Regulamin konkursu plastycznego „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Organizator:  Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie ul. Wilsona 10, 74-500 Chojna.

Osoba odpowiedzialna: Anna Przysiężna.

 

Cele:

Rozwijanie zainteresowań artystycznych, wyobraźni i kreatywności.

Zachęcanie dzieci do współpracy z rodzicami.

Uczestnicy:

Dzieci w wieku 3-5 lat

 

Zasady konkursu:

Każdy z uczestników może zgłosić 1 ozdobę świąteczną, którą można powiesić na choince.

 

Kryteria oceniania:
– zgodność z tematem,
– pomysłowość, kreatywność,
– samodzielność,
– staranność wykonania.

 

Prace powinna zawierać wizytówkę autora – imię, nazwisko i nazwę grupy.

 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace konkursowe będą zdobiły przedszkolne choinki.

Termin oddania prac: do 2 grudnia 2022 r.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!