Warto przeczytać

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne czerwiec 2024

Tydzień pierwszy: Muzyka jest wszędzie

Cele ogólne:

Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi.

Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Prawidłowo artykułuje samogłoski.

Zna nazwy i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych.

Wyraża muzykę ruchem.

 

Tydzień drugi: Wiosenna łąka

Cele ogólne:

Poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące.

Rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wymienia nazwy wybranych zwierząt zamieszkujących łąkę.

Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach.

Uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści.

 

Tydzień trzeci: Bawimy się w teatr

Cele ogólne:

Przybliżenie wiadomości na temat teatru.

Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie co to jest teatr, stosuje słowa z nim związane.

Tworzy pracę plastyczną według własnego pomysłu.

 

Tydzień czwarty: Zawody rodziców

Cele ogólne:

Poznanie wybranych zawodów.

Rozwijanie mowy.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, na czym polega praca w wybranych zawodach i co jest potrzebne do jej wykonywania.

Wypowiada się na zaproponowany temat.

 

PiosenkaMała pszczółka” (słowa i muzyka: Danuta Szlagowska)

 

Bzyk, bzyk, bzyk, pszczółka mała,

bzyk, bzyk, bzyk, miód zbierała.

Bzyk, bzyk, bzyk, do dzbanuszka,

bzyk, bzyk, bzyk, na kwiatuszkach.

 

Bzyk, bzyk, bzyk, odleciała

i do ula miód zabrała.

Bzyk, bzyk, bzyk, w ulu pszczółki

mają teraz miodu pełne półki.

 

WierszKrasnalek” (autor: Czesław Janczarski)

 

Krasnalek malutki

mieszka pod podłogą.

Zbiera okruszyny

za stołową nogą.

A dla kogo krasnal

zbiera okruszyny?

Powiem wam w sekrecie:

dla mysiej rodziny.

 

Tydzień pierwszy: Prawa dziecka

Cele ogólne:

doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

podejmuje próby przygotowania prostych prezentacji, np. własnej kolekcji,

z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne

uczestniczy w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter – litera „h”, „H”

dostrzega różne kryteria klasyfikacyjne dla tego samego zbioru przedmiotów

 

Tydzień drugi: W podróż wyruszamy

Cele ogólne:

Wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności
w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

Wykazywanie motywacji i zainteresowanie czytaniem oraz poznawaniem liter

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

poznaje ciekawostki na temat rodowitych mieszkańców Ameryki, Afryki, Australii

interesuje się literami

 

Tydzień trzeci: Tajemnice przyrody

Cele ogólne:

Zwracanie uwagi na potrzeby zwierząt

Dbanie o własną sprawność fizyczną przez rozwijanie różnorodnych umiejętności
i predyspozycji motorycznych

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

reaguje na zagrożenie i krzywdę zwierząt

aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywności fizycznej

 

Tydzień czwarty: Wakacje tuż-tuż

Cele ogólne:

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji

Doskonalenie umiejętności matematycznych

Udział w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, konstrukcyjnych

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

zna zasady bezpiecznego spędzania czasu w wakacje

klasyfikuje przedmioty według podanych cech

uczestniczy w zabawach różnego rodzaju

 

 

 

Piosenka „Odważny pirat”

Kto piratem się zowie?

To ja!

Moc pomysłów ma w głowie?

Sto dwa!

Ja z odwagą chcę wyruszyć w świat!

Gdy przegania wiatr chmury,

wciągam żagle do góry,

bo ja jestem odważny pirat!

Bo ja jestem odważny pirat!

Kto piratem się zowie?

To ja!

Moc pomysłów ma w głowie?

Sto dwa!

Ja z odwagą chcę wyruszyć w świat!

Gdy kołyszą mnie fale,

czuję się wręcz wspaniale,

bo ja jestem odważny pirat!

Bo ja jestem odważny pirat! …

 

 

 

Wiersz „A ja na to, jak na lato!”

Gdy się w liście stroją drzewa,

każdy ptak ze szczęścia śpiewa,

kiedy słońce mocno grzeje

cały świat się do mnie śmieje!

 

Pędem śmigam siup! przez fale

i nurkuję doskonale –

w wodzie czuję się jak ryba,

choć nie jestem rybą chyba!

