Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne listopad 2022

Tydzień pierwszy: Moja rodzina.

Cele ogólne:

Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.

Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje i nazywa takie wartości: miłość, przyjaźń, dobro, uczciwość, odwaga.

Łączy pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia będącego źródłem budżetu domowego.

 

Tydzień drugi: Mój dom.

Cele ogólne:

Poznanie zawodów związanych z budową domów.

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz sprawności manualnej.

Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi wykorzystywanymi w domu.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia na czym polega praca: architekta i murarza.

Orientuje się w planie przedszkola; posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni; manipuluje małymi przedmiotami tworząc makietę i budując klocków.

Rozpoznaje i właściwie nazywa domowe urządzenia elektryczne; zna i wymienia zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z nich.

 

Tydzień trzeci: Moje prawa i obowiązki.

Cele ogólne:

Kształtowanie właściwych zachowań społecznych.

Pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka oraz obowiązków.

Utrwalanie nazw figur geometrycznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi określić stany emocjonalne innych osób oraz podaje właściwy sposób zachowania, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie.

Wie jakie prawa mu przysługują oraz jakie są konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków.

Rozpoznaje i prawidłowo nazywa poznane figury geometryczne.

 

Tydzień czwarty: Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Cele ogólne:

Wzbogacanie wiadomości na temat pogody i doboru właściwej garderoby.

Przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Dostrzega konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych.

Rozumie potrzebę systematycznego dbania o czystość ciała; wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach: ruch, dieta, higiena.

 

Piosenka  Lekcja zdrowia.

  1. Dziś tu będzie lekcja zdrowia,

a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

i leniuszkiem był troszeczkę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

 

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

 

  1. Już posłuchał ludzik lekcji,

w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

Wziął szczoteczkę, umył zęby,

potem wszedł do wanny

i szczęśliwą zrobił minę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

 

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak.

Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak…

 

Wiersz Czystość to zdrowie

Kiedy rano wstaję, do łazienki idę,

kran odkręcam z ciepłą wodą i dokładnie myję…

zęby, twarz i szyję.

Gdy już się ubiorę, to przeczeszę włosy,

by nie sterczał krzywo w górę

ani jeden kosmyk.

Ręce zawsze czyste mam,

o paznokcie krótkie dbam.

Czyste włosy mam i szyję,

no bo się dokładnie myję.

Żeby zdrowym zawsze być,

trzeba się dokładnie myć.

I pamięta każdy zuch:

w zdrowym ciele zdrowy duch

Tydzień pierwszy: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

Rozwijanie słuchu fonematycznego

 

Tydzień drugi: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

Budowanie prostych konstrukcji latających;

Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

Tydzień trzeci: : Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemetodycznych.

 

Tydzień czwarty: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

 

Tydzień piąty: W naszym magicznym kręgu

Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego

Odgrywa role w zabawach dramowych

Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe

Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni

Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie

 

Piosenka „Mały Polak, przedszkolak” 

 

Polska moim domem, domem jest. 

Biały orzeł godłem, godłem jej. 

Polska moim domem, domem jest. 

Biel i czerwień flaga, flaga ma. 

Polska moim domem, domem jest. 

Tutaj moi bliscy, bliscy są. 

Polska moim domem, domem jest, 

Który w sercu zawsze, zawsze mam. 

 A ja jestem przedszkolak , 

Mały Polak, przedszkolak!!! 

 

Wiersz  „ Barwy Ojczyste“

 

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość

biel –  serce czyste…

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.

Cz. Janczarski

Tydzień pierwszy: Bezpieczni i rozważni

Cele ogólne:

Doskonalenie sprawności manualnej.

Podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie.

Wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy.

Cele szczegółowe:

Wykonuje czynności wymagające sprawności manualnej.

Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych, potrafi prosić o pomoc.

Zna zasady bezpieczeństwa i je przestrzega.

