Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne marzec 2023

Tydzień pierwszy: Zwierzęta z dżungli i sawanny.

Cele ogólne:

Wzbogacenie wiedzy na zwierząt egzotycznych.

Rozwijanie kompetencji matematycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje wygląd, nazwę oraz sposobu życia wybranych zwierząt egzotycznych.

Rozumie i prawidłowo używa pojęć określających wielkość.

 

Tydzień drugi: Zwierzęta naszych pól i lasów.

Cele ogólne:

Utrwalenie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych dla środowisk lasu i pól.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania..

Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia nazwy ptaków żyjących w lesie i na polu.

Segreguje sylwety ptaków wielokrotnie – każdorazowo według innej cechy.

Rozpoznaje i właściwie nazywa zwierzęta żyjące na polu.

 

Tydzień trzeci: Marcowa pogoda.

Cele ogólne:

Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku.

Rozpoznawanie znaków synoptycznych.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wczesnej wiosny.

Poprawnie odczytuje znaki synoptyczne, rozumie wiadomości podawane w prognozie pogody.

Poprawnie stosuje nazwy liczebników.

 

Tydzień czwarty: Wiosenne przebudzenia.

Cele ogólne:

Wzbogacanie wiadomości na kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji.

Rozwijanie mowy czynnej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Dostrzega konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych.

Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu; tworzy przeczenia do podanych określeń przymiotnikowych.

 

Piosenka  W lesie.

Lubię spacerować po lesie zielonym,

obserwować żuczki, biedronki i pszczoły.

Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę,

słuchać, jak piękny las nam daje koncert.

 

Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu,

strumyk wody toczy – chlupu, chlupu, chlup.

Pszczoły, osy bzyczą – bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

Ptaszek gdzieś zaśpiewa – tirli, tirli, li.

Kukułeczka kuka – kuku, kuku, kuku,

dzięcioł w drzewo stuka – stuku, stuku, stuk.

Cicho las przemyka – tupu, tupu, tup.

Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.} bis

 

Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik,

i leśne jeżyny, i słodkie maliny.

Pod liściem się schował muchomor czerwony,

białymi kropkami pięknie przystrojony.

 

Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu,

strumyk wody toczy – chlupu, chlupu, chlup…

 

 

Wiersz Leśne piosenki

Do, re, mi, do re, mi,

skaczę sobie dwa i trzy,

jedna nuta – jeden skok,

w przód do góry potem w bok.

Skaczę sobie pośród drzew,

a nad głową słyszę śpiew:

do, re, mi,

fa, sol, la,

ktoś te nuty w lesie gra.

Mruczy, nuci, gwiżdże, śpiewa,

w rytm melodii szumią drzewa,

wkoło słyszę skoczne dźwięki …

Czy to leśne są piosenki?

Tony niskie i wysokie,

zerkam w górę jednym okiem,

widzę ptaki, ćwiczą gamę,

myślą, że są w lesie same.

Chcesz im pomóc, powtórz to:

do, re, mi,

fa, sol, la,

si, do.

Tydzień pierwszy: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Cele ogólne:

Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.

Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.

Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

 

Tydzień drugi: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Cele ogólne:

Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.

Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

Tydzień trzeci: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Cele ogólne:

Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).

Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.

Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

Tydzień czwarty: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

Cele ogólne:

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas   słuchania dłuższych form literackich.

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).

Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.

Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

Wiersz: „Ptaszki”

Mama ptaszka, tata ptak

wiją gniazdko tak i siak.

Znoszą piórka, włosie, mchy.

– Ja zdobyłem to, a ty?

– Ja to niosę, a ty co?

Trawka! Nitka! Puch! Ho! ho!

Zwijali się, pracowali,

skarb do skarbu przydawali

i, śpiewając niby z nut,

zbudowali domek – cud:

gniazdko ptasie takie oto.

Wtuliłabym się z ochotą

między tych pisklątek rój,

gdyby to był domek mój.

E. Szelburg-Zarembina

Piosenka „Wiosenna poleczka”

1.Białej zimy nie ma już,

za to wiosna jest tuż, tuż.