 

Lubię, gdy mnie słońce praży,

kiedy smażę się na plaży

i dlatego dla ochłody

pałaszuję zimne lody!

 

Słońce, woda i słowiki,

piasek, kwiaty i tropiki –

no i co powiecie na to?

Bo ja na to, jak na lato!

Tydzień pierwszy: Bajkowy tydzień

Cele ogólne:

Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami

Doskonalenie sprawności manualnej

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

interesuje się bajkami

z uwagą słucha czytanych bajek

z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne

 

Tydzień drugi: W podróż wyruszamy

Cele ogólne:

Wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności
w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

Wykazywanie motywacji i zainteresowanie czytaniem oraz poznawaniem liter

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

poznaje ciekawostki na temat rodowitych mieszkańców Ameryki, Afryki, Australii

interesuje się literami

 

Tydzień trzeci: Tajemnice przyrody

Cele ogólne:

Zwracanie uwagi na potrzeby zwierząt

Dbanie o własną sprawność fizyczną przez rozwijanie różnorodnych umiejętności
i predyspozycji motorycznych

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

reaguje na zagrożenie i krzywdę zwierząt

aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywności fizycznej

 

Tydzień czwarty: Wakacje tuż-tuż

Cele ogólne:

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji

Doskonalenie umiejętności matematycznych

Udział w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, konstrukcyjnych

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

zna zasady bezpiecznego spędzania czasu w wakacje

klasyfikuje przedmioty według podanych cech

uczestniczy w zabawach różnego rodzaju

 

 

Piosenka „Odważny pirat”

Kto piratem się zowie?

To ja!

Moc pomysłów ma w głowie?

Sto dwa!

Ja z odwagą chcę wyruszyć w świat!

Gdy przegania wiatr chmury,

wciągam żagle do góry,

bo ja jestem odważny pirat!

Bo ja jestem odważny pirat!

Kto piratem się zowie?

To ja!

Moc pomysłów ma w głowie?

Sto dwa!

Ja z odwagą chcę wyruszyć w świat!

Gdy kołyszą mnie fale,

czuję się wręcz wspaniale,

bo ja jestem odważny pirat!

Bo ja jestem odważny pirat! …

 

Wiersz „A ja na to, jak na lato!”

Gdy się w liście stroją drzewa,

każdy ptak ze szczęścia śpiewa,

kiedy słońce mocno grzeje

cały świat się do mnie śmieje!

 

Pędem śmigam siup! przez fale

i nurkuję doskonale –

w wodzie czuję się jak ryba,

choć nie jestem rybą chyba!

 

Lubię, gdy mnie słońce praży,

kiedy smażę się na plaży

i dlatego dla ochłody

pałaszuję zimne lody!

 

Słońce, woda i słowiki,

piasek, kwiaty i tropiki –

no i co powiecie na to?

Bo ja na to, jak na lato!

 

 

 

 

Tydzień pierwszy: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

Cele główne:

rozwijanie zainteresowań miejscem swojego zamieszkania;

utrwalenie wiadomości na temat cech charakterystycznych dla miasta i dla wsi;

rozbudzanie zainteresowania ciekawymi miejscami w Europie;

rozwijanie sprawności ruchowej.

Cele szczegółowe:

dostrzega piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania;

wymienia cechy charakterystyczne dla zabudowy miejskiej i zabudowy wiejskiej;

rozpoznaje i nazywa wybrane miejsca w Europie, które warto odwiedzić;

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień drugi: Czyim domem jest łąka?

Cele główne:

poszerzanie doświadczeń plastycznych;

rozwijanie logicznego myślenia;

kształtowanie opiekuńczej postawy w stosunku do świata przyrody.

Cele szczegółowe:

maluje łąkę za pomocą techniki malowania tiulem;

wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania;

wyjaśnia, co to znaczy ochrona przyrody, rozpoznaje chronione gatunki kwiatów

 

Tydzień trzeci: Czego życzę rodzicom?

Cele główne:

pobudzanie aktywności i ekspresji twórczej;

rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej;

opanowanie melodii i tekstu piosenki;

rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci.