 

Tydzień drugi: Polska – nasza Ojczyzna

Cele ogólne:

Inicjowanie zabaw konstrukcyjnych.

Nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną.

Przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych.

Utrwalenie świadomości bycia Polakiem.

Cele szczegółowe:

Manipuluje klockami, tworzy budowle różnorodnego materiału.

Opowiada o sobie, dzieli się swoimi odczuciami.

Z uwagą słucha osoby z otoczenia, uczestniczy w rozmowach kierowanych.

Odczuwa przynależność do narodu Polskiego, rozpoznaje jego podstawowe symbole.

 

Tydzień trzeci: Preludium deszczowe

Cele ogólne:

Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku.

Spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw.

Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi.

Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.

Cele szczegółowe:

Jest świadome zmian zachodzących w przyrodzie oraz następstw pór roku.

Zna prawa i obowiązki panujące w grupie i je przestrzega.

Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej, potrafi współdziałać z rówieśnikami.

Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody.

 

Tydzień czwarty: Rozpoznajemy emocje

Cele ogólne:

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych.

Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny.

Rozwijanie mowy komunikatywnej.

Cele szczegółowe:

Uczestniczy w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, bieżnych i skocznych.

Zauważa, że nie wszystkie emocje mogą być podstawą do natychmiastowego działania.

Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego oraz gestów.

 

Wiersz: Kto ty jesteś? Polak mały…

— Kto ty jesteś? — Polak mały.
— Jaki znak twój? — Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz? — Między swymi.
— W jakim kraju? — W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia? — Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta? — Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz? — Kocham szczerze.
— A w co wierzysz? — W Polskę wierzę!

 

Piosenka:

Jest takie miejsce Polska

jest takie miejsce na mapie świata,
gdzie mieszka mama ja, no i tata,
gdzie płynie Wisła,
Gdzie są Mazury u góry Bałtyk,
na dole góry.

Tu swą wielkością wszystkich zachwyca,
miasto Warszawa – nasza stolica,
a orła zdobi korona,
flaga powiewa Biało-Czerwona.

ref: To Polska właśnie,
to moje miejsce,
tutaj mocniej bije mi serce,
to Polska właśnie,
to moje miejsce,
tutaj mocniej bije mi serce.
Polska, Polska, Polska

Gdzieś nad wierzbami szumi muzyka,
ta od Szopena, od Fryderyka,
tu, koleżanko oraz kolego,
tak wiele miejsca jest dla każdego.

ref: to Polska właśnie..

W tych wielkich miastach,
i małym wioskach,
to nasza wspólna ojczyzna – Polska, Polska, Polska
Polska, Polska, Polska, Polska

ref: to Polska właśnie..

Tydzień pierwszy: Członkowie rodziny.

Cele główne:

nazywanie członków bliższej i dalszej rodzinny ;

poznanie obowiązków poszczególnych członków rodziny;

rozwijanie sprawności ruchowej.

Cele szczegółowe:

swobodnie wypowiada się na temat członków rodzinny ;

wypowiada się na temat obowiązków, wymienia obowiązki domowe poszczególnych członków rodziny;

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, rytmicznie porusza się przy muzyce.

 

Tydzień drugi: Co powinien wiedzieć każdy Polak?

Cele główne:

zapoznaje z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze;

rozwijanie mowy;

doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabaw z piosenką.

Cele szczegółowe:

rozpoznaje flagę Polski, wypowiada się na temat jej wyglądu i znaczenie barw na fladze;

wybiera elementy, które kojarzą się z Polską;

manipuluje przedmiotem podczas zabaw z piosenką.

 

Tydzień trzeci: Jaki jest mój kraj?

Cele główne:

budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznanie wybranych legend;

zapoznanie z elementami miejscowego folkloru ;

zachęcanie do dbałości o utrzymania prawidłowej postawy ciała.

