Zgodnie § 2 ust. 4 Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rodzice którzy będą przyprowadzać dzieci do przedszkola w dniach od 27 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r. zobowiązani są złożyć Wniosek zapisu dziecka do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie przedszkola lub poniżej  na naszej stronie internetowej.

Dyrektor przedszkola

Dorota Stelmach