Cele konkursu:

Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

Zachęcanie dzieci oraz ich rodziców do wspólnych działań;

Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności;

Zasady konkursu:

Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 – 5 lat;

Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypieku z ciasta piernikowego własnoręcznie ozdobionego, przedstawiającego motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia; Technika uzyskania formy piernika jest dowolna: np. wycięcie foremką, ulepienie, odciśnięcie. Technika zdobienia jest dowolna;

Praca z piernika może być płaska lub przestrzenna;

Uczestnik może być autorem jednej pracy.

Sposób nadsyłania prac:

Prosimy o:

Sfotografowanie pracy konkursowej (jedno zdjęcie) tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlić jej rzeczywisty wygląd.

Przesłanie zdjęcia pracy na adres mailowy ewelina.kozlowska@przedszkolakichojna.pl w terminie: 01.12.22r. – 08.12.2022r. 

W treści maila należy podać imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę grupy do której uczęszcza.

Tytuł maila Zgłoszenie – konkurs świąteczny”. Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia będzie wiadomość zwrotna;

 

Sposób wyłonienia zwycięzcy:

Zdjęcia prac konkursowych zostaną udostępnione na profilu facebooku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie dnia 09.12.2022r. o godz.10.00

Prace konkursowe będą oceniane przez internautów. Internauci oceniają poprzez oddanie swojego głosu klikając Lubię to! pod zdjęciem umieszczonym pod głównym postem konkursowym. Głosować można do 11.12.2022r do godz. 20.00

Zostanie wyłonionych trzech zwycięzców – z największą liczbą głosów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.12.2022r.