Cele szczegółowe:

Słucha polskiej legendy,

dopasowuje ubrania do przedstawionej na obrazku postaci;

aktywnie uczestniczy w zabawach.

 

Tydzień czwarty: Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Cele główne:

zdobywanie informacji na temat gwiazd;

rozwijanie umiejętności manualnych;

integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce;

Cele szczegółowe:

wypowiada się o kosmosie na podstawie obrazków;

rysuje po śladach;

zgodnie współdziała z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce.

 

Piosenka „ Polska to nasz kraj”(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

 

Choć jesteśmy jeszcze mali,

zawsze o tym pamiętamy,

że nasz kraj to piękna Polska.

Bardzo, bardzo ją kochamy.

 

Ref.;

Polska to nasz kraj,

to ojczyzna nasza.

Góry i morza, lasy i pola,

I piękne polskie miasta / bis

 

A na fladze biel i czerwień,

W godle dumny orzeł biały.

Nasz hymn narodowy znamy

i z powagą go śpiewamy.

 

Ref.;

 

Wiersz „Paluszek”(autor Krzysztof Sąsiadka)

Paluszek zginam,

Paluszek prostuję,

Paluszkiem ucho wskazuję.

 

Paluszek zginam,

Paluszek prostuję,

Paluszkiem oko wskazuję

 

Paluszek zginam,

Paluszek prostuję,

Paluszkiem nosek wskazuję.

Tydzień pierwszy: Nasza mała ojczyzna

Tydzień drugi: Mój dom – Polska

Tydzień trzeci: Moje hobby

Tydzień czwarty: Ulubione zajęcia

Cele ogólne:

wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;

poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;

kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek i krótkich rymowanek;

rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

 

 

Wiersz: „DZIKIE GĘSI” Ewa Szelburg-Zarembina

 

Idą chłody, idą słoty jesienne.

Dzionki krótkie, noce długie i ciemne.

Idą słoty, idą psoty i głody

zziębnie rola, zziębną lasy i wody.

 

Oj, już pora, oj pora

odlatywać dzikim gęsiom z jeziora.

Hej, wy gąski, dzikie gąski żałosne,

a powróćcie do nas tutaj na wiosnę.

 

Wiersz:JESIENNA SZARUGADominika Niemiec

Za oknem szaro i buro, nawet niebo płacze.

I mama mówi, że nie pójdziemy na spacer.

Bo wieje i leje, za oknem taka plucha,

że wiatr mógłby porwać niejednego malucha.

A ja czuję się jakoś tak dziwnie,

nie wesoło, całkiem przeciwnie.

I nie wiem, skąd ten smutek się we mnie bierze.

Nie chcę się nawet bawić, tylko w łóżku leżę

lub wklejam nos w szybę i gapię się w kałuże.

A za oknem są ich chyba setki, małe, większe i te całkiem duże.

Mama przy mnie siada, mierzwi mi czuprynę

i o dziwo ma uśmiechniętą minę

– Nie martw się kochanie, czasem gdy za oknem leje,

mi też robi się smutno, tak to się już dzieje.

Na szczęście deszcz kiedyś ustanie i słońce zacznie świecić,

a wtedy uśmiechnie się twa buzia i buzie innych dzieci.

 

Piosenka: POLSKA – MÓJ DOM

sł. Urszula Kamińska,

muz. Agnieszka Widlarz

 

Właśnie tutaj jest twoja ulica,

mama, dom, przedszkole oraz pies.

Miasto, wioska, kolega, dzielnica,

a to wszystko to Polska jest!

 

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina

od Bałtyku po szczyty Tatr.

Tu jest Polska, ojczysta kraina.

Biały orzeł jej strzeże od lat!

 

Morze, góry, jeziora i lasy,

pola zbóż kołysze lekki wiatr.

Zwiedzaj Polskę, wyruszaj na trasy.

I jej legend poznawaj świat.

