Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne styczeń 2022

Tydzień pierwszy: Mijają dni, miesiące, lata

Cele ogólne:

Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozumie następstwo dni i nocy

Dzieli się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii

Tydzień drugi: Zima i zwierzęta

Cele ogólne:

Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt w okresie zimy

Rozwijanie umiejętności matematycznych

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje niektóre ptaki i wie, jakimi pokarmami można je dokarmiać zimą

Liczy w dostępnym zakresie; dostrzega rolę ostatniego liczebnika

Układa dowolne kompozycje z klocków w kształcie figur geometrycznych.

Tydzień trzeci: Babcia i dziadek

Cele ogólne:

Rozwijanie mowy

Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wypowiada się całym zdaniem

Wzbogaca swoje słownictwo poprzez słuchanie czytanych bajek

Wie, jak należy okazywać szacunek osobom starszym

Tydzień czwarty: Teatr

Cele ogólne:

Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych

Rozwijanie umiejętności działania w grupie

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Tworzy prace plastyczne

Improwizuje ruchem piosenkę; mówi wiersze

Współdziała z dziećmi podczas wspólnych zadań

 

 

Piosenka „Babcia i dziadek”

Moja babcia lubi

w piłkę ze mną grać,

opowiada bajki,

kiedy idę spać.

 

Bo z babcią, moi mili,

wesoło spędzam czas,

bo babcia często śmieje się

i bardzo kocha nas. (2 x)

 

Dziadek – superfacet –

wciąż odwiedza mnie.

Czyta wiele książek,

zawsze wszystko wie.

 

Bo z dziadkiem, moi mili,

wesoło spędzam czas,

bo dziadek często śmieje się

i bardzo kocha nas. (2 x)

 

 

Wiersz „Święto”

 

Babcia z dziadkiem dziś świętują,

wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze,

wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusia już podaje kapcie,

bardzo kocha swoja babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz-

święto Dziadków ważna rzecz!

Tydzień pierwszy: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

 

Tydzień drugi : Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary

 

Tydzień trzeci: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;

Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

Tydzień czwarty: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

 

Wiersz „Dziadek“  B. Pierga

Nic już nie poradzę na to,

że mojego taty tato

zamiast ślęczeć nad gazetą,

lubi dla mnie być poetą.

Składa wersy w zgrabne zwrotki

kolorowe jak stokrotki.

Dziadek puzzle też układa,

bajki pięknie opowiada.

Gdy idziemy przez park stary

, wokół same dziwy, czary.

Dziadek klucze ma do snów.

Brak na tego dziadka słów!

To z nim (chociaż już niemłody!)

najwspanialsze mam przygody.

Zamiast bujać się w fotelu

(wzorem innych dziadków wielu),

buja ze mną wciąż w obłokach,

opowiada mi o smokach

i łasuchem jest nie lada –

razem ze mną dżem podjada.

Choć prawdziwy, nie baśniowy,

dziadek mój jest wyjątkowy!

 

Piosenka „ Dobrze mi u dziadków “

Koci, koci, łapci,

dobrze mi u babci.

Weźmie na kolana

babcia ukochana!

 

Babcia da obiadek,

pohuśta mnie dziadek.

Zjemy czekoladkę

z babcią oraz z dziadkiem.

 

Złapmy się za ręce

przy naszej piosence,

zatańczymy w kapciach dziadek,

ja i babcia!

Dziadek, ja i babcia!

Dziadek, ja i babcia!

Tydzień pierwszy:  „Skok w Nowy Rok”

Cel główny:

Kształtowanie logicznego myślenia i umiejętności pojmowania świata.

Cele szczegółowe:

rozumie zjawisko przemijania ( lat, miesięcy, pór roku)

rozumie znaczenie czasu oraz sens używania zegara,

orientuje się w czasie i przestrzeni.

 

Tydzień drugi: „Wszędzie biało”

Cel główny:

Kształtowanie wyobraźni i umiejętności twórczego wyrażania samego siebie.

