Zgodnie z  §1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rodzice,  którzy będą przyprowadzać dzieci do przedszkola w dniach od           12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. zobowiązani są złożyć Wniosek dotyczący czasowego pobytu dziecka                   w przedszkolu.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie przedszkola lub poniżej na naszej stronie internetowej.

Wicedyrektor przedszkola

Sabina Cedro