Cele szczegółowe:

wypowiada się prostymi zdaniami, opowiada historyjkę;

wykonuje obrazek dla mamy i taty techniką malowania kredkami akwarelowymi;

chętnie uczestniczy w zabawie z piosenką, potrafi odtwarzać melodię i tekst piosenki;

uważnie obserwuje obrazki, dostrzega i zapamiętuje zmiany.

 

Tydzień czwarty: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Cele główne:

nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treści opowiadania;

kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych;

rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

Cele szczegółowe:

w skupieniu słucha opowiadania, odpowiada na pytania związane z jego treścią;

z szacunkiem i zrozumieniem wypowiada się na temat osób niepełnosprawnych, deklaruje chęć niesienia im pomocy;

układa figurki według wielkości.

 

Wiersz -„Kolorowa łąka” B. Forma


Powiał letni wietrzyk, łąka zapachniała

Świeżą koniczyną, pokryła się cała.

Brzęczą głośno pszczoły, pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty, nie nudzą się wcale.

Słońce ciepłe blaski na ziemię wysyła.

Mienią się w nich skrzydła pięknego motyla.

Na łące tej chciałabym znaleźć się przez chwilę

I stać się, prześlicznym barwnym motylem.

 

Piosenka „Mieszkańcy łąki”

Muzyka: Janusz Piątkowski

Tekst: Kamila Piątkowska

 

Na majowej łące kwitnie fioletowa koniczyna.

Rozpościera się na chabrach migocząca pajęczyna.

Tam szeleści sucha trawa. W niej ropucha i jaszczurki.

Szare myszki wystraszone uciekają do swej dziurki.

 

Ref :To mieszkańcy łąki!

 Pszczoły i biedronki, ślimaki, motyle, żaby i pająki.

To mieszkańcy łąki!

Pszczoły i biedronki, ślimaki, motyle, żaby i pająki.

 

Zbiera nektar z dzikich kwiatów

pracowita mała pszczółka.

Na dywanie złotych mniszków pasikonik podskakuje.

Idzie sobie dumny bocian, maszerują dzielne mrówki.

I schowany gdzieś skowronek wylatuje z swej kryjówki.

 

Ref: To mieszkańcy łąki!

 

Trzmiele, krety, gąsienice, ważki, ćmy i dżdżownice.

Majowe chrabąszcze, muchy i zające.

Wszystko to zobaczysz na majowej łące.

 

Ref: To mieszkańcy łąki!

 

Tydzień pierwszy: Jak powstaje książka

budzenie zainteresowania książką i czytaniem ;

rozwijanie umiejętności językowych;

kształtowanie wartości dotyczącej czerpania wiedzy z różnych książek;

rozwijanie logicznego myślenia;

kształtowanie rozumienia i stosowania pojęć: wysoko – nisko; grube – cienkie, małe – duże;

rozwijanie wyobraźni plastycznej;

 

Tydzień drugi: Na łące

rozwijanie zainteresowania światem roślin;

rozwijanie orientacji w przestrzeni,

poszerzanie doznań sensorycznych w trakcie wycieczki na łąkę;

rozwijanie umiejętności posługiwania się lupą;

doskonalenie sprawności manualnej;

rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy i kontynuowania rozpoczętego rytmu;

 

Tydzień trzeci: Mama i tata

motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim;

kształtowanie wartości dotyczącej miłości do najbliższych – mamy i taty;

rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo -ruchowej;

kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence;

rozwijanie myślenia matematycznego, w tym szybkiego przeliczania w zakresie 4;

 

Tydzień czwarty: Moje zwierzątko

kształtowanie wartości dotyczącej miłości do zwierząt;

rozwijanie postawy dotyczącej konieczności opieki nad zwierzętami domowymi;

rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem;

rozwijanie logicznego myślenia;

podawanie nazw podstawowych figur geometrycznych;

rozwijanie percepcji wzrokowej;

usprawnianie funkcjonowania narządów mowy;

 

 

Wiersz: Skarga książki Huszcza


Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozaginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki wyrywała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się zamknę na klucz w szafie!

 

Piosenka: Moja wesoła rodzinka

sł. Stanisław Karaszewski

muz. Tomasz Strąk

 

My rodzinę dobrą mamy,

zawsze razem się trzymamy!

I choć czasem czas nas goni,

my – jak palce jednej dłoni!

 

Ref. Mama, tata, siostra, brat

i ja – to mój mały świat!