Cele szczegółowe:

potrafi za pomocą rysunków i gestów wyrazić własne emocje,

rozumie że inne stworzenia czują i potrzebują opieki człowieka,

dostrzega piękno otaczającego świata.

 

Tydzień trzeci:„Babcia i dziadek”

Cel główny:

Zna i rozumie wartości miłość i rodzina.

Cele szczegółowe:

zna poszczególnych członków rodziny,

wie jakie są relacje i zależności pomiędzy członkami rodziny,

wie, że należy szanować starsze osoby.

 

Tydzień czwarty: „Zimowe zabawy”

Cel ogólny:

Poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas świata.

Cele szczegółowe:

wie jak należy ubierać się odpowiednio do pory roku,

zna charakterystyczne cechy pór roku oraz cechy je odróżniające,

potrafi budować poprawne wypowiedzi.

 

Piosenka

„Kiedy babcia była mała”

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała.

Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Refren

I co , i co , że babcia nam urosła ,

że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.

I co , i co , to ważne że mam babcię ,

że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią.

 

A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki.

Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko lody!

Refren

I co , i co , że dziadek urósł trochę ,

że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem.

I co , i co , to ważne że mam dziadka ,

że bardzo kocham go i lat mu życzę sto!

 

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę.

Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

Refren

I co , i co , że trochę nam urośli ,

że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli.

I co , i co , to ważne że są z nami ,

niech żyją długi czas i zawsze lubią nas

 

 

Wiersze„Dla babci” D. Gellner

Siadaj, babciu, siadaj blisko.

Zaraz Ci opowiem wszystko.

Prawie całą noc nie spałam,

Bo prezenty wymyślałam.

Na kanapie się kręciłam,

Aż dla Ciebie wymyśliłam:

Z lodu broszkę i korale,

I śniegowe cztery szale.

Dziesięć czapek w śnieżną kratkę,

I lodową czekoladkę.

Jak nie będzie Ci smakować,

To mnie możesz poczęstować.

 

„Dla dziadka” D. Gellner

Dziadku, dziadku, czy to Ty?

Coś na Twojej głowie lśni.

To korona! Słowo daję!

Przecież znam korony z bajek!

Czy to fotel? Ale skąd!

To nie fotel tylko tron!

I w ogóle, i w szczególe

Jesteś dziadku dzisiaj królem!

Pytasz co to za zagadka?

To po prostu Święto Dziadka!

Tydzień pierwszy: Skok w nowy rok.

Rozwijanie sprawności językowych – tworzenie wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym;

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych;

Doskonalenie umiejętności improwizacyjnych dzieci;

Kształtowanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich.

 

Tydzień drugi: Wszędzie biało.

Kształcenie umiejętności językowych, posługiwanie się pojęciami lód, para wodna, woda;

Kształtowanie logicznego myślenia;

Rozwijanie umiejętności improwizacji za pomocą ruchu;

Rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi;

Rozwijanie umiejętności współpracy w zabawie;

Kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni ramion i nóg.

 

Tydzień trzeci: Moja babcia i mój dziadek.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

Kształtowanie percepcji słuchowej dzieci;

Rozwijanie sprawności manualnej;

Kształtowanie postawy szacunku do starszych osób.

 

Tydzień czwarty: Zimowe zabawy.

Rozwijanie słownika – posługiwanie się nazwami części garderoby;

Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas układania historyjek obrazkowych;

Kształtowanie myślenia matematycznego – zapoznanie z liczebnikiem 5 w trzech aspektach;

Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy.

 

Piosenka „Pory roku”

Cztery pory ma rok cały,

każda inna, oczywiście.

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,

lato w słońcu, jesień w liściach.

 

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,

cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy,

każda w co innego gra.

 

Wiosna lubi rower, piłkę,

lato- łódki i skakanki,
jesień – rolki, hulajnogi,

zima – narty, łyżwy, sanki.

 

Ref. Wiosna…

 

Wiosna stawia babki z piasku,

lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,

zima śnieg w bałwana zmienia.

