Dnia 27.10.2023r. nasze przedszkole odwiedził Pan Wojciech Greguła, który jest ratownikiem medycznym i strażakiem. Na spotkaniu zademonstrował sposób postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pan ratownik uświadomił dzieciom jak ważne jest udzielenie fachowej pomocy przedmedycznej. Wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Pokazał, jak stwierdzić, czy poszkodowana osoba straciła przytomność i czy oddycha. Przypomniał również dzieciom numery telefonów alarmowych. Po omówieniu wszystkich ważnych zasad dzieci z grup Krasnale i Misie chętnie i aktywnie brały udział w wykonywaniu podstawowych czynności ratowniczych pod fachowym okiem Pana Wojtka. Dzieci poczuły się ratownikami – otrzymując „Order Małego Ratownika”.

M. Bigus