28 października 2021r. w grupie Słoneczka odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość dla dzieci. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej. Następnie dokonano uroczystego pasowania. Na pamiątkę tak, ważnego wydarzenia przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz medale. Na zakończenie Słoneczka własnoręcznie przygotowały owocową sałatkę.

A. Koksanowicz