20 kwietnia 2023 r. dzieci z grupy „Żabki” oraz „Biedronki” obchodziły Światowy Dzień Ziemi. Celem akcji było kształtowanie świadomości ekologicznej. Jak najwcześniej należy zachęcać dzieci do dbania o przyrodę poprzez wykształcenie codziennych nawyków proekologicznych. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego pt. „Dzień Ziemi”, który w prosty i czytelny sposób przekazał dzieciom informacje o ogólnoświatowym Dniu Ziemi oraz jego znaczeniu dla Ziemi i ludzi, ukazał dzieciom niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka oraz sposoby dbania o przyrodę m.in. poprzez segregację śmieci, recykling. Przedszkolaki mogły wykazać się wiedzą i umiejętnościami podczas różnorodnych zabaw. Pierwszym zadaniem była segregacja śmieci. Dzieci bezbłędnie sobie poradziły, uzasadniając swoje decyzje. Potrafiły również podawać poprawne odpowiedzi i rozwiązania w Quizie ekologicznym. Z uwagą słuchały i omawiały historyjkę obrazkową „Była sobie planeta” oraz bawiły się przy piosence pt. „Ziemia –wyspa zielona”. W międzyczasie podejmowały zabawy ruchowe z pustymi plastikowymi butelkami czy gazetami. Podsumowaniem było złożenie uroczystej „Przysięgi Przyjaciół Przyrody”. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy Przyjaciół Przyrody oraz drobne upominki. Myślą przewodnią spotkania był okrzyk: „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, który dzieci z pewnością wzięły sobie do serca i będą starały się postępować, jak prawdziwi Przyjaciele Przyrody.

K. Gawlas