„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra na rzecz dzieci z Ukrainy – wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY !

Cieszymy się, że udało się zebrać tak wiele niezbędnych rzeczy na ten trudny czas dla osób najbardziej potrzebujących. Dzięki Państwa ofiarności i wrażliwości otrzymaliśmy: żywność, ubrania, środki higieny i czystości, koce, zabawki, przybory szkolne i wiele  innych rzeczy.

Wszystkie dary zostały przekazane dla dzieci, które znalazły schronienie w  byłym budynku Szkoły Podstawowej w Brwicach.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazane serce!