… „Wiosna, wiosna,

wiosna, ach to Ty!” …

W dniu 22 marca 2022 roku w związku z nadejściem wiosny, w grupie „Misie” została zorganizowana akcja związana z sadzeniem kwiatów. Zajęcia polegały na założeniu hodowli w kąciku przyrodniczym, a tym samym poszerzaniu wiedzy na temat rozwoju roślin. Mali ogrodnicy rozłożyli swoją pracę na dwa dni. Dzieci z wielkim zapałem i uśmiechem na twarzy przystąpiły do wszystkich zadań. Byli dumni z faktu, iż swoją pracą przyczynili się do upiększenia przedszkolnej sali.„Misie”, zobowiązały się codziennie pielęgnować i podlewać kwiaty. Przeprowadzone zajęcia edukacji przyrodniczej miały na celu zachęcić przedszkolaki  do troski o środowisko naturalne.

M. Podleśna