Słonko mocniej grzeje świat,

wrócił do nas bocian chwat. /bis

  1. Chociaż jeszcze pada deszcz,

na przechadzkę wyszedł jeż

i zadziera w górę nos,

słysząc stamtąd ptaka głos. /bis

  1. Dziś w ogródku wielki ruch,

kopie grządki chłopców dwóch,

a nad nimi muszki dwie

w chowanego bawią się. /bis

4.Hejże, dzieci! Nadszedł czas,

by w zielony ruszyć las

i usłyszeć „stuku-puk”,

jak pan dzięcioł dziobie buk. / bis

Tydzień pierwszy: Dbamy o zdrowie

Cele ogólne:

Wypowiadanie się na temat własnych odczuć.

Segregowanie elementów ze względu na kolor.

Poznawanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia.

Cele szczegółowe:

Doskonali umiejętności społeczne i emocjonalne.

Kształtuje umiejętność klasyfikowania według jednej cechy.

Wie, jak dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Tydzień drugi: Jak dawniej było?

Cele ogólne:

Analizowanie i opisywanie ilustracji.

Odczytywanie znaczenia symboli.

Wdrażania do obdarzania innych uwagą.

Cele szczegółowe:

Skupia uwagę na szczegółach, wypowiada się na forum grupy.

Doskonali zmysł wzroku, stosuje się do instrukcji.

Obdarza uwagą dzieci oraz osoby dorosłe, wchodzi w interakcje z innymi.

 

Tydzień trzeci: Pierwsze oznaki wiosny

Cele ogólne:

Poznanie charakterystycznych cech wiosny.

Rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt.

Czerpanie radości z obcowania z przyrodą.

Cele szczegółowe:

Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.

Zna poszczególne gatunki roślin, wie, jakie warunki są roślinom niezbędne do wzrostu.

Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

Tydzień czwarty: Morski świat

Cele ogólne:

Udział w zajęciach sensorycznych.

Wykonywanie prac plastycznych i technicznych.

Czerpanie radości z własnych umiejętności.

Cele szczegółowe:

Doskonali motorykę małą.

Tworzy pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, szuka wsparcia w sytuacjach trudnych.

WIERSZ

Przedwiośnie” – J. Guściora

Ko­niec śnie­gu!
Wio­sna w bie­gu!
Już bo­cia­ny po­wra­ca­ją,
Już skow­ron­ki kon­cert dają.
Tu kro­ku­sy, tam żon­ki­le
Spo­glą­da­ją na świat mile.
Tra­wa zmie­nia swo­ją zie­leń,
Chęt­nie ją po­lu­bi je­leń.
Bu­dzi się przy­ro­da wko­ło,
Bę­dzie pięk­nie i we­so­ło.
Słoń­ce te­raz czę­ściej świe­ci,
Na dwór wzy­wa wszyst­kie dzie­ci.

 

 

PIOSENKA

Maszeruje wiosna”

Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki

Ref.: Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony

Ref.: Maszeruje wiosna

 

Wiosno, wiosno
Nie zapomnij o nas
Każda trawka chce
Być już zielona
Gdybyś zapomniała inną
Drogą poszła
Zima by została mroźna

Ref.: Maszeruje wiosna

Tydzień pierwszy: Jaka pogoda jest w marcu?

Cele główne:

rozwijanie mowy;

zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny;

rozwijanie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe:

wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu ilustracji do opowiadania;

dostrzega nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny;

wykonuje wczesnowiosenny obrazek z wykorzystaniem pasteli suchych.

 

Tydzień drugi Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?

Cele główne:

Rozwijanie aktywności twórczej;

rozwijanie umiejętności matematycznych;

rozwijanie sprawności ruchowej.

Cele szczegółowe:

Aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, odgrywa przyjętą rolę ;

klasyfikuje elementy według rodzaju, wielkości, przelicza, stosując nazwy liczebników głównych ;

uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień trzeci: Z czego to jest zrobione?

Cele główne:

utrwalenie wiadomości na temat wybranych zawodów i pochodzenia wybranych produktów

poznawanie właściwości fizycznych wełny, gliny;

zdobywa informacje na temat pochodzenia i zastosowania mleka.

