Pasowanie na przedszkolaka, to wyjątkowa uroczystość, która w grupie „Stokrotek” odbyła się 26 października 2021r. Od samego rana trwały przygotowania. Uroczystość rozpoczęła się występami dzieci. Mali artyści zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce oraz wierszyki. Dla wielu z nich był to pierwszy, bardzo ważny występ. Natomiast dzieci, które uczęszczają do przedszkola kolejny rok zostały pasowane na Stokrotkę. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromną kredką. Po pasowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a następnie częstowały się słodkościami przyniesionymi przez rodziców.

E. Kozłowska

E. Koniecka