawidłowo posługuje się liczebnikami, dodaje i odejmuje na konkretach

uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

 

Tydzień drugi i trzeci: „ Łąka i jej mieszkańcy”

Cel główny:

Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.

Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Oglądanie kwitnących  roślin – zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno.

Cele operacyjne :

wypowiada się na temat wiersza

uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt

maluje obrazek żabki

przelicza elementy, dodaje i odejmuje  na konkretach

śpiewa piosenkę

 tworzy akompaniament  na instrumentach perkusyjnych

rozwiązuje zagadki

wyraża swoje spostrzeżenia za pomocą ekspresji plastycznej

rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące na łące, prowadzi wnikliwe obserwacje przyrodnicze

 

Tydzień czwarty: „ Święto Rodziców”

Cel główny:

Wzmacnianie więzów w rodzinie.

Podawanie informacji na temat swojej rodziny.

Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.

Cele operacyjne :

wypowiada się w jaki sposób można sprawić rodzicom przyjemność

śpiewa piosenkę

wypowiada się na podany temat

uczestniczy w zajęciach ruchowych

wykonuje obrazek z użyciem serwetek

wymienia nazwy miesięcy, pór roku i dni tygodnia

rozwiązuje zagadki

wykonuje kółko z kwiatkiem na serwetkę

aktywnie uczestniczy w zabawach z rodzicami

prezentuje przygotowany program artystyczny

 

Wiersz: „Łąka’’ I. Salach

Łąka tylu ma mieszkańców.

Zwierząt ,roślin kolorowych.

Tu motylek ,a tam pszczółka.

Tutaj kwiatek .O!. Różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały.

Obok niego idzie mrówka.

Na rumianku w krasnej sukni.

Przycupnęła Boża Krówka.

Nad tą łąką kolorową..

Bal wydały dziś motyle,

Zapraszają wszystkie dzieci.

Więc zatańczmy z nimi chwilę!

 

Piosenka: „Święto naszej mamy”

sł.i muz. J.Kucharczyk


Dziś, gdy święto naszej mamy,
stańmy wszyscy w kole,
zaśpiewamy głośno, pięknie,
na całe przedszkole.

Ref.: Niech nam żyją, niech nam żyją
ukochane mamy.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
życzenia składamy. (bis)

Już będziemy zawsze grzeczni,
mili, uśmiechnięci,
więc serduszka swe składamy
z kwiatami w prezencie.

Ref.: Niech nam żyją…

Ustawimy się równiutko,
zatańczymy w koło.
Mama z nami dziś zanuci
piosenkę wesołą.

Ref.: Niech nam żyją…

Tydzień pierwszy: Polska to mój dom.

Cele ogólne:

Kształtowanie przynależności do rodziny.

Kształtowanie tożsamości narodowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zapamiętuje nazwę ulicy, na której mieszka,

Podaje nazwę swojej miejscowości,

Poznaje flagę Polski.

 

Tydzień drugi: W krainie muzyki.

Cele ogólne:

Rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.

Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Ilustruje ruchem treść piosenki,

Rozróżnia dźwięki ciche i głośne,

Poznaje zawód dyrygenta.

 

Tydzień trzeci: Wrażenia i uczucia.

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.

Kształtowanie postaw prospołecznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje sposoby radzenia sobie ze smutkiem,

Wyraża emocje poprzez malowanie,

Wyraża emocje poprzez ruch i muzykę,

 

Tydzień czwarty: Święto mamy i taty.

Cele ogólne:

Dostrzeganie roli mamy i taty w życiu człowieka.

Zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Swobodnie wypowiada się na temat swoich rodziców,

Podaje nazwy członków rodziny,

Zauważa fizyczne podobieństwa między członkami rodziny,

Maluje i stempluje.

 

Wiersz A. Frączek „Orkiestra”

Bum bum bum!

Tra, ta, ta

W naszym domu

wciąż ktoś gra.

Antek dudni na puzonie

naśladując wściekłe słonie,

Franek w trąbę dziko dmie,

musisz słuchać, chcesz czy nie.

Stryj Ignacy na pianinie

brzdąka gamę co godzinę.

Rock and rolla na cymbałkach

wystukuje ciocia Alka.

Ja koncerty daje w przerwach,

po mistrzowsku gram na nerwach.

 

Piosenka pt. „Tralala dla mamy i taty”.

Moja mama jest kochana,

moja mama wszystko wie.

Kiedy do mnie się uśmiecha,

tak zaśpiewam jej:

 

Ref.: Tralala, trampampam

najpiękniejszą mamę mam.

Tralala, trampampam,

zaraz mamie buzi dam.

 

W domu, w sklepie, na spacerze

z moim tatą nie jest źle.

Gdy prowadzi mnie za rękę,

to uśmiecham się.

 

Ref.: Tralala, trampampam,

wspaniałego tatę mam.

Tralala, trampampam,

mamie, tacie buzi dam.

Tydzień pierwszy: „Książka – mój przyjaciel.”

Cele ogólne:

Poznanie różnych rodzajów książek oraz kształtowanie szacunku do nich.

Rozumienie roli książki w życiu codziennym.

Poznanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik.

Poznawanie świata różnymi zmysłami.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie szacunek do książek, autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka.

Opowiada (na podstawie ilustracji), jak należy się zachować w bibliotece.

Podsumowuje wiedze dotyczącą znajomości powstawania książek i miejsc ich dystrybucji.

 

Tydzień drugi: „Baśnie, bajki, legendy.”

Cele ogólne:

Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej oraz pojęcia morał.

Rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia.

Poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Przewidywanie następstw wydarzeń.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie morał.

Ogląda i opisuje wygląd różnych książek, sprawdza ich zawartość.

Rozpoznaje bajowe postacie, podaje tytuły bajek z których pochodzą.

Segreguje obrazki bajkowych bohaterów (na złe i dobre postacie), kierując się emocjami, które w nim wywołują.

 

Tydzień trzeci: „Rodzina razem się trzyma.”

Cele ogólne:

Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny.

Poznanie roli poszczególnych członków rodziny.

Rozwijanie obserwacji i wyciągania wniosków.

Poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Opowiada, co czuje, gdy spotyka członków swojej rodziny w różnych sytuacjach, nazywa emocje.

Opowiada o swojej rodzinie: określa liczbę jej członków, mówi, co lubi robić z mamą, a co z tatą…

Formułuje propozycje życzeń dla rodziców z okazji ich święta.

Wyjaśnia pojęcie miłość do rodziców.

 

Tydzień czwarty: „Ja i moi bliscy.”

Cele ogólne:

Poznanie roli rodziny w życiu każdego z ich członków.

Ukazanie piękna bycia częścią rodziny.

Ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie.

Kształtowanie wartości dotyczącej wyrażania miłości do członków swojej najbliższej rodziny.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Układa model własnej rodziny, korzystając z sylwet, przelicza jej członków.

Wypowiada się na temat swojej rodziny, wymienia jej bliższych i dalszych członków.

 

Piosenka pt. „Każdy ma kogoś bliskiego”

(sł. Agnieszka Borowiecka, muz. Agata Babicz)

Jestem małym przedszkolakiem,

butów nie zawiążę sam,

lecz gdy mama mi pomoże,

potem sobie radę dam.

 

Ref. Każdy z nas,

co do jednego,

obok ma kogoś bliskiego.

Tata, mama, brat czy siostra.

Dzięki nim wszystkiemu sprostam.

 

Kiedy boję się ciemności

i nie mogę w nocy spać,

tata wie, jak mnie pocieszyć.

Tysiąc mądrych bajek zna.

 

Ref. Każdy z nas, co do jednego…

 

Siostrę wołam, gdy mi smutno,

budyń ugotuje nam.

Ułożymy razem puzzle

i już lepszy humor mam

 

Ref. Każdy z nas, co do jednego…

 

Starszym bratem się pochwalę,

w piłkę bardzo dobrze gra.

Nie da skrzywdzić mnie nikomu,

on troskliwe serce ma.

