Dnia 22.04.2022r. z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi dzieci z grupy Jeżyki obejrzały prezentację multimedialną pt.,, Dbamy o naszą planetę’ z której dowiedziały się w jaki sposób należy dbać o Ziemię, jakie zachowania sprzyjają ochronie środowiska oraz na czym polega segregacja śmieci. Ponadto uczestniczyły w zajęciach dotyczących recyklingu i wykazały się wiedza na temat porządkowania śmieci do poszczególnych pojemników. Jeżyki także aktywnie uczestniczyły w sprzątaniu placu przedszkolnego – w specjalnych rękawicach dzielnie szukały papierków wokół przedszkola, po czym umieściły je w odpowiednim koszu. Udział przedszkolaków w akcji Sprzątania Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbania o nie.

E. Myszogląd