9 listopada 2022 roku w grupie Pszczółki odbyła się ważna uroczystość dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zawitały do naszego przedszkola – Pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były wierszyki, piosenki i tańce. Po części artystycznej, dzieci złożyły ślubowanie. Przyrzekły, że będą zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.  Po złożonej obietnicy, pani dyrektor zaczarowanym ołówkiem  dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania.

M. Czerwonka