22 listopada 2022r. dzieci z grupy „Motylki”, które w tym roku zaczęły uczęszczać do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, przyjęte zostały do grona społeczności przedszkolnej. Dzieci, które były pasowane w poprzednim roku, w obecnym zdobywały tytuł „Super przedszkolaka”. Motylki, by zdobyć tytuł i dyplom, wykazać się musiały wiedzą, samodzielnością oraz wszechstronnymi umiejętnościami takimi jak: śpiew, taniec, udzielanie odpowiedzi na pytania w konkursie wiedzy, rozwiązywanie zagadek, ćwiczenia gimnastyczne, wykonanie pracy plastycznej. Wszystkie te zadania miały udowodnić, że Motylki zasługują na miano Przedszkolaka oraz Super Przedszkolaka. Na koniec uroczystości dzieci złożyły przyrzeczenie i każde zostało pasowane zaczarowaną kredką. P.s. Nauczycielki, w imieniu dzieci, dziękują Rodzicom za zorganizowanie słodkiego poczęstunku, który uświetnił uroczystość.

M. Brzoska

A. Brzoska