15 września 2023r. dzieci z grupy „Żabki” kolejny raz wzięły udział w Akcji Sprzątanie świata – Polska! Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie dzieciom problemu, jakim jest śmiecenie w naturze. To wspólna lekcja poszanowania środowiska, promowanie „nieśmiecenia”, pogłębianie wiedzy na temat odpadów oraz ukazanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Temat ekologii oraz promowania postaw proekologicznych często pojawia się w naszej grupie, dzieci co rok obchodzą, np. Dzień Ziemi. Dziś również z przejęciem oglądały film edukacyjny, samodzielnie segregowały śmieci, lecz najważniejszym punktem było sprzątanie terenu wokół przedszkola. Dzieci zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe bardzo poważnie i sumiennie podeszły do zadania. Okazało się, że worek szybko zapełniły głównie plastikowe śmieci – opakowania, zakrętki, słomki, pojawiły się również szklane butelki czy metalowe puszki. Przedszkolaki wzbudzały uśmiech i usłyszały wiele pochwał od mijających nas dorosłych. Mamy nadzieję, że udział dzieci w akcji Sprzątanie Świata przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbania o nie.

K. Gawlas