Cele szczegółowe:

wymienia nazwy zawodów i surowce z których powstały wybrane produkty;

wymienia właściwości wełny, gliny, bada je za pomocą zmysłów- wzroku i dotyku.

rozpoznaje i nazywa produkty, które otrzymuje się z mleka.

 

Tydzień czwarty: Jakie wzory i kolory mają pisanki?

Cele główne:

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

rozbudzanie ciekawości poznawczej;

wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych.

cele szczegółowe:

układa obrazki historyjki według właściwej kolejności;

aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych;

opisuje pisanki na kartkach wielkanocnych, formułuje życzenia wielkanocne poprawne pod względem gramatycznym.

 

Piosenka „Wiosna jest już blisko”(sł. i muz. Krystyna Gowik)

Kwitną śliczne kwiaty,

powracają ptaki,

by powitać gościa.

Więc kto to taki ?

 

Ref.;

Wiosna już jest blisko,

Więc się bardzo cieszą dzieci.

W zieleni wszystko,

drzewa w pąkach, słońce świeci.

Ach! / bis

 

W polu sieją ziarno,

przy pięknej pogodzie,

a ja grabię grządki

w zielonym ogrodzie.

 

Ref.;

Wiosna ……

 

Rymowanka „Wiosenny deszczyk

Wyglądam przez okno.

Mały deszczyk pada.

Wychodzę wiec na dwór.

Parasol rozkładam

Widzę czarne chmury.

Coraz mocniej pada.

Wracam więc do domu.

Parasol odkładam .

Tydzień pierwszy: Mali odkrywcy

Tydzień drugi: Tajemnice świata

Tydzień trzeci: Nadchodzi wiosna

Tydzień czwarty: Wiosna tuż, tuż

Cele ogólne:

operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce, astronom, luneta, teleskop;

rozwijanie słuchu fonemowego;

czytanie globalne wyrazu parasol, worek, cebula, jajko;

różnicowanie głosek p, w, c, j;

wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7 i 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;

kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8;

ćwiczenie orientacji przestrzennej;

poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków (żarówka, komputer, telefon);

rozwijanie słownika czynnego;

zachęcanie do zdobywania wiedzy;

utrwalenie znajomości numerów alarmowych;

poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;

przewidywanie następstw;

operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne;

wyrażanie radości z obcowania z muzyką, utrwalenie pojęć: cicho – głośno;

różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych – rozwijanie logicznego myślenia;

poznanie pracy i obowiązków rolnika, określenie i nazwanie cech, jakimi jest obdarzony każdy rolnik;

nazywanie zwierząt gospodarskich;

dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia;

wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych i z wykonywania prac twórczych;

rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

kształtowanie właściwej postawy ciała;

 

Piosenka: Mali wynalazcy   sł. Marcin Przewoźniak,  muz. Krzysztof Mroziński

 

Czy dorośli już nam wszystko wymyślili?

Wynaleźli, opisali i odkryli?

Leki, drony i smartfony,

i żarówki… Poczekajcie!

Nadciągają mądre główki!

Bo my… Bo my…

Bo my… Bo my…

 

Ref.: Wymyślimy coś takiego,

coś dobrego i fajnego.

Coś takiego, że dorośli

będą, będą nam zazdrościć!

 

Wymyślimy galaretkę, która leczy.

I maszynę, która sprząta nasze rzeczy.

I rajstopy, co się same zakładają,

oraz lody, które nas nie przeziębiają!

A tak! A tak!

A tak! A tak!

 

Ref.: Wymyślimy coś takiego

 

Będą żelki na zły humor i lenistwo.

I parasol, który chroni środowisko.

Dorośniemy, odkryjemy – zobaczycie.

Urządzimy naszą Ziemię wyśmienicie.

Hurra! Hurra! Hurra!

 

Ref.: Wymyślimy coś takiego

 

Wiersz: Jajko Jan Brzechwa

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.

Kura wyłazi ze skóry,

Prosi, błaga, namawia: – Bądź głupsze!

Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze?

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,

A ono powiada, że jest kacze.

Kura prosi serdecznie i szczerze:

– Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże.

A ono właśnie się trzęsie

I mówi, że jest gęsie.

