Dnia 27.10.2021r. w grupie ,,Jeżyki ‘’ rozpoczęliśmy realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt.,, Gramy zmysłami”. Celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci., tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Cele szczegółowe natomiast to wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci; rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań; stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych oraz tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała. Zrealizowaliśmy pierwsze zadanie z projektu dotyczące pokonywania ścieżki sensorycznej. Dzieci miały możliwość spacerowania po mchu, kasztanach, gałązkach, kamykach, korze i liściach. Pierwsze przejście po różnorodnych strukturach było zaskakująco trudne, ale kolejne przejścia już nie sprawiały dzieciom żadnych trudności. Najfajniejszym materiałem przyrodniczym okazał się mech. Podróż po ścieżce dostarczyła dzieciom mnóstwo wrażeń. Już z niecierpliwością czekamy na drugie zadanie projektu.

E. Myszogląd