Dużo słońca, czasem grad –

to wesoły jest mój świat!

 

Mama zawsze kocha czule,

a do mamy się przytulę.

Tata kocha, lecz inaczej,

uspokaja, kiedy płaczę.

Gdy napsocę i nabroję,

siedzę w kącie, bo się boję!

Tata skarci, pożałuje,

a mamusia pocałuje!

 

Kiedy nie ma taty, mamy,

wszyscy sobie pomagamy!

I choć sprzątać nie ma komu,

jest wesoło w naszym domu

 

 

Tydzień pierwszy: Książka mój przyjaciel.

Cele ogólne:

Kształtowanie wartości dotyczącej czytania książeczek.

Wdrażanie do korzystania z biblioteki.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jakie korzyści płyną z czytania bajeczek dla dzieci.

Korzysta z Biblioteki Miejskiej w Chojnie.

 

Tydzień drugi; Baśnie , bajki , legendy.

Cele ogólne:

Kształtowanie postaw czytelnika.

Rozwijanie pamięci słuchowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Zna zasady korzystania z biblioteki i książeczek.

Potrafi opowiadać o przeczytanych legendach i baśniach.

 

Tydzień trzeci ;Rodzina razem się trzyma.

Cele ogólne:

Kształtowanie szacunku do rodziców i innych członków rodziny.

Poznaje drzewo genealogiczne.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie , jak odnosić się do rodziców.

Wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny.

 

Tydzień czwarty: Ja moi bliscy.

Cele ogólne:.

Poznaje członków rodziny.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Opowiada o swojej rodzince.

Potrafi namalować ilustracje swojej rodzinki.

 

Moja rodzina’’ I.Salach

Gdy do szkoły rano wstaję,

Mama robi mi śniadanie.

Tata w trasę się szykuje,

Pewnie dużo mebli załaduje.

Więc ja szybko do łazienki,

Mama krzyczy: „Włóż spodenki!”

Potem sprząta, pierze i gotuje,

A ja myślę, jak poprawić kolejną dwóję!

 

Piosenka o rodzinie M.Borska

Najlepsza drużyna
To moja rodzina.
Najlepsza drużyna
To moja rodzina.

Do ludzi możesz po rozum pójść
Ale do mamy pójdziesz po serce
Tata nauczy by nie podstawiać nóg,
Dziadek nauczy, jak podawać ręce.

Najlepsza drużyna
To moja rodzina.
Najlepsza drużyna
To moja rodzina.

Gdy będzie trzeba, obroni cię brat
W rodzinie siła, każdy to powie
I jeszcze babcia, wie o tym świat
Ostatni ratunek, nasze pogotowie.

Najlepsza drużyna
To moja rodzina.
Najlepsza drużyna
To moja rodzina.

 

Tydzień pierwszy: Na moim podwórku.

Cel główny:

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.

Cele operacyjne (dziecko):

odpowiada na pytania dotyczące wiersza i opowiadania

liczy w zakresie pięciu

porusza się rytmicznie przy muzyce

maluje farbami na dany temat

rozwiązuje zagadki

wie jak zachować się na wycieczce

bawi się wspólnie na placu zabaw

uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

 

Tydzień drugi: Taki sam, ale inny.

Cel główny:

Poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania,  zwyczajów (ubiór, mieszkanie).

Cele operacyjne (dziecko):

wypowiada się na temat dzieci innych ras

uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

układa piłkę względem siebie według poleceń nauczyciela

liczy w zakresie pięciu

śpiewa piosenkę

mówi wyraźnie

wykonuje rysunek

wymienia cechy przyjaciela

maluje portret przyjaciela

 

 

Tydzień trzeci: Nadchodzą wakacje.

Cel główny:

Poznawanie ważniejszych regionów Polski.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.

Poznawanie wybranych środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego.

Cele operacyjne (dziecko):

opowiada historyjkę

dodaje i odejmuje w zakresie pięciu

śpiewa piosenkę

rysuje po śladzie

 koloruje rysunek

sprząta w swojej szufladzie

wymienia dwa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne

wymienia trzy oznaki charakterystyczne dla lata

wskazuje na mapie Polki góry i morze

 

Tydzień czwarty: Wakacje.

Cel główny:

Poznawanie sposobów wypoczynku.

