Od września do października przedszkole przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25 zorganizowało zbiórkę kasztanów. Celem akcji było wykształcenie wrażliwości na los zwierząt oraz promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci. Rodzice wraz z dziećmi wykazali się dużym zaangażowaniem za co bardzo serdecznie dziękujemy. W tym roku udało nam się uzbierać 285 kg kasztanów. Dary te zostały przekazane do Nadleśnictwa Chojna, które dba o dokarmianie zwierzyny leśnej zimą.

A. Koksanowicz