16.11.2022r. w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,, Z kulturą mi do twarzy” Słoneczka spotkały się na wspólnych zajęciach z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Przedszkolaki wraz z nowymi przyjaciółmi wzięły udział w zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Stosowanie metody W.  Sherborne przynosi uczestnikom wiele korzyści tj. wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka przez ruch, uczy nawiązywania kontaktu emocjonalnego i wzrokowego, uczy współdziałania z partnerem, rozwija poczucie bezpieczeństwa i zaufania do drugiego człowieka, kształtuje orientację w przestrzeni, świadomości własnego ciała, kształtuje poczucie własnej wartości i pewności siebie, wyzwala u dzieci wiele radości i uśmiechu. Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Jankowskiej oraz Pani Patrycji, Natalii, Edycie oraz Panu Janowi i Arturowi za wspólnie spędzony czas. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

A. Koksanowicz