Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne wrzesień 2021

Tydzień pierwszy: To jestem ja

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

dostrzeganie i kontynuowanie rytmu

współdziałanie w grupie

Tydzień drugi: Moja grupa

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela

Tydzień trzeci: Moja droga do przedszkola

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).

poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy.

rozwijanie zainteresowań plastycznych

Tydzień czwarty: Idzie jesień … przez park, las

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola

uczestniczenie w zabawach twórczych

wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało

Piosenka „Trzy kasztanki”

Toczą się kasztanki trzy,
hop, la, la.
Dwa wesołe, jeden zły,
hop, la, la.
To dlatego złoszczę się,
hop, la, la.
Bo nikt nie chce zabrać mnie,
hop, la, la.
Woła Ola, woła Jaś,
hop, la, la.
Już kasztanku, jesteś nasz,
hop, la, la.
Śmieje się kasztanek w głos,
hop, la, la.
Z nim kasztanków cały stos,
hop, la, la

 

Wiersz „ Droga do przedszkola”

Codziennie wczesnym rankiem,
zawsze drogę tę samą,
przemierzam do przedszkola
razem z moją mamą.

Mijam skrzyżowanie,
sklepy, park i szkołę,
potem kilka domów
i widzę przedszkole.

Jestem przedszkolakiem,
więc swój adres znam,
do domu potrafię
drogę wskazać wam.

Tydzień pierwszy: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki”.

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji.

Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia.

Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

Tydzień drugi: W moim domu nie nudzi się nikomu

Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

Nauka wymiany jeden do jednego;

Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

Tydzień trzeci: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Tydzień czwarty: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy . Dbałość o zachowanie czystości;

Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci .

 

Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek“

1.Jestem sobie przedszkolaczek,

nie grymaszę i nie płaczę,

na bębenku marsza gram:

ram tam tam, ram tam tam.

2. Mamy tu zabawek wiele,

razem bawić się weselej,

bo kolegów dobrych mam,

ram tam tam, ram tam tam.

3. Kto jest beksą i mazgajem,

ten się do nas nie nadaje.

Niechaj w domu siedzi sam,

ram tam tam, ram tam tam.

4. Mamy klocki, kredki, farby

– to są nasze wspólne skarby.

Bardzo dobrze tutaj nam,

ram tam tam, ram tam tam.

Bardzo dobrze tutaj nam,

ram tam tam.

 

Wiersz  „ Moje książki“

Iwona Salach

Moje książki kolorowe

stoją równo na półeczce.

Myję ręce i oglądam kartkę

po karteczce.

Czasem książki czyta mama,

 bo ja nie potrafię sama.

Z książek wiele się dowiecie

o szerokim, pięknym świecie.

O roślinach, o zwierzętach,

o dalekich krajach też.

Wszystko w książce jest zamknięte,

a więc ją do ręki bierz.

Tydzień pierwszy: W przedszkolu

Cele ogólne:

Współuczestniczy w opracowaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.

Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.

Jest samodzielne w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

Cele szczegółowe:

Doskonali umiejętność układania rytmów.

Zna zasady panujące w przedszkolu.

Współuczestniczy w opracowywaniu kodeksu zachowań, odczytuje umowne symbole graficzne.

 

Tydzień drugi: Moi koledzy

Cele ogólne:

Zapoznanie z postacią przewodnią – Pakiem.

Posługiwanie się imionami kolegów.

Kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – odszukiwanie swojego imienia.

Cele szczegółowe:

Rozwija umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie.

Tworzy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie.

 

Tydzień trzeci: Moja miejscowość

Cele ogólne:

Kształcenie myślenia logicznego – rozpoznawanie i nazywanie elementów krajobrazu miejskiego.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka o pojęcia związane z domem.

Rozpoznawanie i nazywanie elementów charakterystycznych dla krajobrazu wsi

Cele szczegółowe:

Rozpoznaje i nazywa dźwięki różnych pojazdów.

Wie na czym polega koleżeństwo, wie, że należy dzielić się zabawkami.

 

Tydzień czwarty: Ja, ty i środowisko

Cele ogólne:

Rozwijanie myślenia logicznego – dostrzeganie i określanie różnic w wyglądzie pomiędzy różnymi osobami.

Kształtuje orientacje w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie zainteresowania czytaniem.

Cele szczegółowe:

Wskazuje i nazywa podstawowe części twarzy i ciała u siebie i innej osoby.

Wie jak wygląda człowiek wesoły, smutny, zły.

Rozwija doznania sensoryczne.

 

Tydzień piąty: Dary jesieni

Cele ogólne:

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

Pokazywanie i nazywanie części warzyw (liść, korzeń).

Kształcenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski o w nagłosie wyrazów.

Cele szczegółowe:

Potrafi określić cechy charakterystyczne niektórych owoców.

Dowiaduje się jakie znaczenie dla zdrowia mają witaminy.

Utrwala nawyk mycia rąk przed kontaktem z jedzeniem.

 

Pak – przyjaciel przedszkolaków

sł. Ewa Stadtmüller, muz. Liliana Widlarz

 

Kto świata ciągle jest tak ciekawy?

Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?

Kto świetny humor zawsze ma?

Kto się na żartach zna?

 

Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty,

Pak – to kompan znakomity,

Pak – najmilszy z wszystkich Paków,

Pak–przyjaciel przedszkolaków!

 

Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,

z Pakiem wyprawa każda się uda,

wytropić można nawet lwa,

kiedy się Paka ma!

 

Ref.: Pak ze szmatek

 

 

Wiersz: Okienka i okna

Ewa Bełczewska

 

„Każdy Tomek ma swój domek”.

Każdy domek okna swoje.

– Moje okna są malutkie,

kwadratowe i czyściutkie.

Na osiedlach domów wiele,

dużo ludzi – jest weselej.

Wszystkie domy okna mają

i na siebie spoglądają.

A w tych domach okna różne,

Kwadratowe i podłużne.

Okna duże, okna małe,

ale wszystkie doskonałe.

Tu są koła, tam trójkąty,

dalej jeszcze prostokąty.

Dobrze popatrz, znajdź owalne,

w małych domach to normalne.

W wielkich miastach, w centrum samym,

domy do chmur dosięgają.

Czarny obok błękitnego

to drapacze chmur, kolego.

A w nich okna jak lusterka,

Tydzień pierwszy: W przedszkolu

Cele ogólne:

Współuczestniczy w opracowaniu Kodeksy Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.

Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.

Jest samodzielne w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

Cele szczegółowe:

Doskonali umiejętność układania rytmów.

Przypomina sobie zasady panujące w przedszkolu.

Współuczestniczy w opracowywaniu kodeksu zachowań, odczytuje umowne symbole graficzne.

Tydzień drugi: W przedszkolu

Cele ogólne:

Zapoznanie z postacią przewodnią – Pakiem.

Posługiwanie się imionami kolegów.

Kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – odszukiwanie swojego imienia.

Cele szczegółowe:

Rozwija umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie.

Tworzy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie.

Tydzień trzeci: Moja miejscowość

Cele ogólne:

Kształcenie myślenia logicznego – rozpoznawanie i nazywanie elementów krajobrazu miejskiego.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka o pojęcia związane z domem.

Rozpoznawanie i nazywanie elementów charakterystycznych dla krajobrazu wsi

Cele szczegółowe:

Rozpoznaje i nazywa dźwięki różnych pojazdów.

Wie na czym polega koleżeństwo, wie, że należy dzielić się zabawkami.

Tydzień czwarty: Ja, ty i środowisko

Cele ogólne:

Rozwijanie myślenia logicznego – dostrzeganie i określanie różnic w wyglądzie pomiędzy różnymi osobami.

Kształtuje orientacje w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie zainteresowania czytaniem.

Cele szczegółowe:

Wskazuje i nazywa podstawowe części twarzy i ciała u siebie i innej osoby.

Wie jak wygląda człowiek wesoły, smutny, zły.

Rozwija doznania sensoryczne.

