Zamykamy strach w słoiku

Dzieci chcą być odważne i w swoich marzeniach tak właśnie pragną siebie postrzegać. 26 kwietnia 2021r. w ,,Motylkach” zorganizowano zajęcia, które miały wzmocnić poczucie własnej wartości oraz akceptacji dla swoich emocji. Po wysłuchaniu opowiadania A. Galickiej ,,Mateuszek boi się ciemności” dzieci opisywały czym jest strach oraz co strach z nimi robi. Przytaczały słowa, którymi można dodać komuś odwagi. Podczas zabawy plastycznej nt ,,Zamykamy strach w słoiku” odzwierciedliły swoje emocje przenosząc je na kartkę oraz opowiadając o nich. Wykonane rysunki ,,strachów” zostały zgniecione i uwięzione w szklanym słoiku, który zakopano w ziemi. Teraz każdy z ,,Motylków” wie, że odwaga to panowanie nad strachem a nie brak strachu.

A. Brzoska