Drodzy Rodzice !!!

W dniach od 17.02.2023r. do 24.02.2023r. rozdawane będą przez nauczycielki poszczególnych grup  

„Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie”.

Nieoddanie deklaracji w wyznaczonym terminie

do dnia 24.02.2023r. do godz. 16.30 jest równoznaczne

z rezygnacją uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola.

Sabina Cedro

wicedyrektor przedszkola