Dzieci z grupy ,,Słoneczka ” wykonały kolejne zadania z Projektu ekologicznego  ,,Ekokulturalne Przedszkole “. Zadanie na styczeń to wykonanie ,,Pożeracza nakrętek “. Wykonując to zadanie przedszkolaki ćwiczyły przeliczanie, klasyfikowanie,segregowanie , rozróżniały podstawowe kolory oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Dzięki temu zadaniu ,,Słoneczka” kształtowały nawyk segregowania odpadów oraz uwrażliwiały się na pomoc potrzebującym. Kolejnym zadaniem jakie wykonały  ,,Słoneczka ”  w lutym było ,,Drugie życie zimowych ubrań”. Podczas tego zadania dzieci wykorzystały zimową odzież do ćwiczeń praktycznych – zapinanie i odpinanie guzików oraz zamków. Przedszkolaki podczas wykonywania tego zadania ćwiczyły: samodzielność, koordynację ruchów, precyzję ruchów, wytrwałość, koncentrację uwagi.

A. Koksanowicz