 

Wiersz: Moja babcia B. Forma

Jestem sobie wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek,
których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki
różne wiersze, zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię to nie żarty!

Tydzień pierwszy: Witamy nowy rok

utrwala nazwy pór roku oraz ich charakterystycznych cech;

posiada świadomość cykliczności pór roku;

poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy;

zna nazwy dni tygodnia – utrwala liczbę 7 w kontekście dni tygodnia;

czyta globalnie wyraz zegar;

poszerza wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu;

doskonali umiejętność ustalania położenia przedmiotów w stosunku do siebie;

odczytuje symbole rysunkowe

 

Tydzień drugi: Co można robić zimą?

poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: mróz, śnieg, lód;

poszerza wiedzę na temat cech i właściwości śniegu i lodu;

rozpoznaje i nazywa literę U, u – czyta globalnie wyraz: usta ;

rozwija umiejętność analizy i syntezy głoskowej;

wypowiada się na podany temat;

rozwija zdolności manualne;

kształtuje postawę dbałości o własne zdrowie;

potrafi połączyć przyczynę ze skutkiem;

rozwija umiejętność wnioskowania;

poszerza wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy;

doskonali kompetencje matematyczne (przelicza, dekoduje);

rozpoznaje i nazywa cyfrę 8, przelicza na konkretach w zakresie 8;

 

Tydzień trzeci: Święto babci i dziadka

okazuje szacunek wobec osób starszych;

rozwija umiejętność okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych;

radzi sobie z emocjami podczas rozgrywania gier (wygrana – przegrana);

doskonali umiejętność wypowiadania się i uważnego słuchania innych;

rozpoznaje i nazywa literę S,s – czyta globalnie wyraz: ser ;

 

Tydzień czwarty: Zimowe mistrzostwa sportowe

zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;

kształtuje postawę zdrowej rywalizacji;

rozwija motorykę w zakresie zręczności i zwinności;

dzieli wyrazy na sylaby;

rozwija słownictwo związane z zimowymi dyscyplinami sportowymi;

rozwija umiejętność współpracy;

 

Wiersz: Znów minął rok  Agnieszka Galica

 

Wiosna niesie kwiaty,

za nią idzie lato,

jesień sypie kasztanami,

zima biegnie z bałwankami.

Czas nam nie chce się zatrzymać.

Wiosna, lato jesień, zima.

Znów minął rok, kolejny rok.

Wiosna świeci słońcem,

lato jest gorące,

jesień jabłka ma dojrzałe,

zima chodzi w futrze białym.

 

Wiersz: Tydzień  Jan Brzechwa

 

Tydzień dzieci miał siedmioro: 

„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie tak łatwo 

Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę: 

„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.

Czwartek w górze igłą grzebie 

I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,

A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota: 

„Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli, 

Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek: 

„No, a gdzie jest poniedziałek?”

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku – I tak dalej

 

Piosenka: Śpiewa babcia, śpiewa dziadek

sł., Urszula Piotrowska,

muz. Magdalena Melnicka ‑ Sypko

 

Wymyśliły wesołe nutki piosenkę dla babci i dziadka.

Miś ją zagra na bębenku, a Pajacyk na kołatkach.

Tamburynem potrząsa Lala, po przedszkolu niosą się dźwięki.

I po chwili zgodny chórek nuci refren tej piosenki.

 

Ref.: Śpiewa babcia, śpiewa dziadek, śpiewam ja.

Jak to miło, gdy piosenkę każdy zna.

Nutki chętnie nam wtórują: mi, mi, la.

Śpiewa chórek na trzy głosy: tra, la, la.

 

Wyskoczyły z piosenki nutki. Do tańca porwały się żwawo:

jedna z babcią, druga z dziadkiem, para w lewo, para w prawo.

Roztańczone wołają nutki: wszyscy bawią się dziś wspaniale.

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka najpiękniejszy bal nad bale.

 

Ref.: Tańczy babcia, tańczy dziadek, tańczę ja.

Do kółeczka zapraszają nutki nas.

Przytupują, podskakują, hop, la, la.

Bal dla babci, bal dla dziadka, na sto

Tydzień pierwszy: Płynie czas.

Cele ogólne:

Poznaje tradycje związane z witaniem Nowego Roku.

Poznaje dni tygodnia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna sposoby witania Nowego Roku.

Wymienia dni tygodnia.

 

Tydzień drugi: Młodsi i starsi.

Cele ogólne:

Poznaje członków rodziny.

Zacieśnia więzy rodziny.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia członków rodziny.

Potrafi zaśpiewać piosenkę dla dziadków.

 

Tydzień trzeci ;Sport to zdrowie.

Cele ogólne:

Poznaje zasady bezpiecznej zasady.

Poszerzenie wiedzy nt sportów zimowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie.

Nazywa zabawy i sporty zimowe.

 

Tydzień czwarty: Dbam o zdrowie.

Cele ogólne:.

Poznaje metody zdrowego stylu życia.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jak żyć zdrowo .

Rozwija zdolności sportowe.

 

Wiersz ,,Dla Babci i Dziadka” I. Salach

Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków

są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami

już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

 

Piosenka ,,Dla Babci i Dziadka”

Wyczaruję dla babuni suknię z kropel rosy,

Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy

Wplotę Jej we włosy.

 

Ref: Babciu, droga Babciu

To wszystko dla Ciebie

Babciu, droga Babciu

Bardzo kocham Ciebie.

 

Namaluję Dziadziusiowi rybek pełną rzekę,

Koszyk grzybów, działkę z domkiem

Pieska na pociechę.

 

Ref: Dziadziu, drogi Dziadziu

To wszystko dla Ciebie

Dziadziu, drogi Dziadziu

Bardzo kocham Ciebie.

 

 

Tydzień pierwszy: W krainie baśni.

Cel główny:

Wzbudzanie zainteresowania literaturą.

Kontakt z literaturą i czasopismami..

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się n temat ulubionych książek

tworzy akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych

rozpoznaje i nazywa bohaterów baśni

tworzy własną książeczkę, rysując przygody bohaterów

wykonuje zaproponowane zadania współpracując w zespole

śpiewa piosenkę rysując po odpowiednim wzorze

wymienia nazwy dni tygodnia

reaguje ruchem na zmienny akompaniament

sprawnie porusza się w przestrzeni

stosuje znaki <, >, =

wykonuje zakładkę do książki

wie, co można kupić w księgarni

 

Tydzień drugi: Rodzice rodziców.

Cel główny:

Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny; podawanie powiązań między jej członkami.

Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na podany temat

wymienia właściwości magnesu

wykonuje prezenty dla najbliższych

śpiewa piosenkę

dodaje na liczmanach

reaguje określonym ruchem na polecenia nauczyciela

maluje portret babci i dziadka

chętnie wykonuje zaproponowane działania

wspólnie przygotowuje salę na przyjęcie gości

prezentuje babciom i dziadkom swoje umiejętności taneczno-wokalne

wymienia członków swojej rodziny

zna powiązania między członkami rodziny np. babcia to mama mamy lub taty itp

 

Tydzień trzeci ; Zimowe potrzeby ptaków.

Cel główny:

Dokarmianie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.

Rozpoznawanie i nazywanie niektórych ptaków

Rozpoznawanie niektórych zwierząt po śladach na śniegu.

Cele operacyjne (dziecko):

dokarmia ptaki

uczestniczy w ćwiczeniach

wycina rysunek, wypełnia jego powierzchnię małymi kawałkami gazety

rozwiązuje zagadki

rytmicznie klaszcze i porusza się przy piosence

naśladuje odgłosy

układa słowa z pierwszych głosek nazw obrazków

wykonuje formę przestrzenną według własnego pomysłu

układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń

rozpoznaje szron

 

Tydzień czwarty: Zimo baw się z nami .

Cel główny:

Integracja dzieci z różnych grup

Cele operacyjne (dziecko):

rozwiązuje zagadki

wypowiada się na podany temat

wyszukuje obrazki przedstawiające zimową aurę

wykonuje ćwiczenia w parach

maluje farbami na dużym arkuszu papieru

ilustruje wiersz i piosenkę ruchem

naśladuje dźwięki wydawane podczas jazdy na sankach, nartach (szu, szu, wiu, wiu, skrzyp, skrzyp, dzyń, dzyń);

toczy papierowe kule w różnych kierunkach

porusza się zgodnie ze słyszanym rytmem – rytm wystukiwany na trójkącie

stosuje określenia: krótkie, długie, najdłuższe.

 

Wiersz: „Kocham babcię i dziadka” B. Forma

 

Kocham mocno babcię, dziadka –
to nie żarty moi mili,
dzisiaj im życzenia składam,
by sto latek jeszcze żyli.
Kiedy smutek mnie ogarnia
i wszystkiego mam już dosyć,
dziadek mocno mnie przytuli,
o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,
babcia zaraz coś upiecze.
Muszę przyznać, te wypieki
najwspanialsze są na świecie.
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach
przekazują wciąż wytrwale,
swym kochanym wnukom, wnuczkom
rad życiowych całą gamę.

 

Piosenka: „Wesoła babcia” sł. i muz. D. i K. Jagiełło

Moja babcia lubi śpiewać, moja babcia lubi grać,

lubi czytać dobre książki, a w niedzielę dłużej spać! 

 

Ref:

Bo nieprawda, że to babcie muszą ciągle w kuchni stać

Smażyć placki, jajecznicę i ubrania nasze prać.

 

Moja babcia jest zadbana i ubiera modnie się,

Chodzi często do fryzjera i wspaniale trzyma się.

 

Ref:

Bo nieprawda, że to babcie…

 

A ja kocham swoją babcię i pomagam ciągle jej.

Chcę, by długo była młoda i by żyło się jej lżej.

 

Ref:

Bo nieprawda, że to babcie…

Tydzień pierwszy: Witamy Nowy Rok.

Cele ogólne:

Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wskazuje ubrania, które chronią przed zimnem,

Ćwiczy spostrzegawczość,

Eksperymentuje z kolorami.

 

Tydzień drugi: Co można robić zimą?

Cele ogólne:

Eksperymentowanie ze śniegiem.

Określanie cech zimowej pogody.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje właściwości śniegu,

Ugniata, formułuje kulki z plasteliny,

Wyraża nastrój poprzez taniec.

 

Tydzień trzeci: Święto babci i dziadka.

Cele ogólne:

Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.

Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dziecka.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Usprawnia małą motorykę,

Wyraża emocje,

Uczy się piosenek,

Poszerza zakres liczenia.

 

Tydzień czwarty: Zimowe mistrzostwa sportowe.

Cele ogólne:

Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Poznanie zimowych dyscyplin sportowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Układa historyjkę obrazkową,

Uważnie słucha utworów literackich,

Doskonali liczenie,

Układa obrazek z gotowych elementów.

 

Wiersz Cz. Janczarskiego „Roczek”

Przyszła do nas wiosna

w kolorowych kwiatach.

Przyleciały ptaki

z dalekiego świata.

 

Dobrze, że jest wiosna,

wiosna cieszy nas.

Słonko grzeje mocno,

już na lato czas…

 

Przyszło do nas lato

i pogodą darzy,

budujemy zamki

na słonecznej plaży.

 

Dobrze, że jest lato,

lato cieszy nas.

Rumienią się jabłka,

już na jesień czas…

 

Przyszła do nas jesień

borowiki rosną,

pękają kasztany

co tu kwitły wiosną!

 

Dobrze, że jest jesień,

jesień cieszy nas.

Płyną ciężkie chmury.

Już na zimę czas…

 

Piosenka pt. „Tak się zachmurzyło”

 

Tak się zachmurzyło,

słonko się ukryło,

pada, pada, śnieżek biały,

dawno go nie było.