Kura do niego zwraca się z nauką,

Że jajka łatwo się tłuką,

A ono powiada, że to bajka,

Bo w wapnie trzyma się jajka.

Kura czule namawia: – Chodź, to cię wysiedzę.

A ono ucieka za miedzę,

Kładzie się na grządkę pustą

I oświadcza, że będzie kapustą.

Kura powiada: – Nie chodź na ulicę,

Bo zrobią z ciebie jajecznicę.

A jajko na to najbezczelniej:

– Na ulicy nie ma patelni.

Kura mówi: – Ostrożnie! To gorąca woda!

A jajko na to: – Zimna woda! Szkoda!

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą

I ugotowało się na twardo

 

Tydzień pierwszy: Mali odkrywcy.

Cele ogólne:

Rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem.

Poznanie funkcji zastosowania różnych okularów.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Aktywnie uczestniczy w zajęciach i zabawach.

Rozumie jakie są korzyści z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych.

 

Tydzień drugi: Tajemnice świata.

Cele ogólne:

Zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem.

Poznaje układ słoneczny.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Kulturalnie zwraca się do rówieśników.

Nazywa planety układu słonecznego.

 

Tydzień trzeci: Nadchodzi wiosna.

Cele ogólne:

Poznaje oznaki zbliżającej się wiosny.

Poznaje wartości ,,szczerości’’.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wymienić cechy marcowej pogody.

Zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy.

 

Tydzień czwarty: Wiosna tuż, tuż.

Cele ogólne:

Utrwala wiedzę o zwierzętach wiejskich i pracy farmera.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jak nazywają się zwierzęta wiejskie, umie je naśladować.

Opowiada o pracy na wsi.

 

Wiersz I.Salach ,,Bocianie, bocianie”

Bocianie przybyłeś dziś do nas,
witają cię dzieci i łąka zielona.
Dostojnie twe nogi stąpają po trawie,
czarno- białe pióra w słońcu lśnią ciekawie.
Tak jak ty wysoko nogi podnosimy,
kle, kle zaśpiewamy z tobą boćku miły.

Bocianie, bocianie
przybyłeś dziś do nas.
Kle, kle, kle, kle, kle.
Kle, kle, kle, kle, kle.

 

Piosenka ,,Pachnąca wiosna”

Słońce coraz mocniej świeci,
rosną zboża, krzewy, kwiaty.
Już się cieszą wszystkie dzieci
z wiosny strojnej w jasne szaty,
z wiosny strojnej w jasne szaty.

 

Wszystko cudnie nam rozkwita:
tulipany i żonkile.
Już pierwiosnek fiołka wita.
Znowu deszcz popadał chwilę,
znowu deszcz popadał chwilę.

Przyszła wiosna, piękna pani,
co bukiety kwiatów niesie.
Ogród cieszy nas ziołami.
Witaj w sadzie, witaj w lesie,
witaj w sadzie, witaj w lesie.

 

 

Tydzień pierwszy: Poznajemy zwierzęta.

Cel główny:

Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.

Poznawanie wybranych zwierząt egzotycznych.

Cele operacyjne (dziecko):

rozwiązuje zagadki

segreguje sylwety zwierząt na duże i małe

śpiewa piosenkę

maluje rysunek słonia gąbką maczana w szarej farbie

rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne

rozróżnia zwierzęta fruwające, pływające i chodzące po lądzie

 

Tydzień drugi: Były sobie dinozaury.

Cel główny:

Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości.

Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i roślin (olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

Cele operacyjne (dziecko):

liczy w zakresie czterech i więcej

reaguje ruchem na dźwięki wysokie i niskie

lepi figurkę dinozaura

uważnie słucha opowiadania

zna niektóre nazwy dinozaurów

 

Tydzień trzeci: Wiosna tuż – tuż.

Cel główny:

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy), powracające ptaki (bociany).

Cele operacyjne (dziecko):

wie, o co poprosić przedwiosenne słoneczko

segreguje elementy według rodzaju

porusza się rytmicznie przy muzyce

nakleja zdjęcia na ich cienie

rysuje słońce i chmury

wie jak wygląda bocian

bawi się zgodnie z rówieśnikami

 

Tydzień czwarty: Nadeszła wiosna.