Tydzień piąty: Dary jesieni

Cele ogólne:

Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

Pokazywanie i nazywanie części warzyw (liść, korzeń).

Kształcenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski o w nagłosie wyrazów.

Cele szczegółowe:

Potrafi określić cechy charakterystyczne niektórych owoców.

Dowiaduje się jakie znaczenie dla zdrowia mają witaminy.

Utrwala nawyk mycia rąk przed kontaktem z jedzeniem.

Pak – przyjaciel przedszkolaków

sł. Ewa Stadtmüller, muz. Liliana Widlarz

Kto świata ciągle jest tak ciekawy?

Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?

Kto świetny humor zawsze ma?

Kto się na żartach zna?

Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty,

Pak – to kompan znakomity,

Pak – najmilszy z wszystkich Paków,

Pak–przyjaciel przedszkolaków!

Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,

z Pakiem wyprawa każda się uda,

wytropić można nawet lwa,

kiedy się Paka ma!

Ref.: Pak ze szmatek

Wiersz Okienka i okna

Ewa Bełczewska

Każdy Tomek ma swój domek”.

Każdy domek okna swoje.

Moje okna są malutkie,

kwadratowe i czyściutkie.

Na osiedlach domów wiele,

dużo ludzi – jest weselej.

Wszystkie domy okna mają

i na siebie spoglądają.

A w tych domach okna różne,

Kwadratowe i podłużne.

Okna duże, okna małe,

ale wszystkie doskonałe.

Tu są koła, tam trójkąty,

dalej jeszcze prostokąty.

Dobrze popatrz, znajdź owalne,

w małych domach to normalne.

W wielkich miastach, w centrum samym,

domy do chmur dosięgają.

Czarny obok błękitnego

to drapacze chmur, kolego.

A w nich okna jak lusterka,

księżyc nocą na nie zerka.

Tydzień pierwszy: W przedszkolu.

kształtuje umiejętność przedstawiania się; rozpoznaje zapis swojego imienia

poznaje osoby pracujące w grupie/przedszkolu i ich zadania

poznaje budynek i ogród przedszkolny

oswaja lęk związany z rozstaniem z rodzicami

integruje się z grupą

rozwija umiejętności samoobsługowe

poznaje zasady panujące w przedszkolu

dzieli się zabawkami z innymi dziećmi

używa słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję

Tydzień drugi: Wakacyjne wspomnienia.

swobodnie wypowiada się nt wakacji

wymienia cechy charakterystyczne dla lata

czyta globalnie wyraz lato

kształtuje umiejętność słuchania innych i czekania na swoja kolej

klasyfikuje przedmioty wg jednej cechy

poznaje mapę Polski

rozpoznaje charakterystyczne elementy dla krajobrazu górskiegi i nadmorskiego

Tydzień trzeci: Jesteśmy bezpieczni.

wypowiada się nt domu jako miejsca swego zamieszkania

rozumie komu i w jakich sytuacjach można podać swój adres

poznaje podstawowe zasady poruszania się pieszego

zna zasady bezpiecznych zachowań na placu zabaw

rozumie, że odpowiada za własne bezpieczeństwo ( poznaje zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami oraz w kontaktach z nie-znajomymi)

określa rolę przedstawicieli służb publicznych: strażaka, policjanta, ratownika medycznego; zna numery alarmowe do tych instytucji

potrafi wezwać pomoc z wykorzystaniem numeru 112

Tydzień czwarty: Dbam o siebie i środowisko.

doskonali czynności samoobsługowe związane z higieną

poznaje zmysły

wyrabia nawyk dbania o swoje ciało – wzrok, oczy

dba o porządek w sali – kształtuje odpowiedzialność za wspólną przestrzeń

rozwija świadomość ekologiczną

łączy przyczynę z e skutkiem

 

Piosenka: „PLAC ZABAW”

słowa: M. Ostojewska

muz.: I. Bogucka

 

Już w oczach radość, bo słońce świeci

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci,

bawić się chodźmy dziś!