 

Chodźmy na saneczki,

chłopcy i dzieweczki.

Pojedziemy wszyscy razem

z wysokiej góreczki.

 

Pędzimy, pędzimy,

nic się nie boimy.

Aż tu nagle bęc na śnieżek,

wszyscy już leżymy.

Tydzień  pierwszy: „ Płynie czas”

Cele ogólne:

Poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem.

Utrwalenie nazw pór roku oraz dni tygodnia.

Operowanie pojęciami – nazwami miesięcy.

Kształtowanie poczucia upływającego czasu.

Wyrażanie radości z doświadczania i eksperymentowania.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie czas.

Poznaje urządzenia służące do pomiaru upływającego czasu.

Wymienia po kolei nazwy dni tygodnia, pór roku i miesięcy.

Bada zjawiska przyrodnicze.

 

Tydzień drugi: „Młodsi i starsi”

Cele ogólne:

Kształtowanie poczucia szacunku w stosunku do osób starszych.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Rozwijanie umiejętności porządkowania, dobierania w pary.

Poznawanie zjawisk przyrodniczych, obserwowanie i omawianie ich.

Wdrażanie do przedstawiania swoich umiejętności i wiedzy na forum.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia pojęcie: szacunek dla starszych osób.

Wie, iż należy pomagać starszym ludziom.

Przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów.

Uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji.

Prezentuje swoja wiedzę i umiejętność dotyczącą swoich dziadków.

 

Tydzień trzeci: „ Sport to zdrowie”

Cele ogólne:

Kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka.

Operowanie pojęciami związanymi z dyscyplinami sportów zimowych.

Zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji.

Poznawanie świata wieloma zmysłami.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wyjaśnia znaczenie pojęcia sprawność fizyczna.

Nazywa zimowe dyscypliny sportowe.

Zna zasady bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich.

Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Poznaje świat różnymi zmysłami.

 

Tydzień czwarty: „Dbam o zdrowie”

Cele ogólne:

Poznawanie symboli igrzysk olimpijskich.

Poznawanie procesu powstawanie kazeiny (ścinanie białka, wytrącanie tłuszczu).

Poznawanie symboli na metkach ubrań; poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie zasad zdrowego stylu życia.

Rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Mówi o swoich doświadczeniach związanych z dbaniem o własne zdrowie.

Wyjaśnia pojęcie fair play; dostrzega i wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu.

Zna różne zimowe dyscypliny sportowe.

Wie, które zimowe buty służą do uprawiania różnych zimowych sportów.

 

Piosenka pt. „Cza-cza dla babci” (sł. Ewa Stadtmüller, muz. Agnieszka Widlarz)

 

Ref.: Poznajcie, proszę, moją babcię.

Ma pantofelki, a nie kapcie.

Fryzurkę rudą jak wiewiórka,

na siwe włosy jeszcze kiedyś przyjdzie czas.

 

Babcia w niebieskim dresie

pędem na zumbę gna.

Kijki ma w obu rękach,

i adidasy pełne klasy babcia ma.

 

Ref.: Poznajcie, proszę, moją babcię…

 

Babciu, chodźmy na basen!

Babciu, na rolki czas!

Babciu, no powiedz szczerze,

Czy na rowerze dzisiaj też przegonisz nas.

 

Ref.: Poznajcie, proszę, moją babcię…

 

Wiersz pt. „Narciarz” (Jan Brzechwa)

Pada śnieżek, pada śnieżek,

łatwo zapaść się po pas,

a na nartach, jak wzdłuż ścieżek

mogę sobie iść przez las.

Droga gładka i otwarta,

słońce świeci, śnieżek spadł,

więc na nartach, więc na nartach

śmiało mogę ruszać w świat.

Tydzień pierwszy: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

 

Tydzień drugi : Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary

 

Tydzień trzeci: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

 

Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;

Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

Tydzień czwarty: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

Wiersz „Dziadek“

Nic już nie poradzę na to,

że mojego taty tato

zamiast ślęczeć nad gazetą,

lubi dla mnie być poetą.

