Kalendarzowa wiosna jeszcze nie nadeszła, ale w naszym przedszkolu można zauważyć już pierwsze jej ślady. Jeżyki 10 marca 2022r. założyły hodowlę różnych roślin. Podczas zajęć przyrodniczych dzieci siały, sadziły, a później będą obserwowały wzrost roślin. Poznają czynniki potrzebne do ich rozwoju wyciągną wnioski ze swoich obserwacji. Możliwość codziennego kontaktu i obserwacji założonych hodowli uczy także odpowiedzialności w dbaniu o rośliny.

J. Zalewska