Drodzy Rodzice !!!

23.02.2024r. mija termin składania

„Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie”.

Nieoddanie deklaracji w wyznaczonym terminie do dnia 23.02.2024r.. do godz. 15.00 jest równoznaczne

z rezygnacją uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola.