Dyrektor Bajkowego Przedszkola Miejskiego

w Chojnie ogłasza nabór w rekrutacji uzupełniającej

na 10 wolnych miejsc  do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

Wniosek i załączniki możecie Państwo pobrać

z naszej strony – zakładka Rekrutacja lub w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00 – 15.00 

Wypełnione dokumenty należy składać w terminie od 03.07.2023r. do 14.07.2023r.  w sekretariacie przedszkola.

Sabina Cedro

wicedyrektor przedszkola