Dnia 18 stycznia 2023r. w przedszkolu przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 25 odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek ,,Zaśpiewajmy Jezuskowi”, w którym udział wzięły dzieci z grupy Stokrotki, Słoneczka i Jeżyki. Celem konkursu było kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem przygotowały się do występu. Dzieci z grupy Stokrotki zaprezentowały się w pastorałce ,,Wesołe bombki” a także wykonały kolędę pt.,, Lulajże Jezuniu” na dzwonkach. Natomiast Słoneczka zaśpiewały pastorałkę pt. ,,Nie miały aniołki choinki” i piosenkę pt.,, Bombeczka”. Jako ostatni wystąpili organizatorzy tego przeglądu, dzieci z grupy Jeżyki, które zaprezentowały się w bożonarodzeniowym przedstawieniu pt. ,,Wigilijny wieczór” i wykonały kolędę pt.,, Malusieńki Jezu”. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi nagrodami.

E. Myszogląd