W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” w listopadzie grupa „Jeżyki” zrealizowała zadanie dotyczące „Poranków patriotycznych”. Podczas porannych działań przedszkolaki zostały zapoznane z symbolami narodowymi, wykonały flagę i godło Polski wykorzystując różne materiały plastyczne, poznały Hymn Polski, uczyły się wiersza pt. „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełza. Dzieci dowiedziały się również jakie miasto jest stolicą Polski oraz zapoznały się z największymi miastami Polski. Jeżyki miały także możliwość obejrzenia pamiątek z Polski oraz wspólnie z innymi przedszkolakami zaśpiewania w przededniu Święta Niepodległości hymnu Polski.

E. Myszogląd