 

Ref. Każdy z nas, co do jednego…

 

 

Wiersz pt: „Moja rodzina” (B. Szelągowska)

Piękny uśmiech, dobre serce;

wszystko umie zrobić sama.

Kocha mnie najbardziej w świecie.

To jest właśnie moja mama!

 

Zawsze chętnie mi pomagasz,

kiedy jesteś obok, tato.

Z Tobą czuję się bezpiecznie.

Kocham Ciebie właśnie za to!

 

Dom to miejsce wyjątkowe.

Może być na końcu świata!

Najważniejsza jest rodzina,

czyli mama, ja i tata!

Tydzień pierwszy: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

Tydzień drugi: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

 

Tydzień trzeci: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności;

Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

 

Tydzień czwarty: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

 

 

WierszSłonko po deszczu”

 

Słonko po deszczu Pada deszczyk! Pada deszczyk!

i po liściach tak szeleści…

Kap! Kap! Kap!

Zatuliły kwiatki płatki, główki chylą do rabatki!

Kap! Kap! Kap!

Deszcz ustaje – płyną chmury –

kwiaty wznoszą się do góry.

Ho! Ho! Ho!

Wiatr tu pędzi na wyścigi,

wiatr kołysze nam łodygi!

Wiu! Wiuu! Wiuuu!

Maria Kownacka

 

 

 

PiosenkaTęcza nad łąką”

 

1.Ogromna chmura zakryła słońce,

lecą na ziemię deszczu kropelki.

Mokną biedronki, mokną zające,

małym ślimakom mokną muszelki.

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

Błyszczy w górze kolorami!

Weźmy wszyscy się za ręce,

namalujmy tęczę sami! } bis

2. Zza wielkiej chmury wybiegło słońce,

wpadło na łąkę tyle promieni,

patrzą biedronki, patrzą zające –

to kolorami tęcza się mieni!

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!…

Tydzień pierwszy: Jak powstaje książka:

Cele ogólne:

Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

Cele szczegółowe:

Prowadzi obserwacje i wyciąga wnioski.

Z uwagą słucha utworów literackich

 

Tydzień drugi: Na łące

Cele ogólne:

Zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi na łące.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Cele szczegółowe:

Nazywa i rozpoznaje zwierzęta mieszkające na łące

Porusza się w rytm muzyki

 

Tydzień trzeci: Mama i tata

Cele ogólne:

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

Cele szczegółowe:

Czerpie radość ze wspólnej zabawy

Pamięta o rodzinnym świecie

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 

Tydzień czwarty: Moje zwierzątko

Cele ogólne:

Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).

Cele szczegółowe:

Wie, jak należy zachować się podczas spotkania nieznajomego psa

Wie, że zwierzęta przeżywają emocje

 

Piosenka pt..Walczyk dla mamy”

Najpierw będzie przygrywka na blaszanych pokrywkach,
potem tłuczkiem w patelnię się stuknie,
i już gramy, śpiewamy, i jest walczyk dla mamy,
taki walczyk na całą kuchnię.

Ref. Ten walczyk to walczyk dla mamy…..

Garnki błyszczą jak w sklepie albo może i lepiej,
cała kuchnia jak lustro już świeci,
mama śmieje się do nas zaskoczona, zdziwiona,
nasza mama ma zdolne dzieci.

Ref. Ten walczyk to walczyk dla mamy….

Nasza mama jest ładna, taka ładna jak żadna,
nie ma w świecie ładniejszej kobiety,
więc do taty wołamy: Podejdź, tato, do mamy
i nie czytaj już tej gazety!

Ref. Ten walczyk to walczyk dla mamy….

 

Wiersz pt.,,Bukiecik dla mamy”

Dziś dla ciebie mamo

Świeci słońce złote

Dla ciebie na oknie

Usiadł barwny motyl

 

Dziś dla ciebie mamo

Płyną białe chmurki

A wiatr je układa

W świąteczne laurki

 

Dziś dla ciebie mamo

Śpiewa ptak na klonie

I dla ciebie kwiaty

Pachną też w wazonie

 

Dzisiaj droga mamo

Masz twarz uśmiechniętą –

Niechaj przez rok cały

Trwa to twoje święto