Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla nich mądre prawa.

W przedszkolu, gdzie prawa dziecka są priorytetem, dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami . Niejednokrotnie tutaj dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące praw dziecka, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania praw własnych. Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno – moralne. 19 listopada 2021 r. w grupie Misie obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Na podstawie wiersza Janusza Korczaka „Prawa Dziecka”, przedszkolaki dowiedziały się o przysługujących im prawach i potrzebach. Misiaki dowiedziały się , że mają prawo do miłości i szacunku, do zdobywania wiedzy i umiejętności jak również do wolności i zabawy. Po części teoretycznej przedszkolaki wykonały plakat, odbijały swoje pomalowane dłonie i utrwaliły sobie  prawa dziecka.

S. Cedro