Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

W dniach 19.04.2021 – 23.04.2021 dzieci z grupy Słoneczka realizowały IV moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”. IV moduł dotyczył empatii. Mierzyliśmy się z trudnościami jakie na co dzień napotykają niepełnosprawni. Rozpoznawaliśmy przedmioty tylko za pomocą dotyku lub węchu. Uczyliśmy się migać zwroty: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę. Odczytywaliśmy słowa tylko z ruchu warg. Najbardziej atrakcyjnym zadaniem dla dzieci było posługiwanie się tylko stopami. Ręce odpoczywały. Dzieci próbowały podnieść woreczek palcami stóp i malowały obrazy tylko za ich pomocą. A przy tym zabawy i śmiechu było wiele. Podczas zajęć, także doskonaliliśmy umiejętność rozpoznawania emocji swoich i innych osób. Swoje emocje przedstawiliśmy w formie pracy plastycznej. Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania o „Antku i wycieczce do Aquaparku”, doskonale poradziły sobie z oceną zachowania głównego bohatera. Ten moduł pozwolił dostrzec nam, jak ważna jest wzajemna tolerancja, szacunek i zrozumienie innych osób.

M. Bigus