Cel główny:

Poznawanie zwiastunów wiosny np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

Cele operacyjne (dziecko):

rozpoznaje i nazywa bazie wierzbowe

układa obrazki według wzrastającej na nich liczbie elementów i według malejącej na nich liczbie elementów

reaguje odpowiednim ruchem na zmiany tempa utworu

rozpoznaje i nazywa kolory

wie, czego potrzebują rośliny żeby się rozwijać

 

Wiersz: „Zoo”   B.Kołodziejski


Tutaj w zoo jest wesoło,

tutaj małpki skaczą w koło,

tutaj ciężko chodzą słonie,

biegną zebry niczym konie,

żółwie wolno ścieżką człapią,

w wodzie złote rybki chlapią.

Szop pracz, takie czyste zwierzę,

Ciągle sobie coś tam pierze.

Struś dostojnie w koło chodzi,

Śpieszyć mu się nie uchodzi.

A w najdalszej części zoo

dwa leniwce się gramolą,

wolno wchodząc na dwa drzewa,

gdzie się każdy z nich wygrzewa

I zapada w sen głęboki…

 

Piosenka: „Uciekaj zimo”.słowa i melodia Agnieszka Galica

 

Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już!
Zabierz śnieżne bałwanki,
zabierz wiatr i mróz.

 

Ref. Rękawiczki i czapki Pochowamy do szafki Na spacerek pójdziemy Nie zmarzniemy już x2

 

A ty zimo, uciekaj za górkę za las.
I nie marudź, nie zwlekaj
Już na wiosnę czas.

 

Ref. Rękawiczki i czapki Pochowamy do szafki Na spacerek pójdziemy Nie zmarzniemy już x2

Tydzień pierwszy: W kinie i teatrze.

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru.

Utrwalanie nawyku właściwego zachowania w miejscach publicznych.

Wdrażanie umiejętności dostosowywania stroju do sytuacji.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozróżnia typy lalek teatralnych (pacynka, kukiełka, marionetka).

Zna zasady obowiązujące przy zajmowaniu miejsc na widowni w kinie lub teatrze.

Podejmuje role, potrafi poradzić sobie ze stresem wywołanym byciem w centrum uwagi.

 

Tydzień drugi: Przebudzenie wiosny.

Cele ogólne:

Zapoznanie z oznakami wiosennej pogody.

Poznanie nazwy ptaków przylatujących wiosną do Polski.

Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

Doskonalenie sprawności manualnej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, co znaczą określenia: ubierać się na cebulkę oraz w marcu, jak w garncu.

Zna zjawiska atmosferyczne.

Potrafi wyciągać poprawne wnioski na podstawie zaobserwowanych zmian w zabawach badawczych.

Sprawnie posługuje się nożyczkami podczas cięcia po wyznaczonej linii prostej.

 

Tydzień trzeci i czwarty: W wiosennym ogrodzie.

Cele ogólne:

Poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wiosennych kwiatów.

Poszerzanie wiedzy na temat sprzętów ogrodniczych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wykonuje proste czynności porządkowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

Rozumie konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie.

Zna etapy wzrostu roślin, kształtuje postawę proekologiczną.

 

Tydzień piąty: W świecie książek.

Cele ogólne:

Kształtowanie nawyku czytania książek oraz właściwego obchodzenia się z nimi.

Poznanie pojęć: biblioteka, księgarnia oraz różnic między nimi.

Zapoznanie z procesem tworzenia książek oraz zawodów z tym związanych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozumie wartość wynikającą z obcowania z książkami.

Posiada poczucie odpowiedzialności za wspólne mienie.

Potrafi właściwie zachować się podczas wizyty w bibliotece oraz księgarni.

 

Piosenka – „Wiosna tuż, tuż ”

 

Już ozimina szumieć zaczyna,

że nie powróci mróz.

I po tym można od razu poznać,

że wiosna już tuż, tuż.

 

Śpiewa skowronek, dźwięczy jak dzwonek,

że gniazdo ma wśród zbóż.

I po tym można od razu poznać,

że wiosna już tuż, tuż.

 

Krążą nad domem boćki znajome,

goście zza siedmiu mórz.

I po tym można od razu poznać,

że wiosna już tuż, tuż.