 

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina… (x2)

 

Polska, Polska! – kibicuj z innymi,

wtedy gdy drużyna twoja gra.

Potem w stroju biało-czerwonym

wspólnie z nimi odśpiewaj hymn!

 

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina… (x2

Tydzień pierwszy: Nasza mała ojczyzna.

Cele ogólne:

Poznawanie pojęcia wolności.

Budowanie poczucia tożsamości narodowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozumie pojęcie wolności.

Potrafi zaśpiewać hymn Polski.

 

Tydzień drugi: Mój dom Polska.

Cele ogólne:

Poznawanie stolicy Polski- Warszawy.

Utrwalenie symboli narodowych; godło , flaga, hymn.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna miasto Warszawę.

Zna symbole narodowe.

 

Tydzień trzeci: Moje hobby.

Cele ogólne:

Poznaje wartości ,,kreatywności’’.

Poszerza wiedze na temat zwierząt domowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wymienić cechy kreatywności.

Zna zwierzęta domowe i je wymienia.

 

Tydzień czwarty: Ulubione zajęcia.

Cele ogólne:.

Poznaje cechy jesiennej pogody.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna instrumenty muzyczne.

Wymienia cechy jesiennej pogody.

 

Wiersz “Co to jest Polska?” Czesława Janczarskiego

– Co to jest Polska?-
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

 

Piosenka „Mały Polak, przedszkolak”

Polska moim domem, domem jest.

Biały orzeł godłem, godłem jej.

Ref: A ja jestem przedszkolak ,

Mały Polak, przedszkolak (x2)

Polska moim domem, domem jest.

Biel i czerwień flaga, flaga ma.

Ref: A ja jestem….

Polska moim domem, domem jest.

Tutaj moi bliscy, bliscy są.

Ref: A ja jestem….

Polska moim domem, domem jest,

Który w sercu zawsze, zawsze mam.

Ref: A ja jestem..

 

 

 

Tydzień pierwszy:  Domy i domki.

Cel główny:

Poznawanie na podstawie swojej miejscowości sposobów budowania dawniej i współcześnie.

Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy.

Cele operacyjne (dziecko):

dopasowuje zwierzęta do ich domków

posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech

odpowiednio reaguje na przerwy w muzyce

stosuje nazwy: pokój, przedpokój, łazienka, kuchnia

rwie kawałki gazety i przykleja je na obrazku jeża

 

Tydzień drugi: Urządzenia elektryczne.

Cel główny:

Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego

Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.

Cele operacyjne (dziecko):

rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne

rozwiązuje zagadki

wyklaskuje rytm piosenki

rysuje po śladach

odpowiada na pytania dotyczące wiersza

 

Tydzień trzeci: A deszcz pada i pada…

Cel główny:

Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

Cele operacyjne (dziecko):

mówi wyraźnie

stosuje słowa: dużo, mało

porusza się rytmicznie przy muzyce

tworzy kompozycje z papierowych kropli deszczu

ubiera się samodzielnie

 

Tydzień czwarty: Dbamy o zdrowie.

Cel główny:

Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa i nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów i słodkich napojów).

Dbanie o higienę przez: codzienne mycie, mycie zębów, mycie rąk, samodzielne ubieranie się i rozbieranie.

Cele operacyjne (dziecko):

dba o czystość

stosuje określenia długi, krotki

rytmicznie klaszcze

wykonuje i spożywa sałatkę owocową

opowiada historyjkę

 

Piosenka: „Jesienna orkiestra”

sł. M. Majewska, muz. U. Smoczyńska

 

Na polanie w lesie już pożółkła trawa,

zaraz się rozpocznie jesienna zabawa. 2x

Zając dmucha w trąbę, miś na flecie gra,

mały jeżyk podśpiewuje: bum-tra-ra-ra-ra. 2x

 

Wiewióreczka ruda wielki bęben trzyma,

pod gałęzią sosny głową kiwa ślimak. 2x

Poszła jesień w taniec, wiatr na liściach gra,

mały jeżyk podśpiewuje: bum-tra-ra-ra-ra. 2x

 

Wiersz: „Kot”

R.Pisarski

 

Kotek myje łapki obie

i futerko czyści sobie.

