Dzieci z grupy ,,Pszczółki’’ wzięły udział w konkursie pt. ,, Nauczymy dzieci, po co segregować śmieci ‘’. Najmłodsze przedszkolaki przez cały miesiąc tworzyły swój świąteczny stroik z materiałów podlegających recyklingowi. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i wyniosły wiele radości z przerabiania ,,śmieci ‘’.

K. Figórek, M.Czerwonka