 

 

Wiersz – „Marzec” – Maria Kownacka

 

Przyszedł marzec pod wrota,

naniósł pluchy i błota.

Dmuchał ciepłym wietrzykiem,

ogrzał słońca promykiem.

Potem szedł przez dąbrowę,

za nim chmury deszczowe.

Przyszedł znowu pod wrota …

Prószył śniegiem niecnota.

Zimnym wichrem wiał w twarze …

A to psotnik ten marzec.

Tydzień pierwszy: Mali odkrywcy.

Cele ogólne:

Operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce.

Poznawanie świata różnymi zmysłami.

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7.

Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje pojęcia związane z kosmosem.

Wyjaśnia pojęcia: astronom, luneta, teleskop.

Wykonuje pracę plastyczno-techniczną zgodnie z instrukcją.

 

Tydzień drugi: Tajemnice świata.

Cele ogólne:

Kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy.

Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków.

Zachęcanie do zdobywania wiedzy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie wynalazek.

Wyjaśnia pojęcie komputer, żarówka.

Zna numery telefonów alarmowych.

 

Tydzień trzeci: Nadchodzi wiosna.

Cele ogólne:

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich.

Operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne.

Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie cebule jadalne i ozdobne.

Zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie.

Wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją – lepi z masy solnej.

 

Tydzień czwarty: Wiosna tuż – tuż.

Cele ogólne:

Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu.

Poznanie zawodu rolnika.

Nazywanie zwierząt gospodarskich.

Przewidywanie następstw wydarzeń – rozwój wzrostu ziemniaka.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Nazywa czynności wykonywane przez rolnika.

Nazywa zwierzęta gospodarskie- osobniki dorosłe i ich dzieci.

Dokonuje obserwacji życia na wsi i zwyczajów tam panujących.

Dopasowuje produkty spożywcze do źródeł ich pochodzenia.

 

 

Piosenka pt. „ Wiosenna poleczka” (muz. J. Kasprzyk, sł. J. Soliński)

 

Białej zimy nie ma już,

za to wiosna jest tuż, tuż.

Słonko mocniej grzeje świat,

wrócił do nas bocian chwat. /bis

 

Chociaż jeszcze pada deszcz,

na przechadzkę wyszedł jeż

i zadziera w górę nos,

słysząc stamtąd ptaka głos. /bis

 

Dziś w ogródku wielki ruch,

kopie grządki chłopców dwóch,

a nad nimi muszki dwie

w chowanego bawią się. /bis

 

Hejże dzieci! Nadszedł czas,

by w zielony ruszyć las

i usłyszeć „stuku-puk”,

jak pan dzięcioł dziobie buk. /bis

 

 

Wiersz pt. „W marcu” (I. Suchorzewska)

 

Raz śnieg pada,

a raz deszczyk.

Na jeziorze

lód już trzeszczy.

 

Błękit nieba

Lśni w kałuży.

Bałwan w słońcu

Oczy mruży.

 

– Koniec zimy.

Przerwa.

Dzwonek.

– To nie dzwonek,

to skowronek!

Tydzień pierwszy: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Rozwijanie sprawności manualnej.

Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.

Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.

Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

 

Tydzień drugi: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.

Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy

 

Tydzień trzeci: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).

Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.

Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

 

Tydzień czwarty: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).

Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.

Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

 

Tydzień piąty: : Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.

Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.

Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.

Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).

Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.

Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.

 

Wiersz  „Ptaszki”

Mama ptaszka, tata ptak

wiją gniazdko tak i siak.

Znoszą piórka, włosie, mchy.

– Ja zdobyłem to, a ty?

– Ja to niosę, a ty co?

Trawka! Nitka! Puch! Ho! ho!

Zwijali się, pracowali,

skarb do skarbu przydawali

i, śpiewając niby z nut,

zbudowali domek – cud:

gniazdko ptasie takie oto.

Wtuliłabym się z ochotą

między tych pisklątek rój,

gdyby to był domek mój.

E. Szelburg-Zarembina

 

Piosenka „Wiosenna poleczka”

1.Białej zimy nie ma już,

za to wiosna jest tuż, tuż.