Bez ręcznika się obywa,

mydła także nie używa!

Kot wygląda zawsze schludnie,

rano, wieczór i w południe.

Kotek, kotek wlazł na plotek,

myje się starannie.

Ja w łazience kran odkręcę,

będę myć się w wannie.

 

Tydzień pierwszy i drugi: Mała i duża ojczyzna.

Cele ogólne:

Rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych.

Poszerzanie słownika czynnego.

Rozwijanie umiejętności przeliczania, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna pojęcia: mała ojczyzna, mapa, wspólnota.

Dokonuje analizy sylabowej i głoskowej.

Rozwija sprawność manualną.

 

Tydzień trzeci: W świecie wyobraźni.

Cele ogólne:

Wprowadzenie pojęcia: wyobraźnia.

Doskonalenie współpracy w parach.

Kształtowanie empatii.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozwija umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć słowami.

Potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej.

Ćwiczy wrażliwość sensoryczną.

 

Tydzień czwarty: Przygotowania do zimy.

Cele ogólne:

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych.

Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę.

Rozwijanie wiadomości dotyczących przygotowań zwierząt do zimy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna zasady zachowania się w lesie.

Czerpie radość z obserwowania przyrody.

Potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni.

 

Tydzień piąty: Nasze ciało.

Cele ogólne:

Rozwijanie tężyzny fizycznej.

Nabywanie informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna części ciała.

Wie, jakie są zasady utrzymania higieny jamy ustnej.

Poznaje zasady zdrowego stylu życia.

 

PiosenkaDom nasz, Polska”

Dom, rodzina i przedszkole –

to Ojczyzna moja mała.

Dalej jest Ojczyzna duża,

ukochana Polska cała!

Ref. Czy to miasto

czy to wioska,

dom nasz ma

na imię Polska!

 

Tutaj wiodą dróżki polne,

Tutaj parki z alejkami.

Tutaj domki i wieżowce –

jedno słońce nad głowami!

Ref. Czy to miasto…

 

Biel i czerwień, dobrze wiemy,

to są barwy narodowe.

A Ojczyzny naszej godło?

To jest piękny biały Orzeł!

Ref. Czy to miasto…

 

Nad wioskami, nad miastami

fruną nuty z piosenkami.

Czy to tak śpiewają ptaki?

Nie, nie, nie! To przedszkolaki!

Ref. Czy to miasto…

 

WierszMała wiewióreczka” – S. Szuchowa

Miała ruda wiewióreczka spiżarni sześć.

Mogła sobie całą zimę skakać i jeść.

 

Miała dziuplę bardzo ciepłą, mięciutki liść.

Mogła sobie w niej orzeszki spokojnie gryźć.

 

Dobrze umie wiewióreczka o dom swój dbać.

Może nakryć się ogonkiem i smacznie spać.

Tydzień pierwszy: „ Nasza mała ojczyzna”

Cele ogólne:

Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny.

Budzenie zainteresowania własną miejscowością.

Poszerzanie wiedzy o domach w różnych zakątkach Polski i świata.

Przypomnienie znajomości adresu i zasad jego podawania osobom obcym.

Poznawanie ważnych miejsc i osób dla danej miejscowości; roli i znaczenia instytucji publicznych.

Budzenie zainteresowania folklorem swojego regionu.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcia: miłość do ojczyzny, ważna osoba, regiony Polski.

Zna nazwę, ważne miejsca i ulice w swojej miejscowości.

Zna własny adres zamieszkania i wie, że nie wolno go podawać osobom obcym.

Uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji.