Poznawanie sprzętu rekreacyjno sportowego, z którego korzystamy latem.

Cele operacyjne (dziecko):

wymienia sprzęty sportowe i rodzaje wypoczynku letniego

śpiewa piosenkę

koloruje rysunek

wymienia miejsca do wypoczynku wakacyjnego

 

 

Wiersz: „Lato i dzieci”

B.Forma

 

 

Lato do nas idzie,

zatrzyma się w lesie.

Jagody, poziomki

w dużym koszu niesie.

 

Słoneczka promienie

rozrzuca dokoła.

– Chodźcie się pobawić! –

głośno do nas woła.

 

Nad morze, w góry

Chce pojechać z nami.

Wie, że miło spędzi

czas z przedszkolakami.

 

 

Piosenka: „Już wkrótce wakacje”

sł. i muz. Di K Jagiełło

Już wkrótce wakacje

i piękna pogoda,

wyjedźmy więc czym prędzej,

bo każdej chwili szkoda.

 

Ref. Gdzie grzywy morskich fal,

gdzie słońca złoty blask,

gdzie ptaków leśny chór

swym śpiewem wita nas.

 

Żegnamy się z panią,

z Maciusiem i z Anią,

gotowi, spakowani,

dziś w drogę wyruszamy.

 

Ref. Gdzie grzywy morskich fal…

 

Lecimy, jedziemy,

idziemy, płyniemy,

powietrzem, lądem, wodą,

by spotkać się z przyrodą

 

Ref. Gdzie grzywy morskich fal…

 

 

 

 

 

Tydzień pierwszy: Dzień Dziecka.

Cele ogólne:

Zapoznanie z tematyką praw i obowiązków dzieci.

Poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Wie, co oznacza słowo przyjaciel,

Rozwija zdolności matematyczne,

Uczestniczy w zabawach badawczych,

Pobudza zmysł dotyku.

 

Tydzień drugi: Wielka wyprawa.

Cele ogólne:

Poznanie charakterystycznych miejsc/budowli świata.

Rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej i językowej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poznaje nazwy zwierząt egzotycznych,

Doskonali umiejętność przeliczania i porównywania wielkości,

Rozróżnia uczucia przyjemne i nieprzyjemne,

Rozwija empatię.

 

Tydzień trzeci: Smaki i zapachy lata.

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się.

Uwrażliwianie na piękno przyrody.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Rozpoznaje odgłosy przyrody,

Poznaje znaczenie słowa sztuka,

Poznaje nazwy i wygląd owoców dojrzewających latem,

Uczy się radzić sobie z emocjami.

 

Tydzień czwarty: Wakacyjne przygody.

Cele ogólne:

Utrwalenie wiadomości na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wakacjami.

Nabywanie i utrwalenie wiadomości na temat geografii Polski.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne:

Poszerza wiedzę na temat gór w Polsce,

Poznaje zasady bezpieczeństwa dotyczące uprawiania sportów wodnych

Poznaje nazwy miejsc wakacyjnego wypoczynku,

Kształtuje poczucie przynależności do grupy.

 

 

Wiersz J. Brzechwy „ Na wyspach Bergamutach”

 

Na wyspach Bergamutach

Podobno jest kot w butach.

Widziano także osła,

którego mrówka niosła.

Jest kura samograjka

znosząca złote jajka.

Na dębach rosną jabłka

w gronostajowych czapkach.

Jest i wieloryb stary,

co nosi okulary.

Uczone są łososie

w pomidorowym sosie

i tresowane szczury

na szczycie szklanej góry.

Jest słoń z trąbami dwiema

i tylko…wysp tych nie ma.

 

 

Piosenka pt. „Lato płynie do nas”

 

Raz, dwa, raz i dwa,

słońce idzie drogą,

z górki chmurki biegną dwie,

śpieszą się jak mogą!

 

Ref. : Hop! Hop! – słychać w koło.

Hop! Hop! – echo woła.

Po jeziorze łódka mknie.

Lato płynie do nas.

 

Raz, dwa, raz i dwa.

nadszedł czas zabawy,

pędzi, goni w polu wiatr,

chce się z nami bawić.

 

Ref.:

 

Raz, dwa, raz i dwa,

wiatr wesoło pląsa,

w górze, w chmurze, w ciszy pól

dzwoni śpiew skowronka.

