Projekt edukacyjny „Emocja” w Słoneczkach

Do 15 lutego 2021r. grupa Słoneczka realizowała III moduł –„Moc słów” z Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja”. Dzieci miały okazję przekonać się, że słowa mają moc. Zauważyły, że mogą sprawić komuś przyjemność, radość i wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby, gdy mówią komuś komplement czy używają zwrotów grzecznościowych. Wiedzą też, iż słowem można zranić, zadać ból czy sprawić przykrość. Wspólnie umieściliśmy pozytywne słowa w „pudełku dobrych słów”. Mówiliśmy sobie nawzajem miłe słowa, aby każdemu zrobiło się przyjemnie na serduszku. Każde dziecko stworzyło drzewo serduszkowe  oraz medal wdzięczności dla osoby, której chcieliby bardzo podziękować.

M. Bigus