W grupie Jeżyki panuje nastrój świąteczny. Sala gotowa jest na przyjście Mikołaja i naszych rodziców. Wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy kalendarz adwentowy, który dzieci z wielka radością odkrywają dzień po dniu. Z niecierpliwością czekają na treść zadania jakie mają wykonywać. Uczymy się mówić miłe słowa, robimy dobre uczynki i laurki świąteczne. Co będzie w dalszej części to jest wielką tajemnicą. Wspólnie z rodzicami zrobiliśmy warsztaty plastyczne i wykonaliśmy stroik z recyklingu na konkurs ogłoszony przez Panią Burmistrz. Mamy nadzieję, że wkład i serce rodziców będzie docenione przez szanowne Jury.

E.Myszogląd