UWAGA RODZICE

Sprostowanie

Zgodnie  z Zarządzeniem Nr 92/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie organizacji funkcjonowania Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna od 30 marca 2021 r. do placówki mogą uczęszczać dzieci, których rodzice są zatrudnieni w:

  • systemie ochrony zdrowia,
  • służbach mundurowych,
  • jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • placówkach handlowych, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018  r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 466 z późn. zm.), powierzchni sprzedaży do 2000 m2, którzy oferują do sprzedaży środki do dezynfekcji rąk,

Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci mających katar, stan podgorączkowy lub inne objawy chorobowe.

Wszystkie informacje w sprawie zmian będą na bieżąco dostępne na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolakichojna.pl

 

Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie organizacji funkcjonowania Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna znajduje się w zakładce Dokumenty

Dyrektor Przedszkola

Dorota Stelmach