Dnia 24.10.2022r. dzieci z grupy „Stokrotki” gościły ratownika medycznego Pana Wojciecha Gregułę. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności podczas udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na początku pan ratownik wyjaśnij dzieciom na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Następnie przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Następnie z wielką uwagą przyglądały się jak pan ratownik demonstrował masaż serca na fantomach. Później najdzielniejsze Stokrotki próbowały same udzielać pierwszej pomocy pod bacznym okiem instruktora. Dzieci miały też okazję przypomnieć sobie i utrwalić numery telefonów alarmowych. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”. Dziękujemy Panu Wojciechowi za bardzo cenną lekcję z pierwszej pomocy.

E. Kozłowska