22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych. W związku z tym grupa „Żabki” postanowiła włączyć się w to przedsięwzięcie i podjęła zadanie z Międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna moc bajek” tj. „Sprzątanie Ziemi” – aktywne uczestnictwo w akcji ekologicznej, sprzątanie terenu wokół placówki. Podczas zajęć poprzedzających sprzątanie Ziemi przedszkolaki dowiedziały się, w jaki sposób należy dbać o przyrodę, wskazywały właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody, zrozumiały, że są odpowiedzialne za przyrodę oraz jak ważne jest utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu. Dzieci dowiedziały się czym są i na czym polegają „segregacja śmieci” oraz „recykling”. Następnie ćwiczyły segregowanie śmieci do właściwych worków z odpowiednimi kolorami. Poradziły sobie z tym zdaniem bezbłędnie. Następnie dzieci zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki oraz worki na śmieci pełne zapału ruszyły na sprzątanie przedszkolnego placu zabaw. Żabki z dużym zaangażowaniem i bardzo dokładnie zbierały różnego rodzaju śmieci. Kształtowanie postaw proekologicznych jest jednym z ważniejszych celów edukacji przedszkolnej. Celem tej kampanii jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z najbliższego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego. Bo przecież Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy dbać o nią wszyscy.

K. Gawlas