Plan dnia

6.30 - 8.00

Przywitanie dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci lub z niewielkim udziałem nauczyciela, tworzenie okazji do wymiany informacji;

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe w łazience;

8.30 – 9.00

Śniadanie;

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne różnego typu dostosowane do wieku dzieci i zgodne z podstawą programową;

10.00 – 11.15

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub wycieczki, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych;

11.15 – 11.30

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11.30 – 12.00

Obiad;

12.00 – 13.55

Leżakowanie (w grupach młodszych). W grupach starszych zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna, słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela;

13.55 – 14.00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne;

14.00 – 14.30

Podwieczorek;

14.30 – 16.30

Utrwalenie wiadomości z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach, utrwalanie zdobytych wiadomości, zabawy w sali i ogrodzie, rozchodzenie się dzieci;