Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • Zachęcanie dzieci oraz ich rodziców do wspólnych działań;
 • Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności;

Zasady konkursu:

 • Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 – 6 lat z Gminy Chojna;
 • Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypieku z ciasta piernikowego własnoręcznie ozdobionego, przedstawiającego motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia; Technika uzyskania formy piernika jest dowolna: np. wycięcie foremką, ulepienie, odciśnięcie. Technika zdobienia jest dowolna;
 • Praca z piernika może być płaska lub przestrzenna;
 • Uczestnik może być autorem jednej pracy.

Sposób nadsyłania prac:

Prosimy o:

 • Sfotografowanie pracy konkursowej (jedno zdjęcie) tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlić jej rzeczywisty wygląd.
 • Przesłanie zdjęcia pracy na adres mailowy e.kozlowska@przedszkolakichojna.pl
  w terminie: 30.11.23r. – 07.12.2023r. W treści maila należy podać imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę grupy, klasy, szkoły do której uczęszcza. Tytuł maila „ Zgłoszenie – konkurs świąteczny”. Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia będzie wiadomość zwrotna;

Sposób wyłonienia zwycięzcy:

 • Zdjęcia prac konkursowych zostaną udostępnione na profilu  facebooku Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie dnia 08.12.2023r. o godz.10.00
 • Prace konkursowe będą oceniane przez internautów. Internauci oceniają poprzez oddanie swojego głosu klikając Lubię to! pod zdjęciem umieszczonym pod głównym postem konkursowym. Głosować można do  10.12.2023r do godz. 20.00
 • Zostanie wyłonionych trzech zwycięzców – z największą liczbą głosów.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.12.2023r. po godz. 20.00.