 

Tydzień drugi: „Mój dom – Polska”

Cele ogólne:

Budzenie zainteresowania historią państwa polskiego.

Przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski,

Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie; poznanie legendy o powstaniu Warszawy „Wars i Sawa”.

Poznawanie sławnych Polaków i ich dzieł.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna symbole narodowe Polski: flag, godło, hymn narodowy.

Nazywa dawne i obecną stolice Polski.

Wie, skąd pochodzi nazwa naszej stolicy.

Poznaje najważniejsze zabytki i miejsca w Warszawie.

 

Tydzień trzeci: „ Moje hobby”

Cele ogólne:

Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Rozwijanie upodobań i pomysłowości oraz rozbudzanie ciekawości światem.

Przypomnienie zasad obowiązujących w kinie, teatrze.

Rozwijanie myślenia operacyjnego.

Kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia znaczenie pojęć: pomysłowość, mój konik.

Przypomina zasady zachowania w miejscach publicznych.

Przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność.

Uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji.

 

Tydzień czwarty: „Ulubione zajęcia”

Cele ogólne:

Poznawanie zainteresowań kolegów i koleżanek oraz znanych osób.

Poznawanie i pogłębianie wiadomości o pszczołach; rozwijanie kompetencji językowych.

Poznawanie odnawialnych źródeł energii – wykorzystanie wiatru.

Budzenie zainteresowań różnymi dziedzinami i dyscyplinami sportowymi.

Poznawanie właściwości powietrza.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyraża stany emocjonalne za pomocą mimiki i gestów.

Zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie – zanieczyszczenie środowiska.

Orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

Obserwuje zmiany podczas zabawy badawczej.

Podejmuje próby wyjaśniania zaobserwowanych zmian.

 

 

Wiersz pt. „Dom” (Emilia Waśniowska)

Jest jedno takie miejsce na ziemi,

gdzie nie jesteśmy sami,

w którym możemy wesoło pogadać

z najzwyklejszymi sprzętami.

 

Szafę klepiemy serdecznie w plecy,

do lampy puścimy oko

i pozdrowienie poduszkom poślemy,

tym ciepłym, pierzastym obłokom.

 

W kuchni z widelcem o bólu zębów

możemy sobie pogwarzyć,

a na dywanie lecieć do nieba,

o czym tak często się marzy.

 

Kubek leciutko uszczypniemy w uszko,

tak, by się na nas nie gniewał,

w patelni przejrzymy się niby w lustrze,

a garnek będzie nam śpiewał.

 

Piosenka pt. „Moje pomysły w deszczu” (sł. Urszula Piotrowska, muz. Dariusz Kabaciński)

Deszcz za oknem kap, kap, kap,

a ja myślę sobie tak:

– Nie znam nudy, nie, nie, nie,

bo ciekawi wszystko mnie.

 

Ref.: I już skarby, hop, hop z półek,

i z szuflady na podłogę.

Hej, hej, hej! To moje zbiory –

poustawiać znów je mogę.

Szklane kulki i maskotki,

i figurki różnych stworzeń,

i książeczki o zwierzętach.

Chcesz mieć zbiory? Każdy może!

 

Krople w szyby bam, bam, bam,

więc pomysły nowe mam

na zabawę, tralala,

a wy róbcie to, co ja.

 

Ref.: Przebieranki, gry planszowe,

teatrzyki oraz bale

i konkursy dla rodziny,

żeby czuła się wspaniale.

Potem mamie lub też tacie

wskoczyć grzecznie na kolana

i jesienne czytać bajki

albo słuchać deszczu grania

Tydzień pierwszy: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

Rozwijanie słuchu fonematycznego

 

Tydzień drugi: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

Budowanie prostych konstrukcji latających;

Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

Tydzień trzeci: : Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemetodycznych.

 

Tydzień czwarty: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

 

Tydzień piąty: W naszym magicznym kręgu

Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego

Odgrywa role w zabawach dramowych

Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe

Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni

Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie

 

Piosenka „Mały Polak, przedszkolak” 

 

Polska moim domem, domem jest. 