Składa wersy w zgrabne zwrotki

kolorowe jak stokrotki.

Dziadek puzzle też układa,

bajki pięknie opowiada.

Gdy idziemy przez park stary

, wokół same dziwy, czary.

Dziadek klucze ma do snów.

Brak na tego dziadka słów!

To z nim (chociaż już niemłody!)

najwspanialsze mam przygody.

Zamiast bujać się w fotelu

(wzorem innych dziadków wielu),

buja ze mną wciąż w obłokach,

opowiada mi o smokach

i łasuchem jest nie lada –

razem ze mną dżem podjada.

Choć prawdziwy, nie baśniowy,

dziadek mój jest wyjątkowy!

Bożena Pierga

 

Piosenka „ Dobrze mi u dziadków “

Koci, koci, łapci,

dobrze mi u babci.

Weźmie na kolana

babcia ukochana!

 

Babcia da obiadek,

pohuśta mnie dziadek.

Zjemy czekoladkę

z babcią oraz z dziadkiem.

 

Złapmy się za ręce

przy naszej piosence,

zatańczymy w kapciach dziadek,

ja i babcia!

Dziadek, ja i babcia!

Dziadek, ja i babcia!

Tydzień pierwszy: Skok w Nowy Rok

Cele ogólne:

Uświadamianie następstwa pór roku.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Cele szczegółowe:

Poznaje i nazywa kolory powstające z połączenia innych kolorów.

Rozumie następstwo dni i nocy.

Wyraża radość z uczestniczenia w zabawach badawczych.

Tydzień drugi: Wszędzie biało

Cele ogólne:

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.

Nauka piosenek i pląsów.

Cele szczegółowe:

Dokonuje obserwacji przyrodniczych; analizuje, wyciąga wnioski.

Tworzy budowle przestrzenna.

Potrafi złożyć obrazek z części w całość.

Tydzień trzeci: Babcia i dziadek

Cele ogólne:

Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych.

Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych.

Cele szczegółowe:

Potrafi złożyć życzenia swoim najbliższym.

Prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy

Tydzień czwarty: Zimowe zabawy

Cele ogólne:

Wdrażanie do ubierania się stosownego do warunków atmosferycznych.

Zachęcanie do zabawa na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Cele szczegółowe:

Posługuje się pojęciami: para, prawy, lewy.

Wyrabia nawyk prawidłowego posługiwania się przyborami do rysowania i pisania.

Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem

Piosenka „Fajni dziadkowie:”

Sł. Ewa Stadtmuller

 

Pierogi już na stole, To rzecz bardzo miła

Kto je nam ulepił? Babcia ulepiła!

Ref: Z babcią oraz z dziadkiem Jest nam znakomicie,

Bo oni wnuczęta Kochają nad życie.

Miło jest po parku Jeździć na rowerze.

Kto nas tam zabiera? Dziadziuś nas zabierze!

Ref: Z babcią oraz z dziadkiem Jest nam znakomicie,

Bo oni wnuczęta Kochają nad życie.

Miło jest po parku Jeździć na rowerze.

Kto nas tam zabiera? Dziadziuś nas zabierze!

Ref: Z babcią oraz z dziadkiem Jest nam znakomicie,

Bo oni wnuczęta Kochają nad życie

 

Wiersz „Dla babci i dziadka” M. Ćwiek

 

Wyczaruję dla babuni

Suknię z kropli rosy

Szal z obłoków, wstążkę z tęczy

Wplotę jej we włosy

Babciu, droga babciu to wszystko dla ciebie

Babciu, droga babciu bardzo kocham Ciebie

 

Namaluję dziadziusiowi

Rybek pełną rzekę

Koszyk grzybów, działkę z domkiem

Pieska na pociechę

Dziadku, drogi dziadku to wszystko dla ciebie

Dziadku, drogi dziadku bardzo kocham ciebie