„Jedyna niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie”

Scott Hamilton

Dnia 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych -jest to święto ustanowione przez ONZ w 1992r. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na osoby niepełnosprawne żyjące obok nas. W naszym przedszkolu również są osoby niepełnosprawne. Po przez różne zabawy, ćwiczenia, akcje chcemy zwiększyć świadomość wśród dzieci i rodziców na temat korzyści płynącej z integracji z osobami niepełnosprawnymi w różnych dziedzinach życia. Niezależnie od wyglądu i możliwości naszych ciał wszyscy jesteśmy tacy sami z takim samym sercem, pasjami, marzeniami, oczekiwaniami itp. Ten wyjątkowy dzień uświadamia każdemu z nas, że nikt nie chce być izolowany.

 M. Lejman