Grupa Jeżyki uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt.,, Bliżej pieska” i w związku z tym, dnia 13.04.2023r. zaprosiła do przedszkola Panią leśnik z Nadleśnictwa w Chojnie. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jakie zwierzęta żyją w Polskich lasach, czym się żywią, a także zdobyły dużo wiadomości na temat roślinności charakterystycznej dla obszarów leśnych. W dalszej części spotkania pani Daria zwróciła dzieciom uwagę na właściwe zachowanie się w lesie podczas spacerów. Wspólnie uzgodniono, że w lesie nie należy hałasować, wyrzucać śmieci, rozniecać ognia, zrywać i niszczyć roślin. Podczas spotkania przedszkolaki wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat polskiej fauny i flory, a także na temat ekologii za co otrzymały pamiątkowe notesiki. Serdecznie dziękujemy Pani Darii za przeprowadzenie ciekawych zajęć,  Nadleśnictwu w Chojnie za ufundowanie niespodzianek dla dzieci.

E. Myszogląd