Informuję rodziców, że w  związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolu 

nie ogłaszamy naboru w rekrutacji uzupełniającej

na rok szkolny 2021/2022

Sabina Cedro

wicedyrektor przedszkola