Biały orzeł godłem, godłem jej. 

Polska moim domem, domem jest. 

Biel i czerwień flaga, flaga ma. 

Polska moim domem, domem jest. 

Tutaj moi bliscy, bliscy są. 

Polska moim domem, domem jest, 

Który w sercu zawsze, zawsze mam. 

 A ja jestem przedszkolak , 

Mały Polak, przedszkolak!!! 

 

Wiersz  „ Barwy Ojczyste“

 

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość

biel –  serce czyste…

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.

Cz. Janczarski

Tydzień pierwszy: Zabawy na jesienne wieczory

Cele ogólne:

pobudzanie do działań artystycznych

kształtowanie umiejętności dostrzegania szczegółów i łączenia ich z ogółem.

doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w odpowiedni sposób i w odpowiedniej sytuacji.

Cele szczegółowe:

chętnie uczestniczy w zabawach parateatralnych, ilustruje treści wierszy i opowiadań poprzez ruch.

ćwiczy umiejętność skupienia uwagi i dostrzegania szczegółów na obrazkach.

wyraża emocje odpowiednio do sytuacji oraz w sposób akceptowany przez społeczeństwo.

 

Tydzień drugi: Mała i duża ojczyzna

Cele ogólne:

poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie wrażliwości i umiejętności współpracy,

rozpoznawanie liter m, M, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości,

rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania,

Cele szczegółowe:

wie, w jakiej ojczyźnie mieszka, zna nazwę stolicy Polski, rozpoznaje symbole narodowe,

doskonali słuch fonematyczny, dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej prostych słów,

poznaje cyfrę 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, przelicza w zakresie 1-5

 

Tydzień trzeci: W świecie wyobraźni

Cele ogólne:

wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, kształtowanie empatii,

rozpoznawanie litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania,

rozpoznawanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5,

poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej,

Cele szczegółowe:

wyraża swoje myśli za pomocą słów i gestów,

poznaje cyfrę 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, przelicza w zakresie 1-5

rozwija poczucie rytmu i wyobraźnię muzyczną

 

Tydzień czwarty: Przygotowania do zimy

Cele ogólne:

poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt,

poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych,

poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,

rozwijanie tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń .

Cele szczegółowe:

zna nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy, zna ich nawyki żywieniowe,

wie, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,

sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne.

 

Tydzień piąty: Nasze ciało

Cele ogólne:

utrwalanie nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza,

poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów,

poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości,

rozwijanie umiejętności klasyfikacji,

kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów,

kształcenie motoryki małej,

Cele szczegółowe:

zna i nazywa części ciała,

zna zasady utrzymywania higieny jamy ustnej

potrafi klasyfikować przedmioty ze względu na ich przeznaczenia,

wie, na czym polega zdrowy styl życia

 

Piosenka młodego patrioty

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Dziecko to taki patriota mały
Na co dzień, a nie od święta
Polską znam flagę i polskie godło
Hymn ojczysty pamiętam.

Ref: Bo moje miasto, bo moja wioska
To Polska, to Polska, to Polska!
A biało czerwone są barwy ulubione
To Polska, to Polska, to Polska!

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce
Więc czekam na geografię
Uczę się pilnie polskiej historii
Najlepiej jak potrafię.

Ref: Bo moje miasto, bo moja wioska
To Polska, to Polska, to Polska!
A biało czerwone są barwy ulubione
To Polska, to Polska, to Polska!

Dziecko to taki patriota mały
W myślach i czynach przejrzysty.
Brzydkich wyrazów ja nie używam
Dbam o język ojczysty.

 

Wiersz pt. ,,Co to jest Polska?”

Cz. Janczarski

– Co to jest Polska? –
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska – to wieś
i las, i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka, i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole