Góra Grosza 2021r.

Od marca 2021r. na terenie naszego przedszkola przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Grosze zbierane były codziennie w poszczególnych grupach.

Jaki jest cel akcji i na co przeznaczane są pieniądze z akcji Góra Grosza?

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wierzymy, że pieniądze zebrane przez nas w wyniku akcji mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które zostały odseparowane od domu rodzinnego i ich najbliższych.

W akcji udział wzięły wszystkie grupy z naszego przedszkola.

A oto ile zebraliśmy

Muchomorki – 60 zł i 1,85 euro

Misie – 111,07 zł i 7 euro

Krasnale – 17,94 zł i 1,75 euro

Smerfy – 8 zł

Motylki – 70,81 zł i 1,77 euro

Biedronki – 160 zł i 5 euro

Pszczółki – 107,07 zł

Żabki – 172 zł i 10 euro

Stokrotki – 63,50 zł

Słoneczka – 55,12 zł i 0,19 euro

Razem zebraliśmy: 825,62 zł i 27,56 euro

Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji ,,Góra Grosza”.

Koordynatorki akcji:

E. Krysiak,  I. Podyma