 

Tydzień pierwszy: Lato czas zabaw

Cele ogólne:

Poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”.

Rozwijanie umiejętności nazywania emocji.

Rozwijanie mowy komunikatywnej.

Poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Rozpoznaje i nazywa emocje.

Rozpoznaje i wymienia nazwy letnich kwiatów.

Rozumie pojęcie tolerancja.

 

Tydzień drugi: Kolorowe lato

Cele ogólne:

Poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Rozpoznaje i wymienia mieszkańców łąki

Rozwija sprawność fizyczną.

Sprawnie przelicza w zakresie 5.

 

Tydzień trzeci: Żegnamy przedszkole

Cele ogólne:

Poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem.

Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.

Wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowania zasad fair play podczas zabaw.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Wie, gdzie można spędzić czas wolny latem.

Rozwija umiejętność logicznego myślenia.

Zna i stosuje zasady fair play podczas zaba.

 

Tydzień czwarty: Do widzenia

Cele ogólne:

Poznanie zasad bezpiecznego odpoczywania podczas wakacji.

Poznanie sposobów ochrony przed słońcem

Rozwijanie motoryki małej.

Przewidywane efekty wychowawczo – dydaktyczne

Zna zasady bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.

Zna sposoby ochrony przed słońcem.

Rozwija motorykę małą.

 

Wiersz

Na łące (we fragmentach)

 

Irena Suchorzewska

 

Gdy się zmęczysz, po zabawie,

Brzuszkiem połóż się na trawie:

 

Słońce świeci, wiatr powiewa,

Trawy wielkie aż do nieba,

Miodem pachnie cała łąka.

 

Patrz – tam żuk, a tu biedronka,

Dalej mrówka, niby w lesie,

Jakiś wielki ciężar niesie. (…)

 

Między źdźbłami, w świetle słonka

Pajęczyna jak koronka.

Pająk ją bez przerwy snuje,

Nic go więcej nie zajmuje…

 

Jeszcze dalej widzisz znowu

Gąsienicę kolorową.

Gryzie listek, łeb przechyla.

Wiesz, że zmieni się w motyla?

 

Słyszysz bąka bas głęboki?

Zbiera z kwiatów słodkie soki.

Złota pszczoła cicho brzęczy,

Chce mieć miodu jak najwięcej,

Do wieczora od poranku

Zbiera, nosi bez ustanku…

 

Gdy się zmęczysz, po zabawie,

Zajrzyj, co się dzieje w trawie:

Czy to piątek, czy sobota

W trawach, w kwiatach wre robota!

 

Piosenka Dźwięki lata

sł. Urszula Kamińska, muz. Jędrzej Rochecki

Przeszła wiosna i lato nadchodzi.

Już na łące szumi ciepły wiatr.

Pszczół i bąków chór słyszy tu co dzień

każdy motyl, co siada na kwiat.

 

Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce,

to się zaczną koncerty na łące.

Bzy, bzy, kum, kum,

cyk, cyk, kle, kle!

Każdy lato wita, jak chce!

 

Przyleciały z Afryki bociany.

Jak wesoło klekoczą wśród traw

Żaby głośno kumkają nocami.

Chcesz posłuchać, to biegnij nad staw.

 

Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce…

 

W trawie konik polny wciąż cyka,

myszka piszczy zabawnie: pi, pi.

I słowika radosną pieśń słychać.

Zaśpiewajmy o łące i my!

 

Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce…

 

Tydzień pierwszy

Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.

Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.

Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

 

Tydzień drugi

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.

Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).

Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.

 Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.

 

Tydzień trzeci

Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.

Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).

Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.

Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.

Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

 

Tydzień czwarty

Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.

Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.

Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.

Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.

Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.

Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

 

Żyrafa u fotografa

Przyszła pewna Żyrafa

W niedzielę do fotografa.

– Czy to pan robi zdjęcia?

– Ja.

– A ładne są te zdjęcia?

– Ba!

– I tak sam pan je robi?

– Sam.

– A ma pan aby kliszę?

– Mam.

– A nie pęknie ta klisza?

– Nie ma mowy.

– A objął mnie pan całą?

– Nie, do połowy.

– A co będzie z drugą połową?

– Zdejmę osobno.

– Czy za tę samą cenę?

– Nie, za dopłatą drobną.

– A na jednym zdjęciu się nie da?

– Wykluczone.

– To trudno, niech pan robi.

– Pstryk! Pstryk!

Zrobione.

– A teraz?

– Teraz zlepię te zdjęcia

najlepiej jak potrafię

I wręczę pani za chwilę

wspaniałą fotografię.

Ludwik Jerzy Kern

 

 

 

 

Dzieci świata

muzyka: Jan Kasprzyk

słowa: Józef Soliński

 

Piłka, klocki i skakanka to zabawy wszystkich dzieci

od bieguna do bieguna, słowem, na calutkim świecie . / bis

 

Choć różnymi językami co dzień z mamą rozmawiają,

do przygody, psot, figielków jednakowy zapał mają . / bis

 

Wszystkie też kochają bajki, znają wróżki i zaklęcia .

Wieczorami lubią słuchać baśni o pałacu księcia . / bis

 

W Tokio, Łodzi i Londynie swoje święto dzieci mają;

kartkę z dniem pierwszego czerwca w kalendarzu dobrze znają! / bis

Tydzień pierwszy: Piękna nasza Polska cała

Cele ogólne:

Poznanie ważnych miast w Polsce

Poznanie legend polskich

Cele szczegółowe:

Zna polskie legendy

Wie jakie są największe miasta w Polsce

 

Tdzień drugi: Majowe święta

Cele ogólne:

Zapoznanie z mapą Polski

Poznanie symboli narodowych

Kształtowanie postawy patriotycznej

Cele szczegółowe:

Wie jak wygląda mapa Polski

Zna Polskie symbole narodowe

Rozumie pojęcie „patriotyzm”

 

Tydzień trzeci: Od pomysłu aż po dach

Cele ogólne:

Zapoznanie z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta

Rozwijanie umiejętności odwzorowywania

Poznanie litery H

Cele szczegółowe:

Wie jakie „budowle” tworzą zwierzęta

Potrafi odwzorowywać proste kształty

Rozpoznaje głoskę H w nagłosie i jej zapis graficzny

 

Tydzień czwarty: Święto rodziny

Cele ogólne:

Uświadomienie wartości, jaką jest rodzina

Utrwalenie zwrotów grzecznościowych

Poszerzenie słownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne”,

Cele szczegółowe:

Rozumie jak ważna jest rodzina

Wie jakich zwrotów grzecznościowych i miłych słów należy używać

Rozumie pojęcie „drzewo genealogiczne”

 

Tydzień piąty: Jak powstaje…?

Cele ogólne:

Zapoznanie z różnymi zawodami i przedmiotami potrzebnymi do ich wykonywania

Poznanie etapów powstawania ubrań bawełnianych i rozwoju rośliny

Poszerzenie wiedzy na temat sposobu powstawania ciasta oraz produktów z ciasta

Cele szczegółowe:

Zna zawody, które ułatwiają codzienne życie

Wie jak powstają ubrania

Wie jak powstaje pieczywo

 

Piosenka: Mój tata – Zozi

Mój Tata jest mądry prawie jak profesor

Wie, co to inflacja, laudacja i resort

Książek już przeczytał chyba całą tonę

Połowę z nich dla mnie, przed spaniem, wieczorem

 

Mój Tata zdolności ma naprawdę wiele

Wierci, wkręca, wbija i kładzie panele

Czyby dom zbudował? Może niekoniecznie

Lecz sprawia, że przy nim czuję się bezpiecznie

 

Jak paleta farbek, różni są ojcowie

I potrzebni bardzo, każdy Ci to powie

Nie jest wcale ważne, czy potrafią wszystko

Ważne jest, by zawsze byli przy nas blisko

 

Mój Tata z zacięciem, niczym Magda Gessler

Robi dania wege i potrawy mięsne

Szefem kuchni mógłby zostać bez wątpienia

Lecz on woli ze mną brać się do pichcenia

 

Wiersz

Moja kochana mamusiu to dla Ciebie ten wierszyk,

Dla Ciebie słońce i chmury, dla Ciebie tęcza i wietrzyk.

Wiosną i latem- kwiaty, jesienią- liście jesienne.

Bądź szczęśliwa mamusiu dziś, jutro, codziennie.