Informuję, że od 01.04.2022r. rusza rekrutacja na  dyżur wakacyjny.

Terminy dyżurów  znajdziecie Państwo w zakładce Dokumenty

(Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: 

informacji o przerwie wakacyjnej w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie.).

 

Wniosek zapisu dziecka na dyżur wakacyjny można pobrać z naszej strony – zakładka Dokumenty (Zasady organizacji

przerwy wakacyjnej dla oddziałów przedszkolnych w szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

i Wniosek o przyjęcie dziecka na przerwę wakacyjną) lub w przedszkolu.

Sabina Cedro

wicedyrektor