Słonko mocniej grzeje świat,

wrócił do nas bocian chwat. /bis

 

  1. Chociaż jeszcze pada deszcz,

na przechadzkę wyszedł jeż

i zadziera w górę nos,

słysząc stamtąd ptaka głos. /bis

 

  1. Dziś w ogródku wielki ruch,

kopie grządki chłopców dwóch,

a nad nimi muszki dwie

w chowanego bawią się. /bis

 

4.Hejże, dzieci! Nadszedł czas,

by w zielony ruszyć las

i usłyszeć „stuku-puk”,

jak pan dzięcioł dziobie buk. / bis

Tydzień pierwszy: W kinie i w teatrze

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat.

Wprowadzenie litery z, Z, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poznanie nazw zawodów teatralnych.

Zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy.

Poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do teatrzyków, zabaw dramowych i plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej

Cele szczegółowe:

Wie, co to jest teatr i jak należy się w nim zachowywać.

Potrafi odróżnić monetę od banknotu, przelicza banknoty.

Potrafi odegrać scenkę dramową, kształci słuch muzyczny.

 

Tydzień drugi: Przebudzenie po zimie

Cele ogólne:

Utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody.

Wprowadzenie litery g, G, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu.

Kształtowanie umiejętności obserwowania pogody, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru.

Zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i głosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę.

Cele szczegółowe:

Wie, że należy ubierać się odpowiednio do pogody.

Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.

Utrwala wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych, siły i kierunku wiatru.

 

Tydzień trzeci: W wiosennym ogrodzie

Cele ogólne:

Poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie, kształtowanie poczucia następstwa czasu

Wprowadzenie litery c, C, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.

Doskonalenie czynności matematycznych, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-10.

Utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie zmysłów.

Cele szczegółowe:

Rozpoznaje i nazywa narzędzia ogrodnicze.

Kształtuje umiejętność przeliczania w zakresie 1-10.

Zna cechy charakterystyczne wiosny.

 

Tydzień czwarty: W świecie książek

Cele ogólne:

Kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka podczas tworzenia książki.

Doskonalenie czynności matematycznych, wskazywanie gdzie jest więcej a gdzie mniej i o ile.

Utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie wielu zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastyczno-technicznych.

Cele szczegółowe:

Wie, w jaki sposób należy szanować książki i jaki zawód wykonują poszczególni twórcy książek.

Kształci słuch muzyczny i poczucie rytmu.

Usprawnia prace palców podczas wykonywania prac manualnych.

 

Tydzień piąty: Wiosenne porządki

Cele ogólne:

Poszerzenie wiadomości na temat wiosennych porządków w ogrodzie i w domu.

Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-10, segregowania według koloru, wielkości i kształtu.

Wyrabianie kreatywności i pomysłowości podczas wykonywania prac plastycznych.

Cele szczegółowe:

Potrafi wymienić, jakie prace porządkowe wykonuje się wiosną w domu i w ogrodzie.

Sprawnie przelicza, używa liczebników głównych i porządkowych, klasyfikuje przedmioty ze względu na kolor, wielkość i kształt.

Wykazuje się pomysłowością podczas wykonywania prac plastycznych.

 

Piosenka pt.,, Pan ogrodnik”

Przyleciała biedroneczka do naszego ogródeczka.
Siadła na gałązce i tak obserwuje,
Jak ciężko pan ogrodnik od rana pracuje.

 

ref. I łopatą kopie, kopie, kopie
I grabiami grabi, grabi, grabi,
i nasionka sieje, sieje, sieje,
i grządki podlewa, i podlewa,
i słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.

 

Wkoło kwitną już rabatki
pszczoły zapylają kwiatki.
Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,
pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.

ref. I łopatą kopie, kopie, kopie…

 

Wiersz pt.,, Upodobania wiosny ‘’

Maria Konopnicka

Wiosna nie znosi brudu,
bałaganu i nudy.
Wiosna ma skłonność
do porządku.
Zróbmy wiośnie przyjemność
i posprzątajmy –
najlepiej w każdym kątku.

Wiosna wie, że kiedy czystość
bije z każdego kącika,
lepiej się myśli,
lepiej wypoczywa
i chętniej czyta.