Drodzy Rodzice

Zgodnie z Harmonogramem dyżurów (załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 66/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA  z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.) informuję, że Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie pełni dyżur wakacyjny dla przedszkolaków i dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w terminie od 02 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r. 

Wypełniony „Wniosek  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” należy złożyć w sekretariacie przedszkola lub wrzucić do przygotowanej w przedsionku przedszkola skrzynki do 31 maja 2021 r. 

Lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa zostanie ogłoszona 14 czerwca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola.

ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA  z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna z załącznikami znajdziecie Państwo  się na stronie internetowej przedszkola w zakładce Dokumenty i BIP przedszkola.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie przedszkola lub poniżej na naszej stronie internetowej.

wicedyrektor

Sabina Cedro