W miesiącu lutym 2023r. przeprowadziliśmy na terenie naszego przedszkola zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Pieniądze zbierane były codziennie przez nauczycielki poszczególnych grup i wychowanków .

Jaki jest cel akcji i na co przeznaczane są pieniądze z akcji Góra Grosza?

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wierzymy, że pieniądze zebrane przez nas w wyniku akcji mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które zostały odseparowane od domu rodzinnego i ich najbliższych.

W akcji udział wzięły poszczególne grupy z naszego przedszkola:

Muchomorki- 16,32 zł

Krasnale- 38,24 zł

Biedronki- 66,00 zł

Pszczółki- 130,67 zł

Żabki- 44,20 zł

Stokrotki – 62,40 zł

Jeżyki- 50,62 zł

Razem zebraliśmy: 410 zł

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji ,,Góra Grosza”.

Nauczycielki grupy VI

E. Krysiak, I. Podyma