Dyrektor Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie informuje,

że w placówce nie będzie ogłaszany nabór w rekrutacji uzupełniającej

z powodu braku wolnych miejsc na rok szkolny 2022/2023

Dorota Stelmach

Dyrektor przedszkola