9.12.2022 r. Biedronki spotkały się ze strażakiem – panią Joanną Gregułą, mamą naszej Julci. Wizyta ta wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Pani Joasia zaznajomiła nas ze swoją  pracą zawodową, okolicznościami w jakich można wzywać straż pożarną. Przedszkolaki dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale też udzielają pomocy ludziom podczas wypadków. Duże zainteresowanie wzbudziło przymierzanie hełmu i kasku strażackiego. Dzieci układały ogromne puzzle wozu strażackiego, a pani Joasia podała nazwy sprzętów, w jaki jest wyposażony wóz i do czego one służą. Biedronki oglądały też album ze zdjęciami, które przedstawiały pracę pani Joasi, rozwiązywały zagadki, otrzymały obrazek do kolorowania. Pokazały też jak układamy poszkodowanego (pozycja boczna bezpieczna). Na koniec wizyty Biedronki dostały zaproszenie do remizy strażackiej. Serdecznie dziękujemy pani Joannie za ciekawe spotkanie i zapraszamy ponownie.

E. Krysiak