Grupa „Żabki” uczestniczy w przeprowadzanym w naszym przedszkolu Międzynarodowym projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek”. W związku z tym 27 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie z leśnikiem Panią Darią Rożniata z Nadleśnictwa Chojna nt. „Przyroda mi w duszy gra!” w oparciu o książkę Adama Wojraka pt. „Wielka Księga Prawdziwych Tropicieli”. Pani leśnik bardzo ciekawie opowiadała o walorach przyrody, ochronie środowiska. Dzieci dowiedziały się, jakie zwierzęta oraz drzewa występują w polskich lasach, w jaki sposób dbać o las oraz jak należy się w nim zachowywać. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zabawie podczas której segregowały śmieci. Utrwaliły wiedzę dotyczącą odpadków i worków w odpowiednich kolorach, do których powinny trafić. Dzieci wykazały się dużą wiedzą i zainteresowaniem tematem ekologii. Serdecznie dziękuję Pani Darii za przyjęcie zaproszenia oraz przeprowadzone dla maluszków bardzo ciekawe, inspirujące zajęcia. Nadleśnictwu Chojna dziękujemy za ufundowane niespodzianki dla dzieci.

K. Gawlas