Zajęcia polisensoryczne w Krasnalach

Dnia 05.03.2021r. w grupie Krasnali, w ramach projektu ,,Magiczna moc bajek” przeprowadzono bardzo ciekawe zajęcia polisensoryczne. Podstawowym celem tych zajęć było stymulowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, węchowego, dotykowego, smakowego i ruchowego. W tym celu zaproponowano dzieciom atrakcyjne zabawy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka. W zabawach wykorzystano: płytki ceramiczne, faktury o różnej strukturze, kamienie sensoryczne, przyprawy kuchenne, zabawki dźwiękowe, produkty spożywcze o charakterze kontrastującym. Największą jednak frajdą dla dzieci było chodzenie po sensorycznych płytkach podłogowych. To dzięki stymulacji polisensorycznej mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci zajęcia osiągnęły swój cel i z pewnością będziemy je często powtarzać, w urozmaiconej formie.

E. Myszogląd