 

Ref.: Plac zabw, plac zabaw

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw

w słoneczne dni odwiedzasz go!

 

Są tu drabinki i karuzela,

każdy się kręcić chce!

A w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

 

Miło jest huśtać się na huśtawce,

wszyscy lubimy to że hej!

Możemy puszczać barwne latawce.

Wietrzyku dla nich wiej!

 

Ciekawi świata zawsze jesteśmy,

uczyć się każdy chce!

Bawić się świetnie na placu zabaw

możemy całe dnie!

 

Wiersz: KOLEDZY

Czesław Janczarski

 

Tak się nudziłem,

gdy byłem sam.

A teraz kilku,

kolegów mam.

Co dzień od rana,

czekam tej chwili,

gdy będą ze mną,

koledzy mili.

Wspólna zabawa,

zawsze się uda.

Już teraz nie wiem,

co to jest nuda.

Dobrze nam razem,

czy słońce, czy deszcz.

Czy i Ty z nami,

bawić się chcesz?

Tydzień pierwszy: Dzień dziecka

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw.

Poszerzenie wiedzy nt. dzieci z różnych stron świata.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wskazać różnice i podobieństwa na obrazku.

Doskonali umiejętność poruszania się po mapie.

 

Tydzień drugi: Zwierzęta duże i małe

Cele ogólne:

Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w świecie.

Doskonalenie czytania globalnego.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jakie są zwierzęta żyjące na innych kontynentach.

Rozbudowuje słownik, wypowiada się całymi zdaniami.

 

Tydzień trzeci : Lato

Cele ogólne:

Doskonalenie umiejętności nazywania pór roku, miesięcy

Poszerzenie informacji na temat burzy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Potrafi wymienić cechy lata, zna miesiące.

Wie, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy.

 

Tydzień czwarty: Wakacje!

Cele ogólne:.

Doskonalenie ekspresji twórczej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jak można spędzać wakacje.

Rozwija kreatywne myślenie.

 

Piosenka ,,Lato płynie do nas”słowa: K. Zuchora
muzyka: K. Kwiatkowska


Raz, dwa, raz i dwa,
słońce idzie drogą,
z górki chmurki biegną dwie,

ref: Hop! Hop! – słychać w koło
Hop! Hop! – echo woła
Po jeziorze łódka mknie
lato płynie do nas

Raz, dwa, raz i dwa,
nadszedł czas zabawy,
pędzi, goni w polu wiatr
chce się z nami bawić

ref: Hop Hop….

Wiersz: ,,Tato, czy już lato?”

Barbara Szelągowska


Raz, dwa, raz i dwa
wiatr wesoło pląsa,
w górze, w chmurze, w ciszy pól
dzwoni śpiew skowronka.
Powiedz, proszę! Powiedz tato
po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach;
Po bitej śmietanie z truskawkami;
Po kompocie z wiśniami;
Po życie, które na polach dojrzewa;
Po letnich ulewach;
Po słowiku, co wieczorami śpiewa;
Po boćkach uczących się latać;
Po ogródkach tonących w kwiatach;
Po świerszczach koncertujących na łące;
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce;
Po zapachu skoszonej trawy i róż;
I… już!

 

Tydzień pierwszy: Przedszkole  – drugi dom.

Cel główny:

współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

poznawanie swojego ciała poprzez zabawy.

Cele operacyjne (dziecko):

wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy

wymienia pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu i wie do czego służą

nawiązuje kontakty z rówieśnikami

wyraża swoje marzenia za pomocą impresji plastycznych

prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi

wyraża muzykę ruchem

przestrzega zasad przyjętych w grupie

dorysowuje elementy swojego ciała

rozpoznaje przedmioty wszystkimi zmysłami

Tydzień drugi: Przedszkole – drugi dom.

Cel główny:

współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

poznawanie swojego ciała poprzez zabawy.

Cele operacyjne (dziecko):

wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy

wymienia pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu i wie do czego służą

nawiązuje kontakty z rówieśnikami

wyraża swoje marzenia za pomocą impresji plastycznych

prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi

wyraża muzykę ruchem

przestrzega zasad przyjętych w grupie

dorysowuje elementy swojego ciała

rozpoznaje przedmioty wszystkimi zmysłami

Tydzień trzeci: Uliczne sygnały.

Cel główny:

poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

rozwijanie intuicji geometrycznej.

orientacja przestrzenna.

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

wymienia podstawowe zasady ruchu drogowego

wymienia samochody specjalistyczne

wie, na czy polega praca policjanta

rozpoznaje wybrane znaki drogowe

przedstawia ruch uliczny w formie plastycznej

rozróżnia tempo wolne i szybkie

rozpoznaje i nazywa koło

porusza się rytmicznie przy piosence

wykonuje  ćwiczenia

Tydzień czwarty: Jesień w lesie i w parku.

Cel główny:

obserwowanie środowiska przyrodniczego- zwracanie uwagi na kolorystykę i zmiany jakie zaszły w przyrodzie.

oglądanie drzew znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

zbieranie owoców drzew i wzbogacenie nimi kącika przyrody.

Cele operacyjne (dziecko):

obserwuje rośliny i zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu

uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści

ćwiczy z wykorzystaniem kółek do sersa

przelicza w zakresie określonego zbioru

ilustruje muzykę ruchem

stosuje słowa: przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie, nisko wysoko

rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa

uczestniczy w zabawach badawczych

wymienia zapasy wiewiórki.

Piosenka: „Przedszkole”

Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a o spacerze w sali

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 

Czasem rano trudno wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka i miś,

w co będziemy bawić się dziś?

 

Ref.: Ja chodzę tam …

 

Zamiast mamy panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi,

i tak płyną przedszkolne dni.

 

Wiersz: Koniec lata

Lato odchodzi,
liście spadają,
w piękne dywany
się układają.

Snują się nici
babiego lata.
Pająk pajęczynę
pracowicie splata.

Ostatnie grzeją
słońca promienie.
Drzewa na ziemię
rzucają cienie.

Zachowaj w myśli
o ciepłym lecie,
na czas gdy przyjdą
mróz i zamiecie

Tydzień pierwszy: W przedszkolu.

Cele ogólne:

Zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktu z nauczycielem i dziećmi.

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Usprawnia małą motorykę poprzez kolorowanie,

Usprawnia spostrzeganie,

Ćwiczy pamięć wzrokową.

 

Tydzień drugi: Wakacyjne wspomnienia.

Cele ogólne:

Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.

Budowanie poczucia przynależności do grupy, integrowanie się z nią.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje zasady panujące w grupie,

Segreguje klocki,

Stosuje zwroty grzecznościowe.

 

Tydzień trzeci: Jesteśmy bezpieczni.

Cele ogólne:

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Podejmuje próbę działania w zespole,

Dba o przestrzeń wokół siebie,

Układa klocki wg wzoru,

Uważnie słucha tekstu, wykonuje polecenia.

 

Tydzień czwarty: Dbam o siebie i o środowisko.

Cele ogólne:

Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.

Wspieranie samodzielności w zakresie wykonywania czynności higienicznych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Składa obrazek z trzech części,

Utrwala nazwy części ciała,

Utrwala etapy mycia rąk,

Maluje i stempluje.

 

Wiersz I .Salach „Czyste ręce”

 

Dziś od rana plusk w łazience,

to maluchy myją ręce.

Najpierw w wodzie opłukują,

potem mydłem nasmarują.

 

Znowu woda – istny cud!

W umywalkę puk, puk, puk!

Jeszcze tylko kran zakręcę

i już czyste moje ręce.

 

Piosenka pt. „Kółko graniaste”.

 

Kółko graniaste,

czworokanciaste.

Kółko nam się połamało,

cztery grosze kosztowało,

a my wszyscy bęc!

 

Przyszedł kowal z młotkiem,

wziął się za robotkę.

Stukał, pukał i mocował,

aż kółeczko zreperował.

Tydzień pierwszy: W przedszkolu

Cele ogólne:

Zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem.

Poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom.

Poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie.

Wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się i używania słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Pozytywnie reaguje na nowe sytuacje i osoby.

Potrafi dokonywać oceny swojego zachowania w stosunku do przyjętych zasad i norm.

Zna zasady działania prostego aparatu fotograficznego.

Wypowiada się pełnymi zdaniami na temat wakacji.

 

Tydzień drugi: Nasze przedszkole

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów.

Poznawanie pracy architekta i urbanisty.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni.

Poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna i przestrzega zasad zgodnej zabawy i praw do korzystania z kącików.

Rozwija poczucie bezpieczeństwa wynikającego ze znajomości okolicy i terenu wokół przedszkola.

Zna i nazywa narzędzia i przybory codziennego użytku.

 

Tydzień trzeci: Jestem bezpieczny

Cele ogólne:

Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych sytuacjach.

Utrwalenie nazw figur geometrycznych.

Poznanie pracy policjanta oraz wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do funkcjonariuszy policji.

Poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozumie konieczność poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych (zebra).

Potrafi bezpiecznie posługiwać się pędzlem i farbami.

Czerpie radość ze wspólnej zabawy.

Wie, na czym polega praca funkcjonariusza policji.

Zna znaki drogowe dotyczące pieszych.

 

Tydzień czwarty: Pomocna dłoń

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym.

Poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Poznanie specyfiki pracy strażaka oraz sprzętu ratowniczego.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi i urządzeń.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, jak należy właściwie zachowywać się w kontaktach z nieznajomymi osobami.

Zna numery alarmowe i wie, kiedy można z nich korzystać.

Potrafi przeprowadzić rozmowę w celu wezwania pomocy.

Właściwie reaguje i postępuje w różnych sytuacjach życiowych.

Pamięta o zasadach bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.

 

 

Wiersz pt. „Do przedszkola idę sam”

(I. Jabłońska – Gabrysiak)

Do przedszkola idę sam,

bo pięć lat już właśnie mam.

Mama mi buziaka da,

tata powie: „Cześć, hej, pa!”

Dziś tu poznam, kto to wie:

Anię,

może cyfry dwie?

Będę śmiać się cały dzień

i z humorem zupę zjem.

 

Piosenka pt. „Przedszkole – drugi dom”

Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 

Czasem rano trudno mi wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka i miś,

w co będziemy bawić się dziś?

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

Tydzień pierwszy: Razem w przedszkolu

Wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych

Doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych

Zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji

Kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych

Stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą

Zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz w instytucji przedszkolnej

Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych

Tydzień drugi : Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki”.

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji.

Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia.

Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

Tydzień trzeci: W moim domu nie nudzi się nikomu

Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

Nauka wymiany jeden do jednego;

Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

Tydzień czwarty: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Tydzień piąty: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy . Dbałość o zachowanie czystości;

Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci .

Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek“

1.Jestem sobie przedszkolaczek,

nie grymaszę i nie płaczę,

na bębenku marsza gram:

ram tam tam, ram tam tam.

  1. Mamy tu zabawek wiele,

razem bawić się weselej,

bo kolegów dobrych mam,

ram tam tam, ram tam tam.

  1. Kto jest beksą i mazgajem,

ten się do nas nie nadaje.

Niechaj w domu siedzi sam,

ram tam tam, ram tam tam.

  1. Mamy klocki, kredki, farby

– to są nasze wspólne skarby.

Bardzo dobrze tutaj nam,

ram tam tam, ram tam tam.

Bardzo dobrze tutaj nam,

ram tam tam.

Wiersz  „ Moje książki“

Moje książki kolorowe

stoją równo na półeczce.

Myję ręce i oglądam kartkę

po karteczce.

Czasem książki czyta mama,

 bo ja nie potrafię sama.

Z książek wiele się dowiecie

o szerokim, pięknym świecie.

O roślinach, o zwierzętach,

o dalekich krajach też.

Wszystko w książce jest zamknięte,

a więc ją do ręki bierz.

Iwona Salach