29.05.2023r. Artur Zurko z grupy Krasnale otrzymał szczególne podziękowania za włączenie się w Ogólnopolską akcję “Laurka dla strażników lasu”. Laurka powstała w ramach podziękowań strażakom i leśnikom za ochronę naszych lasów przed pożarami. Celem akcji było zwrócenie uwagi młodego społeczeństwa na coraz częściej występując pożary,  niejednokrotnie spowodowane przez człowieka. Akcja propaguje mądre i odpowiedzialne zachowania w naszych lasach. Dziękujemy Arturowi za piękne wykonanie pracy plastycznej. Praca zostanie przekazana Chojeńskim Strażakom.

M. Lejman